Ønsker du mer informasjon?
Ring 928 54 190

Velkommen til Placement

TILFLYTTING

Rekruttering, integrering og tilflytting er sentrale utfordringer for mange distriktskommuner i Norge. Det finnes mange lokalsamfunn, kommuner og regioner som arbeider med å få til en befolkningsvekst gjennom samarbeid med Placement AS (tidligere Placement Utvikling).
I 2003 startet Placement med tilflytterprosjekter i hele Norge, i oppdrag fra kommuner, lokalsamfunn og regioner. Prosjektene ble stort sett vellykket, med mange tilflyttere fra Nederland, Belgia og Tyskland.  I 2006 ble vi et AS med tilflytterprosjekter i hele Skandinavia. For å oppnå et godt resultat begrenser vi antallet tilflytterprosjekter i Norge. Men vi er også avhengig av lokal engasjement og innsats for å oppnå gode resultater.

 

VELKOMMEN HIT! I DIN EGEN KOMMUNE

Vi reiser til din kommune for å gi et dagskurs Velkommen Hit! Et kurs i kommunalt vertskap. En dag stappfull med informasjon om rekruttering, mottakelse, vertskap og oppfølging. Det er mange kommuner i Norge som har folketallsvekst, blant annet på grunn av arbeidsinnvandring fra EØS-land.  Andre kommuner har en nedgang i folketallet og ønsker å rekruttere nye innbyggere fra europeiske land. På hvilken måte kan man ta imot disse nye innbyggere, hvordan gir man tilflytterne en følelse at de er velkomne, og hvordan kommer tilflytterne til å bli boende i kommunen? Fra arbeidsinnvandring til tilflytting, fra vertskap til integrering.
 
 

PROFFESJONELL OG MÅLRETTET REKRUTTERING

Placement AS har bygd opp en unik kompetanse på rekruttering av larbeidskraft fra vesteuropeiske land og har i dag kontakter med mange kandidater som ønsker å bo og arbeide i Norge. Gjennom et proffesjonelt nettverk bistår Placement arbeidsgivere med å rekruttere kompetent og motivert arbeidskraft fra Vest-Europa, særlig fra Nederland, Belgia og Tyskland.
 
 

EIENDOMSFORMIDLING

Placement AS er kjent for tilflyttingsprosjektene sine i Norge og Sverige. Men stadig flere nordmenn som har en fritids- eller næringseiendom til salgs, tar kontakt med oss. Ikke bare privatpersoner, men også meglere eller prosjektutviklere som ønsker å markedsføre eiendommene sine i utlandet. Og i løpet av kort tid har vi allerede klart å formidle salg eller leie av gårder, campingplasser, fritidseiendommer, hoteller, leirsteder eller andre eiendommer.

Alle eiendommer blir markedsført gjennom Placement sin spesielle internettside for eiendomsformidling, gjennom et nyhetsbrev og diverse sosiale media. Denne internettsiden er på nederlandsk.

 

FRA FORSKNING: DEILIG Å VÆRE NEDERLANDSK I NORGE

"Det har kommet en liten, men jevn strøm av nederlendere til Norge på hele 2000-tallet, med en bratt økning fra 2003. Da inngikk mange norske kommuner et samarbeid med bedriften Placement, som har spesialisert seg på å tilrettelegge for innvandring fra Belgia, Nederland og Tyskland til Skandinavia. Toppåret så langt var 2007, da rundt 1000 nederlendere flyttet til Norge. Etter finanskrisen har strømmen avtatt noe."

"Tall fra 2013-rapporten Livsstilsmigrasjon, viser likevel at siden 1999, har rundt 20 norske kommuner hatt en innvandring fra Nederland som tilsvarer minst én prosent av folketallet. Størst har flytteoverskuddet fra Nederland vært i kommunene Drangedal, Nome, Nissedal og Fyresdal. I Nissedal og Fyresdal, som begge har under 1500 innbyggere, har nettoinnflyttingen fra Nederland isolert sett bidratt til en befolkningsvekst på mellom to og tre prosent."

"En annen tydelig effekt av innflyttingen er at nederlenderne bringer med seg en innovasjonsånd som fører til etablering av mange nye virksomheter. Så mange som 40 prosent starter egne bedrifter i Norge."

 

 

 

janet

Janet Roelofs

Janet Roelofs (1959)
Stilling: eier/prosjektleder
Prosjekt: Austrheim
Telefon: 920 49 430
Kontor: Ørskog
E-post: jr@placement.no

Ta kontakt

gert

Gert Rietman

Gert Rietman (1962)
Stilling: eier/daglig leder/prosjektleder
Prosjekt: Velkommen hit, Flemsøy/Skuløy
Telefon: 928 54 190
Kontor: Ørskog
E-post: gr@placement.no

Ta kontakt

Nyhetsbrev

Ønsker du å få vite det aller siste om Placement? Abonner på våre nyhetsbrev, og hold deg oppdatert.