Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Jagen in Noorwegen

Noorwegen heeft een oppervlakte van 385.155 km2 en heeft een zeer afwisselende natuur. Deze vormt een grondslag voor een rijk dierenleven en diverse vormen van jachtbeoefening.

Volgens het jagersregister zijn er ruim 400.000 geregistreerde jagers in Noorwegen, iets minder dan de helft hiervan zijn actieve jagers.

VOORWAARDEN OM TE MOGEN JAGEN
Iedereen van 16 jaar en ouder kan aan de jacht en/of vangst deelnemen als hij de jachtproef (jegerprøve) met succes heeft afgelegd. Personen die in het buitenland wonen hoeven een dergelijk examen niet af te leggen, indien men in het land waarin men woont voldoet aan de eisen die voor vergelijkbare jacht in dat land gelden.

JACHTPROEF
De jachtproef kan worden afgelegd vanaf de dag dat men veertien jaar is geworden, en kan men (ook zonder jachtproef) onder begeleiding actief deelnemen aan de jacht op klein wild. Is men in bezit van de jachtproef mag men vanaf 16 jaar begeleid deelnemen aan de jacht op groot wild. Voor zelfstandige jacht op klein wild dient men minimaal 16 jaar te zijn, voor zelfstandige jacht op groot wild 18 jaar. Vangst kan uitgeoefend worden door personen van 16 jaar en ouder. Voor het vangen van gaupe (lynx) dient men minimaal 18 te zijn.

SCHIETPROEF
Om op groot wild te mogen jagen moet men in het jaar van de jacht een schietproef afleggen. Deze schietproef bestaat uit twee delen. Eerst dienen er minimaal 30 schoten met munitie naar keuze, verdeeld over twee dagen, te worden gelost op een doel naar keuze. Daarna dient men met elk jachtgeweer dat onder de jacht op groot wild gebruikt gaat worden vijf schoten te lossen met jachtmunitie op een goedgekeurd dierfiguur. De 5 treffers moeten binnen een cirkel van 30 centimeter in de hart-longregio vallen. Voor onder meer gecombineerde wapens (geweer/hagelgeweer) en dubbelloops geweren geldt dat er drie schoten gelost moeten worden, 3 treffers binnen de cirkel. De schietproef kan gedaan worden vanuit elke willekeurige houding, maar zonder vaste aanleg. Voor gedetailleerde informatie zie: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/94401.PDF


Per organiserende schietvereniging kunnen de regels ruimer worden gehanteerd, bijvoorbeeld 40 in plaats van 30 verplichte oefenschoten, informeer hierover bij de lokale schietvereniging.


Personen die in het buitenland wonen hoeven geen schietproef af te leggen, indien men in het land waar men woont aan de eisen van jacht op groot wild voldoet. Dit moet vanzelfsprekend gedocumenteerd kunnen worden. 

JACHTBELASTING
Een ieder die in Noorwegen wil jagen, dient jachtbelasting (jegeravgift) te betalen aan het wildfonds (Viltfondet). De belasting geldt voor het hele jachtjaar, van 1 april tot en met 31 maart. Het betalen van deze belasting geeft geen rechten op jacht. Buitenlanders die niet in Noorwegen wonen, kunnen een jachtbelastingkaart toegezonden krijgen, door eerst zelf geldige documentatie toe te zenden over eerdere jachtuitoefening. Dit moet ruime tijd voordat de jacht begint naar het jagersregister (jegerregisteret) gezonden worden.

BELANGRIJKE DIERSOORTEN
Er zijn goede bestanden van de volgende diersoorten: eland, hert, wilde rendier en ree. Enkele belangrijke vogelsoorten zijn de moerassneeuwhoen, alpensneeuwhoen, auerhoen en de hazelhoen. Ook waadvogels, eenden, ganzen en zeevogels komen in ruime mate voor, maar worden veelal minder interessant gevonden. Van de kleinere zoogdieren kunnen we de haas noemen, maar ook op de bever kan in sommige delen van Noorwegen gejaagd worden.

JACHTRECHT
In Noorwegen kent men twee soorten eigendommen:
1. overheids-eigendom.
2. privé-eigendom.

De grondeigenaar bezit in de regel alle jachtrechten en vangstrechten op zijn eigendom. In gebieden waar de overheid eigenaar is, wordt een onderscheid gemaakt tussen statsallmenninger, vrij vertaald grond voor algemeen gebruik, en andere overheidsgrond. De grond voor algemeen gebruik ligt in Zuid-Noorwegen, vanaf Nord-Trøndelag. De overige overheidsgrond ligt voornamelijk in Noord-Noorwegen.

STATSALLMENNINGER
Alle jacht op klein wild en wilde rendieren in de statsallmeninger is voorbehouden aan personen die het afgelopen jaar in Noorwegen hebben gewoond en er nog steeds wonen. Alle buitenlanders, ook degenen die niet in Noorwegen wonen, kunnen echter een verzoek indienen om op eland, hert, ree en bever te mogen jagen. De Noorse staatsbosbeheer, Statskog, is verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvraag.

OVERIGE OVERHEIDSGROND
Jacht op klein wild en visvangst is toegestaan voor Noorse staatsburgers en allen die het afgelopen jaar in Noorwegen hebben gewoond en er nog steeds wonen. Buitenlanders die niet in Noorwegen wonen, kunnen een verzoek indienen om te mogen jagen op klein wild en groot wild. De Noorse staatsbosbeheer, Statskog, is net als bij de statsallmenninger verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvraag.

PRIVE-EIGENDOM
Op privé-terrein kan de eigenaar of een groep van eigenaren zelf bepalen of en aan wie jachtrechten worden verhuurd. Men kan ook aan buitenlanders verhuren. De beste mogelijkheden voor jacht op klein wild op privé-terrein zijn te vinden in gebieden waar er een georganiseerde verkoop van jachtkaarten plaatsvindt door een groep van eigenaren of een jacht-/visvereniging. Men kan ook exclusieve rechten huren voor een kortere of langere periode, de vraag bepaalt in deze meestal de prijs.

JACHTKAART
De jacht kan nooit plaatsvinden zonder toestemming van de jachtrechteigenaar, veelal de eigenaar van de grond. Deze heeft het recht om huur te innen voor het jachtrecht op zijn terrein. Dat kan bijvoorbeeld door de verkoop van een jachtkaart (jaktkort) of door het verhuren van het gebied.

WAPEN EN MUNITIE
Voor de jacht op wild onder de reguliere jacht mogen geweren en hagelwapens gebruikt worden in combinatie met de daarvoor voorgeschreven munitie. Tijdens de jacht is het niet toegestaan een pistool, revolver, halfautomatische wapens met een militair karakter of volautomatische wapens te gebruiken.

JACHT OP GROOT WILD
Voor de jacht op groot wild, onder andere eland, hert, wild rendier, beer en wolf is alleen het gebruik van een geweer toegestaan in combinatie met de voor het type wild voorgeschreven munitie. Hetzelfde geldt voor de jacht op reebokken in de periode van 10 augustus tot 25 september, daarbuiten mag men ook met groot formaat hagel op ree jagen tot een afstand van 20 meter.

JACHT OP KLEIN WILD
Bij de jacht op klein wild mag er gebruik gemaakt worden van een hagelgeweer in combinatie met de voor het type wild voorgeschreven munitie. In een aantal gevallen mag men een klein kaliber geweer gebruiken. Het gebruik van loodhagel tijdens de jacht is sinds 1 januari 2005 verboden.

Voor een overzicht van de diverse kalibers en hun toepassing, kijk hier: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/94403.DOC.

HONDEN
Tijdens de jacht op eland, hert en ree dient de jachtvereniging of personen die alleen jagen te kunnen beschikken over een goedgekeurde zoekhond. Indien een dergelijke hond niet meegenomen wordt tijdens de jacht zelf, dient men door een schriftelijke overeenkomst verzekerd te zijn van de toegang tot een hond binnen een redelijke tijd na het afschieten van het wild. De gemeente waar het jachtterrein zich bevindt, kan eisen dat de jager de toegang tot een zoekhond kan documenteren.

INVOEREN JACHTWAPENS VANUIT NEDERLAND

Men moet uiteraard de Nederlandse papieren voor de betreffende wapens in orde hebben en voor elk wapen een Europese wapenpas hebben. Deze kan in Nederland bij de politie aangevraagd worden.

De wapens kunnen mee als verhuisgoed. Men moet zich zo snel mogelijk na aankomst, met wapen(s) en alle relevante papieren, bij de lokale politie melden voor het aanvragen van een Noorse wapenvergunning, eentje voor elk wapen. Hiervoor moet men ook een VOG overhandigen. Het is per politiebureau verschillend of men, in afwachting van de vergunning, de wapens weer mag meenemen, of moet achterlaten.

Het is in Noorwegen verplicht om een goedgekeurde wapenkast te hebben, ook al heeft men maar één wapen. De wapenkast moet voldoen aan de FG-eisen, oftewel "FG-godkjent våpenskap". Die kunnen op tal van plaatsen worden aangschaft, bijvoorbeeld bij Felleskjøpet.

LINKS

60

Uniek gelegen herberg

Op een wel heel bijzondere plek in het westelijk fjordengebied van Noorwegen is deze voormalige boerderij met herberg en vakantiewoning en berghutten te koop. De herberg heeft negen tweepersoons kamers, eetzaal, horecakeuken, bar en salon.

 

Lees meer...

2 Restaurant winter-2

Zweden: historisch familiehotel met unieke ligging aan de rivier in Dalarna

Het weidse uitzicht over het water is werkelijk spectaculair en wordt geroemd door de gasten die er eindeloos van kunnen genieten tijdens hun ontbijt, lunch of diner in het restaurant van het hotel dat een panorama uitzicht biedt over de rivier.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.