Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Registratie onroerend goed

Indien men onroerend goed koopt of pacht, is het van groot belang dat alle rechten en plichten met betrekking tot dit eigendom officieel laat registreren (tinglysing).

Instanties die bevoegd zijn tot officiële registratie zijn de "sorenskriveren", de "byskriveren" , "byretten" of "byfogden": een soort notaris/kantonrechter. Bij deze instanties wordt een zogenaamde grondboek (grunnbok) bijgehouden. Daar kan men zijn onroerend goed officieel laten registreren of informatie krijgen over geregistreerde eigendommen.

GRONDBOEK (GRUNNBOKEN)
Het grondboek bevat de registratienummers van een eigendom. Er zijn officiële benamingen die in al deze registers in Noorwegen hetzelfde zijn:

  • Gnr - gårdsnummer

  • Bnr - bruksnummer

  • Fnr - festenummer binnen een bruksnummer

  • Snr - seksjonsnummer binnen een bruksnummer

Uitgangspunt is het gårdsnummer, letterlijk vertaald boerderijnummer. Maar nadat er in de loop van de tijd boerderijen werden opgesplitst, kreeg men ook bruksnumrene, gebruiksnummers.

Het grunnbok laat zien wie de eigenaar van een onroerend goed is (hjemmel) of wie het eigendom pacht (fester). Alle documenter krijgen een journaalnummer. Het grunnbok heeft verder één of meerdere pagina's waar verpichtingen en rechten zijn vastgelegd met betrekking tot het eigendom (heftelser). Deze heftelser kunnen in twee groepen worden ingedeeld:

  • geldelijke rechten en plichten, zoals hypotheken, pandbrieven- en obligaties, woonrechten, huurrechten, etc.

  • servituten, zoals riool- en waterleidingen, parkeerrechten, recht van overpad, etc.

Bij een normale gang van zaken duurt de registratie (tinglysing) van de documenten één tot twee werkdagen.
Het grondboek is een openbaar register. Een ieder kan zich tot het tinglysingskantoor wenden voor informatie over wat er geregistreerd is over een bepaald eigendom. Men dient hiervoor het registratienummer in de betreffende gemeente te weten. De informatie kan meestal ook telefonisch verstrekt worden. Wil men echter schriftelijke informatie, dan kan men een zogenaamd grunnbokattest bestellen. Dit is een officiële kopie van het grondboek dat alles laat zien wat officieel geregistreerd staat met betrekking tot het eigendom op de datum van aanvraag. Het attest kan onder meer gebruikt worden om aan te tonen wie eigenaar is. Het attest kan normaal een dag na de aanvraag toegezonden worden. Men kan het ook zelf ophalen van het tinglysingskantoor.

PANDBOEK (PANTEBOKEN)
Het pandboek is een archief waarin alle documenten die officieel geregistreerd staan in bijvoorbeeld het grondboek, bewaard worden.
Indien men een officiële kopie van een geregistreerd (tinglyst) document wil hebben, bijvoorbeeld omdat je de volledige tekst wilt zien, dan kun je daartoe een aanvraag indienen. De documenten zijn normaal direct beschikbaar op het tinglysingskantoor. Er is met andere woorden geen behandelingstijd.

REGISTRATIEKOSTEN - DOCUMENTKOSTEN (TINGLYSINGSGEBYR - DOKUMENTAVGIFT)
De documentkosten zijn een soort van belasting op de verkoop van onroerend goed, vergelijkbaar met de btw op normale goederen en diensten. De registratie- en documentkosten dienen direct/vooraf betaald te worden bij inlevering of toezending van het document. De kosten voor kopieën en attesten dienen ook vooraf betaald te worden. De registratiekosten zijn ongeveer:
  • registratie document: 1.650 NOK

  • registratie pandbrief/hypotheek: 2.000 NOK

  • uitdraai/grondboekattest: 150 NOK

AKTE VAN OVERDRACHT (SKJØTE)
Voor de overdracht van een eigendom naar een nieuwe eigenaar, vastgelegd in een akte van overdracht, skjøte, dienen naast de registratiekosten documentkosten betaald te worden. Deze bedragen circa 2,5 procent van de waarde van het eigendom dat overgedragen wordt. Normaal dient de nieuwe eigenaar deze kosten te betalen.

 

zaag

Houtzagerij te koop

In Rena in de gemeente Åmot in het oosten van Noorwegen is deze houtzagerij te koop. De getaxeerde waarde van het eigendom bedraagt 7 miljoen kroner, maar de vraagrprijs bedraagt slechts 3,2 miljoen kroner.

Lees meer...

001-10-20-24

Hotel met café en restaurant in voormalige gevangenis

Valdres Gjestegard een goed onderhouden horecapand met café, zalen en appartementen. Zowel het onroerend goed als het bedrijf kunnen gekocht worden.  Het eigendom dat oorspronkelijk als gevangenis gebouwd is in 1861 ligt op een eigen perceel van 13 419 m2. De gebruiksoppvlakte in het pand bedraagt 1 276 m2.

 

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.