Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

FAQ

Op deze pagina vindt u een overzicht van veel gestelde vragen over de aankoop van onroerend goed in Noorwegen.
1. Welke soorten hypotheken zijn er in Noorwegen?
In Noorwegen kent men de annuïteiten- en de lineaire vorm. Alle verzekerings- en spaarvormen zoals we in Nederland kennen, zijn hier niet bekend. Dus, de maandelijkse betaling is in Noorwegen opgebouwd uit rente en aflossing.

2. Welke rentevormen zijn er in Noorwegen?
Men kent de vaste rente en de variabele rente. De rentevaste periode is 3, 5 of 10 jaar.

3. Hoe hoog is de hypotheekrente op dit ogenblik?
Actuele gegevens van de meeste banken in Noorwegen zijn hier te vinden. Deze gegevens moeten louter als indicatie worden gezien: uiteindelijk zal met de bank een rente worden afgesproken.

4. Moet ik eigen geld hebben om een hypotheek te kunnen krijgen?
Ja, een Noorse bank zal in de meeste gevallen minimaal 20% eigen inbreng verlangen.

5. Kan je in Noorwegen een huis kopen en een lening aangaan zonder dat je een verblijfsvergunning hebt?
Ja, dat kan. Als je de bank aan kunt tonen over regelmatige inkomsten te beschikken (aantoonbaar in vorm van een arbeidscontract bijvoorbeeld) en je hebt een D-nummer dan kun je ook zonder verblijfsvergunning een huis kopen. Voor een bank is het belangrijkste dat je aan je financiële verplichtingen kunt voldoen.

6. Is financiering van een woning mogelijk zonder vast arbeidscontract?
Lastig, maar niet onmogelijk. Ga bij de bank in Noorwegen hierover in gesprek.
Voor een bank is een goede dekking middels een onderpand meestal belangrijker dan een vast inkomen. Met andere woorden, als men bijvoorbeeld 40% van de aankoop-/bouwkosten uit eigen middelen kan inbrengen zal een bank al wat sneller geneigd zijn, ook bij een tijdelijk contract, een financiering te verstrekken. Men heeft de woning immers als onderpand en deze levert in geval van calamiteiten meer op dan de schuld groot is.

7. Hoe hoog zijn de “kosten koper” in Noorwegen?
Kosten koper bedragen ca. 2,5% van de koopsom van een object.

8. Ik wil een eigen bedrijf starten. Kan ik een hypotheek krijgen?
Ja, onder de voorwaarde dat middels een realistisch ondernemingsplan aangetoond kan worden dat er voldoende ruimte is om aan de hypothecaire verplichtingen te kunnen voldoen, zal een bank een hypotheek verstrekken. Houd er rekening mee dat afhankelijk van de door de bank toegekende risicofactor voor de geldende bedrijfstak er soms een veel hogere eigen inbreng vereist wordt, soms wel tot 50%.

9. Wij hebben in Noorwegen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar geen eigen geld. Hoe zijn dan de kansen op het verkrijgen van een hypotheek of een andere financiering?
Dat zal nagenoeg onmogelijk blijken te zijn. Banken nemen niet graag een 100% risico. Als een bank in een dergelijk geval wél een financiering verstrekt, zal het renteniveau aanmerkelijk hoger zijn.

10. Wij zijn jong, heel goed opgeleid, hebben weinig eigen geld maar wel heel erg goede plannen voor een nieuw bedrijf in Noorwegen. Krijgen we hiervoor een financiering?
Dat zal ontzéttend lastig worden helaas, zoniet onmogelijk.

11. Kan ik een verbouwing meefinancieren binnen een hypotheek?
Jazeker, zolang aan alle andere voorwaarden voldaan kan worden, kan een bank daar in mee gaan.

12. Hoe hoog is mijn maximale hypotheek?
Net zo hoog als de tegenwaarde van je aflossingscapaciteit. Een Noorse bank zal dat per geval bekijken, maar men is hier zeker niet zo soepel als in Nederland.

13. Kan ik mijn Noorse huis in Nederland laten financieren?
In de regel zal dat niet kunnen. Er zijn uitzonderingen op deze regel denkbaar, als men inkomsten heeft uit Nederland, als het een vakantiewoning betreft, of als men nog middelen of onroerend goed in Nederland bezit. Voor de meeste emigranten geldt echter dat het niet mogelijk is.

14. Ons huis in Nederland is nog niet verkocht: kom ik in Noorwegen in aanmerking voor een overbruggingskrediet?
Nee, in de regel zal men daar niet in meegaan. Heel begrijpelijk, men heeft immers geen grip op het Nederlandse onroerende goed in geval dat het fout gaat.

15. Ons huis in Nederland is al verkocht, maar de overdracht vindt pas plaats na de overdracht van ons Noorse huis: krijg ik een overbruggingskrediet?
In deze situatie zal men, per bank verschillend, wel een oplossing aan gaan bieden. Mocht dit niet lukken, dan is er vaak in Nederland wel iets te regelen met de bestaande bankrelatie en zijn er ook andere kredietinstellingen wel eens bereid dit gat tijdelijk te vullen, helaas vaak tegen extreem hoge rentes.

16. Hoe lang is de looptijd van een hypotheek in Noorwegen?
In de regel gaat men uit van 20 jaar. Dat betekent dus relatief hogere maandlasten, omdat de aflossing sneller verloopt. Langere looptijden blijken in de praktijk wel bespreekbaar.

17. Ik heb geen agrarische achtergrond en heb een fantastische boerderij in Noorwegen op het oog, met "driveplikt". Ach, alles is toch te leren? Toch?
Alles is misschien te leren. Toch zul je in dit geval niet de benodigde concessie krijgen om de boerderij te kopen. Een boerderij met driveplikt móet op professionele wijze en mét kennis van zaken worden voortgezet.

18. Is een småbruk alleen te gebruiken als vakantiewoning?
Nee hoor. Het kán soms wel, maar een småbruk is een wat kleinere boerderij waar men meestal prima hobbymatig kan boeren. Eigenlijk is een småbruk altijd te klein om er een volledig inkomen uit te kunnen halen.

19. Mag ik in mijn vakantiewoning permanent wonen?
Nee, men mag maximaal 3 maanden aaneengesloten in een vakantiewoning verblijven.

20. Boplikt, wat is dat?
Boplikt is woonplicht: het betreft dan een pand waar men permanent moet gaan wonen. Doet men dat niet, kan men een sanctie van de gemeente verwachten.

21. Wij willen iets in het toerisme gaan doen in Noorwegen, hotelletje, camping of zo. Moet je daar speciale papieren voor hebben?
Men moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Elders op de site van norsk.nl vindt u meer informatie over de benodigde papieren.

22. Ik wil een bod uitbrengen op een huis, is dat bod bindend?
Ja, als een bod door de verkopende partij wordt geaccepteerd, dan is de koop een feit.

23. Ik wil ontbindende voorwaarden, wanneer geef ik dit aan?
Bij het allereerste schriftelijke bod wat uitgebracht wordt moeten de eventuele ontbindende voorwaarden omschreven worden.

24. Straks krijg ik natuurlijk een Noors koopcontract, terwijl ik nog geen noors kan. Hoe kom ik te weten wat er precies in staat?
Doe bij de jurist of makelaar die de aankoop verder afhandelt het voorstel het koopcontract dat op norsk.nl staat te gebruiken, dan heeft u zowel een noorse als een nederlandse versie voorhanden. U hoeft dan alleen de afwijkende voorwaarden te (laten) vertalen.

25. Er is geen taxatierapport van het pand, wat nu?
Vraag de koper om een dergelijk rapport te laten maken, want een bank zal er bij een financieringsaanvraag ook om vragen. Wil de verkoper het niet, dan is het in de regel verstandig om het zelf te laten maken: het geeft veel basale informatie over de staat van het pand en een betrouwbare indicatie over de actuele marktwaarde. Er zijn wel kosten verbonden aan het zelf laten doen van een taxatie.

26. Er rust erfrecht (odelsrett) op het object: waar moeten we op letten?
In de eerste bieding moet de vrijwaring van erfrecht worden opgenomen als ontbindende voorwaarde. Verder moet in het koopcontract worden opgenomen dat rechthebbenden van hun erfrecht afzien. Tevens dient een uiterste datum worden opgenomen waarop men afziet van dit recht. Deze datum moet vóór datum van overdracht zijn, zodat u op het moment van overdracht zeker bent van een object dat vrij is van erfrecht.
Het is de taak van de jurist of makelaar om toe te zien op een correct wettelijk verloop.

27. Wij hebben een huisje in Noorwegen en krijgen te maken met diverse belastingen, zoals eiendomsskatt. Moeten we dit betalen? We wonen en betalen belasting in Nederland.
Eiendomsskatt is een aan het onroerend goed gekoppelde belasting. De eigenaar moet deze belasting in Noorwegen betalen, ongeacht nationaliteit en domicilie. Het betreft hier een gemeentelijke belasting die per gemeente kan verschillen. Er zijn gemeenten waar deze vorm van belasting nog niet is ingevoerd.

28. Is er iemand van jullie bij een bezichtiging aanwezig als wij naar Noorwegen komen om een object te bekijken?
Dat zal in de regel niet het geval zijn. De afstanden zijn daar in Noorwegen te groot voor. We leggen contact, we zorgen dat het eventueel aanwezige taalprobleem opgelost wordt en maken desgewenst afspraken met bijvoorbeeld een bank en de gemeente. We zijn echter op geregelde tijden aanwezig in een projectgemeente gedurende meerdere dagen. Brengt men in die periode ook een bezoek dan kunnen we bij bezichtiging aanwezig zijn. Raadpleeg de kalender op deze site.

29. Is de hypotheekrente, net zoals in Nederland, aftrekbaar van het belastbaar inkomen?
Ja, de betaalde rente kan op vergelijkbare manier verwerkt worden in de belastingaangifte.

30. Ons huis is verkocht, in Noorwegen gaan we eerst huren, hoe kan ik het beste om gaan met de opbrengst/overwaarde van ons huis?
De overwaarde van een huis is niet belastbaar.
Het bedrag kan zowel in Nederland als in Noorwegen bij een bank ondergebracht worden, je kunt je daarbij bijvoorbeeld laten leiden door de rente die het oplevert.
Verder is het in geval van overboeking naar Noorwegen erg interessant de wisselkoers in de gaten te houden, deze fluctueert nogal eens. Laat je over de te verwachten koersontwikkeling adviseren door de bank in NL, je kunt zelfs bij een aantal banken de opdracht geven het geld over te boeken op het moment dat een vooraf afgesproken koers actueel is.

Tip: Heeft men een zgn. spaarhypotheek, al dan niet gekoppeld aan een levensverzekering, dan is het in veel gevallen mogelijk het spaar-/levensverzekeringsdeel middels een relatief klein maandelijks bedrag (de premie) door te laten lopen. Door de band genomen een erg interessante mogelijkheid om tegen relatief lage kosten een leuk spaarpotje op te bouwen. Niet alle banken zijn op de hoogte van deze mogelijkheid, vraag ernaar vóórdat de hypotheek van de woning in Nederland wordt afgewikkeld.

31. We hebben een spaartegoed in Nederland, wat doen we daarmee, en heeft dit fiscale gevolgen?
Spaartegoeden zijn belastingvrij, dus je kunt het daar onderbrengen waar het rendement het hoogst is.
NB: Voor alle spaartegoeden, zowel die in NL als die in NO, geldt dat ze worden meegenomen in de belastingaangifte.

32. We willen een stuk grond of een bestaand huis kopen, is het verstandig om dit met eigen geld te doen, of juist via een bank financieren?
Dit is afhankelijk van het eigen inzicht en de mogelijkheden. Als je eigen geld benut heb je een verlies van de rente die het normaal gesproken zou opleveren bij een bank, als je financiert heb je rente- en financieringskosten, maar ook renteaftrek.
De aftrek van de hypotheekrente is bijna nooit van dien aard dat het financieren aantrekkelijker maakt dan uit eigen middelen betalen. Ten aanzien van financieringsmogelijkheden rekent een Noorse bank net zoals een Nederlandse bank, men wil zekerheden, dus er moeten voldoende mogelijkheden zijn om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Een vast arbeidscontract is hierin een belangrijke sleutel, echter, niet in álle gevallen noodzakelijk. Verder moet men in de regel minstens 20% van de totale aankoopsom/bouwkosten uit eigen middelen kunnen inbrengen, de rest kan dan gefinancierd worden.

33. Hoe krijg ik geld naar Noorwegen voor grote aankopen, een verbouwing of bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto.
Als je zowel in NL als in NO een bankrekening hebt kun je het met bijvoorbeeld Telebankieren zelf overboeken. Dit gaat tot een bepaald maximum, wat per bank verschilt. Moet er meer overgemaakt worden dan kun je deze opdracht persoonlijk aan de bank geven, of de bank vragen de overschrijvingslimiet eenmalig te verhogen.
Een bank is verplicht geldtransacties welke groter zijn dan 15.000 euro te melden bij de belastingdienst.
 
34. Ik woon al in Noorwegen, maar mijn huis in Nederland staat nog te koop. Moet ik bij verkoop voor de overdracht naar Nederland komen?
Nee. Uw makelaar kan de verkoop regelen. Met een volmachtformulier en een identificatiedocument kunt u de notaris machtigen de akte te laten passeren.
zaag

Houtzagerij te koop

In Rena in de gemeente Åmot in het oosten van Noorwegen is deze houtzagerij te koop. De getaxeerde waarde van het eigendom bedraagt 7 miljoen kroner, maar de vraagrprijs bedraagt slechts 3,2 miljoen kroner.

Lees meer...

001-10-20-24

Hotel met café en restaurant in voormalige gevangenis

Valdres Gjestegard een goed onderhouden horecapand met café, zalen en appartementen. Zowel het onroerend goed als het bedrijf kunnen gekocht worden.  Het eigendom dat oorspronkelijk als gevangenis gebouwd is in 1861 ligt op een eigen perceel van 13 419 m2. De gebruiksoppvlakte in het pand bedraagt 1 276 m2.

 

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.