Ønsker du mer informasjon?
Ring 928 54 190

Velkommen til Placement

EIENDOMSFORMIDLING

Har du som privatperson eller megler en eiendom eller bedrift som du ønsker å markedsføre på det nederlandske og belgiske markedet, så kan Placement stille opp som samarbeidspartner. Det kan for eksempel være aksjeselskap, gårder, campingplasser, fritidseiendommer, hoteller, leirsteder eller andre spennende eiendommer.

Alle eiendommer og bedrifter blir markedsført gjennom Placement sin spesielle internettside for eiendoms- og bedriftsformidling, gjennom et nyhetsbrev og diverse sosiale media. Denne internettsiden er på nederlandsk. Vi beregner en fast pris for annonsering og markedsføring.

 

 

DEILIG Å VÆRE NEDERLANDSK I NORGE

"Det har kommet en liten, men jevn strøm av nederlendere til Norge på hele 2000-tallet, med en bratt økning fra 2003. Da inngikk mange norske kommuner et samarbeid med bedriften Placement, som har spesialisert seg på å tilrettelegge for innvandring fra Belgia, Nederland og Tyskland til Skandinavia. Toppåret så langt var 2007, da rundt 1000 nederlendere flyttet til Norge. Etter finanskrisen har strømmen avtatt noe."

"Tall fra 2013-rapporten Livsstilsmigrasjon, viser likevel at siden 1999, har rundt 20 norske kommuner hatt en innvandring fra Nederland som tilsvarer minst én prosent av folketallet. Størst har flytteoverskuddet fra Nederland vært i kommunene Drangedal, Nome, Nissedal og Fyresdal. I Nissedal og Fyresdal, som begge har under 1500 innbyggere, har nettoinnflyttingen fra Nederland isolert sett bidratt til en befolkningsvekst på mellom to og tre prosent."

"En annen tydelig effekt av innflyttingen er at nederlenderne bringer med seg en innovasjonsånd som fører til etablering av mange nye virksomheter. Så mange som 40 prosent starter egne bedrifter i Norge."

 

 

MÅLRETTET REKRUTTERING

Placement har bygd opp en unik kompetanse på rekruttering av arbeidskraft fra vesteuropeiske land og har i dag kontakter med mange kandidater som ønsker å bo og arbeide i Norge. Gjennom et stort og proffesjonelt nettverk bistår Placement arbeidsgivere med å rekruttere kompetent og motivert arbeidskraft fra Vest-Europa, særlig fra Nederland, Belgia og Tyskland.

 

 

TILFLYTTING OG NÆRINGSUTVIKLING

Rekruttering, nærings- og bygdeutvikling, integrering og tilflytting er sentrale utfordringer for mange distriktskommuner i Norge. Det finnes mange lokalsamfunn, kommuner og regioner som arbeider med å få til næringsutvikling og befolkningsvekst gjennom samarbeid med Placement.
I 2003 startet Placement med tilflytterprosjekter i hele Norge, i oppdrag fra kommuner, lokalsamfunn og regioner. Prosjektene ble stort sett vellykket, med mange næringsdrivende og tilflyttere fra Nederland, Belgia og Tyskland. For å oppnå et godt resultat begrenser vi antallet prosjekter i Norge. Men vi er også avhengig av lokal engasjement, nettverk og innsats for å oppnå gode resultater.

 

 

VELKOMMEN HIT! I DIN EGEN KOMMUNE

Vi reiser til din kommune for å gi et dagskurs Velkommen Hit! Et kurs i kommunalt vertskap. En dag stappfull med informasjon om rekruttering, mottakelse, vertskap og oppfølging. Det er mange kommuner i Norge som har folketallsvekst, blant annet på grunn av arbeidsinnvandring fra EØS-land.  Andre kommuner har en nedgang i folketallet og ønsker å rekruttere nye innbyggere fra europeiske land. På hvilken måte kan man ta imot disse nye innbyggere, hvordan gir man tilflytterne en følelse at de er velkomne, og hvordan kommer tilflytterne til å bli boende i kommunen? Fra arbeidsinnvandring til tilflytting, fra vertskap til integrering.
 
gert

Gert Rietman

Gert Rietman (1962)
Stilling: rådgiver, eiendomsformidling
Telefon: 928 54 190
Kontor: Ørskog
E-post: gr@placement.no

Ta kontakt

janet

Janet Roelofs

Janet Roelofs (1959)
Stilling: daglig leder
Telefon: 920 49 430
Kontor: Ørskog
E-post: jr@placement.no

Ta kontakt

Nyhetsbrev

Ønsker du å få vite det aller siste om Placement? Abonner på våre nyhetsbrev, og hold deg oppdatert.