Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Taxatie onroerend goed

Indien men een eigendom wil kopen in Noorwegen, is het van belang om een taxatierapport te vragen. Dit rapport heeft men ook nodig voor het kunnen afsluiten van een hypotheek. Indien er geen actueel taxatierapport aanwezig is, kan men zelf een taxateur op eigen kosten inschakelen.

Op deze pagina gaan we in op een aantal belangrijke zaken die met de taxatie van een eigendom hebben te maken. Aan de inhoud van deze pagina kunnen verder geen rechten ontleend worden.

Klik op de afbeelding rechts voor een voorbeeld van een taxatie in PDF-formaat.
 
VERSCHIL TUSSEN TAKST EN TILSTANDSRAPPORT
De "verditakst" (waardetaxatie) is een inschatting van de marktwaarde van het eigendom op de taxatiedatum, rekening houdend met de ligging, standaard, grootte, staat van onderhoud, eventuele rechten van anderen op het onroerend goed, ouderdom, etc.
Een "tilstandsrapport" (toestandsraport) is een gedetailleerde beschrijving van de (bouw)technische staat en de staat van onderhoud. Het rapport beschrijft ook eventuele tekortkomingen en is onafhankelijk van de marktwerking. Een tilstandsrapport kan met en zonder een kostenraming geleverd worden.
Bij de verkoop/aankoop van een onroerend goed wordt een combinatie van beide rapporten aangeraden, een "takst + tilstandsrapport".

TAKST (TAXATIE)
De "takst" (taxatie) is een inschatting van de waarde van het onroerend goed en is in de meeste gevallen noodzakelijk als je een hypotheek wilt op het eigendom, dus als je geld wilt lenen.

MARKEDSVERDI (MARKTWAARDE)
De "markedsverdi" (marktwaarde) is het bedrag waarvoor volgens een aanname van de taxateur het onroerend goed op de taxatiedatum verkocht zou kunnen worden.

LÅNEVERDI (LEENWAARDE)
De "låneverdi" (leenwaarde) is een meer voorzichtige bepaling van de marktwaarde, die de geldschieter (bank) de noodzakelijke zekerheid geeft voor het uit te lenen geld.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi is de waarde van het onroerend goed voor de belastingdienst en telt mee bij het vaststellen van de vermogensbelasting.

GYLDIGHET (GELDIGHEID)
De "gyldighet" (geldigheid) van een taxatie is afhankelijk van eventuele veranderingen in de markt en veranderingen in/aan het onroerend goed. Taxaties die ouder zijn dan een jaar, dienen met voorzichtigheid gebruikt te worden. Beter is om een nieuwe taxatie te laten doen.

TEKNISK VERDI (TECHNISCHE WAARDE)
1. Bygning (gebouw)
Op grond van de actuele bouwprijzen ter plaatse worden de normale bouwkosten voor een vergelijkbaar gebouw berekend. Daarvan worden eventuele waardeverminderingen afgetrokken, zoals bijvoorbeeld technische veroudering, achterstallig onderhoud en eventuele verbeteringen die nog moeten plaatsvinden.
2. Tomteverdi (kavelwaarde)
Dit is de marktwaarde van de kavel zelf, zonder bebouwing, maar inclusief de kosten voor de aanleg en de aansluitingen voor water, riool en electra.

UTLEIEVURDERING (INSCHATTING HUURWAARDE)
De taxateur kan eventueel ook een normale huurwaarde aangeven voor een eigendom. Dat wil zeggen dat hij aangeeft voor welk bedrag het pand verhuurd kan worden bij de huidige marktsituatie. Kosten, verbonden aan het eigendom, dienen dan ook aangegeven te worden. Het gaat hierbij om gemeenschappelijke kosten (bij een appartement), verzekeringen, onderhoud, etc.). De nettohuur kan gekapitaliseerd worden med een bepaald percentage, rekening houdend met de hypotheekrente, inflatie en risico.

DOKUMENTER
Bij de taxatie van een eigendom is het van belang dat de taxateur tevens de eigendomsverhoudingen checkt, de oppervlakte, eventuele verplichtingen die op het eigendom rusten, etc. Dit is belangrijk, omdat bepaalde zaken de waarde kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld woon- en gebruiksrechten van anderen. Zie ook registratie onroerend goed op deze site.

TOMT/BELIGGENHET (KAVEL/LIGGING)
De ligging van een kavel heeft een aanzienlijke betekenis voor de waardebepaling van het eigendom. De afstand tot scholen, winkels en dorpskern, openbaar vervoer, openbare gebieden, zonlicht, uitzicht, verkeersoverlast, milieuverontreiniging, woonmilieu en de aanleg van de kavel (tuinaanleg, oprit, etc.), dienen ook beschreven te zijn in een taxatie. Indien de kavel gepacht wordt, dienen de pachtverhoudingen aangegeven te worden.

BYGNINGER (GEBOUWEN)
De taxateur dient het eigendom te bezichtigen en alle ruimtes en zaken die van belang zijn voor de taxatie te inspecteren. Het taxatierapport zal specificaties en een eenvoudige beschrijving van het gebouw bevatten, naast een beschrijving waarvoor het gebouw dient/gediend heeft. Veroudering en slechte indeling van een gebouw zijn bijvoorbeeld waardeverminderende factoren.

AREALER (OPPERVLAKTES)
Het taxatierapport geeft normaal een bruttoareal (BTA), een boligareal (BOA) en een bruksareal (BRA) aan. Het BTA geeft de oppervlakte van een woning aan, gemeten van de buitenkant van de buitenmuur tot buitenkant buitenmuur bij een vrijstaande woning. Het BRA (gebruiksoppervlakte) meet de oppervlakte vanaf de binnenkant van de muren. Hier wordt dus in de woning gemeten. Pijpen en kanalen die groter zijn dan een halve meter, worden van het BRA afgetrokken. Het BOA (woonoppervlakte) meet de gebruiksoppervlakte van het hoofdgedeelte van de woning. Het gaat hierbij om het BRA minus inwendige opslagruimtes. Terrasen worden niet meegerekend in de oppervlakteberekeningen. Dat geldt ook voor opslagruimtes in de kelder en op zolder.

VEDLIKEHOLD (ONDERHOUD)
Zichtbare fouten en tekortkomingen in het onderhoud kunnen de taxatiewaarde beïnvloeden en dienen in een taxatierapport beschreven te worden. De taxateur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onzichtbare fouten of tekortkomingen. De eigenaar is echter verplicht de taxateur te informeren, indien hij zelf op de hoogte is van onzichtbare fouten/tekortkomingen.

TILSTANDSRAPPORT (TOESTANDSRAPPORT)
Een tilstandsrapport is een beschrijving van de technische staat en de staat van onderhoud van een eigendom. Het rapport beschrijft eventuele fouten en tekortkomingen. Het rapport wordt geleverd door een taxateur die lid is van Norges Takseringsforbund en is gebaseerd op een grondige visuele inspectie van alle delen van het gebouw, in- en uitwendig (tenzij anders afgesproken).
Het tilstandsrapport kan op verzoek geleverd worden met een opgave van kosten voor de noodzakelijke verbeteringen.
 

 

60

Uniek gelegen herberg

Op een wel heel bijzondere plek in het westelijk fjordengebied van Noorwegen is deze voormalige boerderij met herberg en vakantiewoning en berghutten te koop. De herberg heeft negen tweepersoons kamers, eetzaal, horecakeuken, bar en salon.

 

Lees meer...

2 Restaurant winter-2

Zweden: historisch familiehotel met unieke ligging aan de rivier in Dalarna

Het weidse uitzicht over het water is werkelijk spectaculair en wordt geroemd door de gasten die er eindeloos van kunnen genieten tijdens hun ontbijt, lunch of diner in het restaurant van het hotel dat een panorama uitzicht biedt over de rivier.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.