Ønsker du mer informasjon?
Ring 928 54 190

Velkommen til Placement

EIENDOMSFORMIDLING

Har du som privatperson eller megler en eiendom eller bedrift som du ønsker å markedsføre på det nederlandske og belgiske markedet, så kan Placement stille opp som samarbeidspartner. Det kan for eksempel være aksjeselskap, gårder, campingplasser, fritidseiendommer, hoteller, leirsteder eller andre spennende eiendommer.

Alle eiendommer og bedrifter blir markedsført gjennom Placement sin spesielle internettside for eiendoms- og bedriftsformidling, gjennom et nyhetsbrev og diverse sosiale media. Denne internettsiden er på nederlandsk. Vi beregner en fast pris for annonsering og markedsføring.

Les mer...

 

MÅLRETTET REKRUTTERING OG "RELOCATION"

Placement har bygd opp en unik kompetanse på rekruttering, formidling og veiledning av arbeidskraft fra vesteuropeiske land. Gjennom et stort og proffesjonelt nettverk bistår Placement arbeidsgivere med å rekruttere kompetent og motivert arbeidskraft fra Vest-Europa, særlig fra Nederland, Belgia og Tyskland. Vi tilbyr også emigreringsassistanse (relocation) til kandidater fra utlandet som blir ansatt i Norge.

Les mer...

 

TILFLYTTING OG NÆRINGSUTVIKLING

Rekruttering, nærings- og bygdeutvikling, integrering og tilflytting er sentrale utfordringer for mange distriktskommuner i Norge. Det finnes mange lokalsamfunn, kommuner og regioner som arbeider med å få til næringsutvikling og befolkningsvekst gjennom samarbeid med Placement.
I 2003 startet Placement med tilflytterprosjekter i hele Norge, i oppdrag fra kommuner, lokalsamfunn og regioner. Prosjektene ble stort sett vellykket, med mange næringsdrivende og tilflyttere fra Nederland, Belgia og Tyskland. For å oppnå et godt resultat begrenser vi antallet prosjekter i Norge. Men vi er også avhengig av lokal engasjement, nettverk og innsats for å oppnå gode resultater.

Les mer...

 

VELKOMMEN HIT! I DIN EGEN KOMMUNE

Vi reiser til din kommune for å gi et dagskurs Velkommen Hit! Et kurs i kommunalt vertskap. En dag stappfull med informasjon om rekruttering, mottakelse, vertskap og oppfølging. Det er mange kommuner i Norge som har folketallsvekst, blant annet på grunn av arbeidsinnvandring fra EØS-land.  Andre kommuner har en nedgang i folketallet og ønsker å rekruttere nye innbyggere fra europeiske land. På hvilken måte kan man ta imot disse nye innbyggere, hvordan gir man tilflytterne en følelse at de er velkomne, og hvordan kommer tilflytterne til å bli boende i kommunen? Fra arbeidsinnvandring til tilflytting, fra vertskap til integrering.

Les mer...
janet

Janet Roelofs

Janet Roelofs (1959)
Stilling: daglig leder
Telefon: 920 49 430
Kontor: Ørskog
E-post: jr@placement.no

Ta kontakt

gert

Gert Rietman

Gert Rietman (1962)
Stilling: rådgiver, eiendomsformidling
Telefon: 928 54 190
Kontor: Ørskog
E-post: gr@placement.no

Ta kontakt

Nyhetsbrev

Ønsker du å få vite det aller siste om Placement? Abonner på våre nyhetsbrev, og hold deg oppdatert.