Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Woonruimte huren

Op deze pagina vindt u informatie over de aansprakelijkheidssituatie in Noorwegen bij het betrekken van woonruimte, tijdens de huurperiode en bij vertrek.
 
AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer de waterleiding lekt, de verf afbladdert of de ruit gebroken is, wie is in Noorwegen dan aansprakelijk? U of de verhuurder? Hier volgt een korte bespreking van de aansprakelijkheidssituatie bij het betrekken van woonruimte, tijdens de huurperiode en bij vertrek.
Bij het betrekken van de woonruimte dient de verhuurder de woning op de afgesproken tijd en in ordelijke staat ter beschikking van de huurder te stellen. Hiervan kan volgens afspraak worden afgeweken, en partijen kunnen tevens te allen tijde overeenkomen dat de huurder de woning met bepaalde gebreken zal overnemen.
 
CONTRACT
Het appartement dient zich overigens in de staat te bevinden zoals in het contract staat aangegeven. Als in het contract staat vermeld dat er een kabelaansluiting is of van een zwembad gebruik kan worden gemaakt, dan is de verhuurder daartoe verplicht.
Indien de woonruimte zich niet in ordelijke of in de afgesproken staat bevindt, kan van de verhuurder worden geëist dat hij de gebreken verhelpt. Fouten en gebreken dienen binnen 14 dagen te worden gemeld; indien dit niet gebeurt, wordt de situatie als geaccepteerd beschouwd. Indien er sprake is van fouten en gebreken die bij de overname niet konden worden ontdekt, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek werd of had moeten worden ontdekt.
Het is derhalve van het grootste belang om de woonruimte bij de overname onmiddellijk te controleren en eventuele fouten en gebreken op te merken. De mancolijst dient vervolgens aangetekend aan de verhuurder te worden gezonden om daarmee een bewijs te hebben dat van de gebreken melding is gemaakt.
 
DEPOSITUM
Dikwijls stelt de verhuurder in de huurovereenkomst als voorwaarde dat er een depositum gestort moet worden ter hoogte van enkele maanden huur. Dit geld dient op een aparte rekening te worden gezet. De meeste banken in Noorrwegen kunnen een speciale depositumrekening openen, waar geen van beide partijen aan kan komen zolang de huur niet is opgezegd. De verhuurder dient de kosten voor het openen van deze rekening te betalen. Let wel: veel particuliere verhuurders weten niet van het bestaan van een dergelijke depositum-rekening af. Informeer uw verhuurder daarover.
 
SANCTIES
Indien het appartement gebreken vertoont, kan de huurder in eerste instantie eisen dat de verhuurder deze verhelpt. Als het gebrek aanzienlijk is, kan huurvermindering worden geëist tot het moment waarop het gebrek is verholpen. Een goed aanknopingspunt om te bepalen of een gebrek als aanzienlijk kan worden aangemerkt is of het appartement op een normale manier bruikbaar is. Als bijvoorbeeld het toilet en de keuken onbruikbaar zijn, of als elektriciteit en water zijn afgesloten, zal aan de eis van aanzienlijkheid zijn voldaan. Indien een aanzienlijk gebrek niet wordt verholpen, kan de huurder het contract annuleren.
 
ONDERHOUDSPLICHT
De onderhoudsplicht van partijen wordt gereguleerd door de huishuurwet. Met onderhoud buitenshuis wordt bedoeld dat er te allen tijde voor dient te worden gezorgd dat het gebouw zich in ordelijke staat bevindt. Het onderhoud binnenshuis is omvangrijker, aangezien hieronder ook vernieuwing van behang en verfwerk valt, alsmede zo nodig ander restauratiewerk.
Het uitgangspunt in de wet is dat de verhuurder aansprakelijk is voor zowel het onderhoud binnens- als buitenshuis. De huurder heeft uitsluitend een onderhoudsplicht voor wat uitdrukkelijk in de wet staat opgesomd. Tenzij anders is overeengekomen, is die opsomming volledig.
Op afspraak wordt vaak van de onderhoudsregels afgeweken. Het is niet ongebruikelijk dat de huurder in een contract verantwoordelijk wordt gesteld voor het onderhoud binnenshuis. De omvang van die verplichting zal afhangen van wat er in de overeenkomst staat en van de vraag hoe lang de huurder in het appartement woont. Iemand die voor een jaar huurt, kan niet verplicht worden het appartement te schilderen, terwijl iemand die 20 jaar huurt daar wel rekening mee dient te houden.
Indien de verhuurder zijn onderhoudsplicht niet nakomt, moet de huurder eerst herstel eisen. Als dit niet plaatsvindt, is het acceptabel dat de huurder herstelwerkzaamheden uitvoert voor rekening van de verhuurder. Voorwaarde hiervoor is dat de verhuurder eerst is verzocht om deze werkzaamheden uit te voeren, en daarna is aangezegd dat de huurder voornemens is het herstel uit te voeren voor rekening van de verhuurder. Dit dient schriftelijk te gebeuren en aangetekend te worden verzonden om daarmee bewijs hiervan te hebben. Indien het gebrek aanzienlijk is en herstel niet plaatsvindt, kan prijsverlaging en annulering aan de orde komen.
 
EXTRA ONDERHOUD
Indien de huurder uitvoerige restauratiewerkzaamheden wil uitvoeren, of anderszins geld wil besteden aan het appartement wat tot verbetering van de standaard leidt, dient dit van tevoren overeengekomen te worden. Indien verhuurder ermee akkoord gaat om alle werkzaamheden of delen daarvan te bekostigen, dient een schriftelijke overeenkomst te worden opgesteld. In veel gevallen hebben vage toezeggingen van de verhuurder ertoe geleid dat de huurder grote sommen geld aan het appartement heeft besteed in de vaste veronderstelling dat hij deze bij vertrek gecrediteerd zal krijgen. Als dat moment is aangebroken, lijdt de verhuurder op dit punt opeens aan algeheel geheugenverlies.
 
HUURSUBSIDIE
Er is geen huursubsidieregeling in Noorwegen.
 
VERTREK
Bij vertrek dient de huurder het appartement in dezelfde staat terug te geven als bij aanvang van de huursituatie. Wanneer dat zich in dezelfde staat bevindt, is er geen sprake van gebreken, en dat is ook niet het geval wanneer de slechtere staat te wijten is aan gebruikelijke slijtage en ouderdom. Indien er iets anders is overeengekomen, bijvoorbeeld dat het appartement in opgeknapte staat moet worden opgeleverd, dient de overeenkomst ten grondslag te worden gelegd.
De huurder kan aansprakelijk worden gesteld om schadevergoeding te betalen wanneer er bij vertrek sprake is van gebreken. Indien gedurende de huurperiode iets is vernield, moet de huurder dit normaal gesproken vergoeden. Vaak bestaat er tussen de partijen onenigheid over de vraag wat er al bij het betrekken van de woonruimte kapot was en wat er door de huurder is veroorzaakt. Bij het ontstaan van dergelijke problemen kan de mancolijst, die is opgesteld bij het betrekken van de woonruimte, worden gebruikt als documentatie van welke zaken bij het betrekken van de woonruimte kapot waren. De verhuurder dient eventuele gebreken kenbaar te maken binnen 14 dagen na beëindiging van de huurperiode om huurder aansprakelijk te kunnen stellen.
 
LINKS VOOR HUURDERS
31_000000-1

Ruim wonen op Sekken

Het eiland Sekken ligt in de buurt van de stad Molde. Op het eiland is nu een grote eengezinswoning met zeven slaapkamers te koop. De woning is gebouwd in 1982, maar de afgelopen jaren aangepast. In totaal heeft de woning negen kamers. De gebruiksoppervlakte binnen is maar liefst 190 m2. Er is verder een dubbele garage, opslagruimte en een schuur. De woning ligt op loopafstand van de lagere school. De woning ligt op een eigen kavel van 3.957 m2.

Lees meer...

60

Uniek gelegen herberg

Op een wel heel bijzondere plek in het westelijk fjordengebied van Noorwegen is deze voormalige boerderij met herberg en vakantiewoning en berghutten te koop. De herberg heeft negen tweepersoons kamers, eetzaal, horecakeuken, bar en salon.

 

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.