Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Checklist voor huurders

Als u woonruimte in Noorwegen gaat huren, is het belangrijk dat u de woning voorafgaand aan de overname grondig controleert. Indien de woonruimte fouten of gebreken vertoont, dient u de verhuurder daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Bij het betrekken van de woonruimte dient de verhuurder de woning op de afgesproken tijd en in ordelijke staat ter beschikking van de huurder te stellen. Hiervan kan in Noorwegen volgens afspraak worden afgeweken, en partijen kunnen tevens te allen tijde overeenkomen dat de huurder de woning met bepaalde gebreken zal overnemen.

De woonruimte dient zich in de staat te bevinden zoals in het contract staat aangegeven. Indien de woonruimte zich niet in ordelijke of in de afgesproken staat bevindt, kan van de verhuurder worden geëist dat hij de gebreken verhelpt. Fouten en gebreken dienen binnen 14 dagen te worden gemeld; indien dit niet gebeurt, wordt de situatie als geaccepteerd beschouwd. Indien er sprake is van fouten en gebreken die bij de overname niet konden worden ontdekt, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek werd of had moeten worden ontdekt.

Het is derhalve van het grootste belang om de woonruimte bij de overname onmiddellijk te controleren en eventuele fouten en gebreken op te merken. De mancolijst dient vervolgens aangetekend aan de verhuurder te worden gezonden om daarmee een bewijs te hebben dat van de gebreken melding is gemaakt.

CONTROLELIJST
Loop deze controlelijst door wanneer u een woonruimte in Noorwegen gaat huren. Dan hebt u een grondige bezichtiging uitgevoerd van de woonruimte die u wilt gaan huren, en u zult onaangename verrassingen in de toekomst voorkomen. Niet alle controlepunten gelden voor iedereen. Als u bijvoorbeeld ongemeubileerd huurt, heeft het geen zin om het punt betreffende meubels te controleren.

Inspectie van de woonruimte
Meubels

 • Heeft het huis voldoende meubels voor de huurder?

 • Is er voldoende ruimte in de keuken om eten te koken en te bewaren?

 • Zijn alle meubels eigendom van de verhuurder, of zijn ze van vorige huurders?

 • Zijn de meubels in goede staat?

Elektriciteit en verwarming

 • Maakt de verwarming van de woonruimte deel uit van de huurprijs? Zo nee, zorg dan dat u een schatting van de hoogte van de elektriciteitsrekening krijgt.

 • Werkt bijvoorbeeld de petroleumkachel/radiator o.i.d.?

 • Werken de bakoven en de kookplaten?

 • Vergeet niet de elektriciteitsmeter af te lezen wanneer u de aansprakelijkheid voor de woonruimte overneemt.

Sanitaire installaties

 • Werken alle afvoeren?

 • Hebt u alle kranen getest?

 • Werkt het toilet – blijft het water lopen of is er een lekkage?

 • Kijk bij aanwezigheid van een warmwaterinstallatie hoe het verbruik wordt gemeten. Is dit in de huurprijs opgenomen?

 • Zijn er sporen van ongedierte in het huis (bijvoorbeeld muizenkeutels, vlooien, kakkerlakken o.i.d.)?

Veiligheid

 • Zijn de buitendeuren solide?

 • Kunnen ze goed op slot worden gedaan?

 • Zijn ramen op de begane grond inbraakveilig?

 • Komt er in de buurt veel criminaliteit voor?

Verzekering

 • Hebt u de benodigde verzekeringen?

 • Bestaat er duidelijkheid over de verzekeringsaansprakelijkheid tussen u en de verhuurder?

Service

 • Indien de eigenaar service verleent – welke soort service?

 • Ramen lappen?

 • Tuinonderhoud, bijvoorbeeld grasmaaien?

 • Informatie over gemeenschappelijke terreinen / trappenhuisverlichting?

 • Toegang tot wasmachine?

 • Toegang tot kabel-tv?

 • Parkeerplaats?

 • Dichtstbijzijnde telefoon?

 • Afstand tot bus en levensmiddelenwinkel?

Geld

 • Wat maakt deel uit van de huurprijs?

 • Hoe is de huurprijs vergeleken met andere soortgelijke woonruimten?

 • Hoe wordt de huishuur betaald?

 • Dient er een waarborgsom te worden betaald?

 • Wanneer en hoe krijgt u die terugbetaald?

 • Wie betaalt de water- en rioolheffing?

Contracten/ afspraken

 • Weet u wat het contract inhoudt?

 • Hebt u hiervan een kopie/ afschrift ontvangen?

 • Hebt u er met de voormalige huurders over gesproken of er speciale omstandigheden zijn die u moet weten?

 • Regel de voorwaarden bij vertrek door verhuizing. De opzegtermijn dient niet langer dan een maand te bedragen.

Eigenaar/ verhuurder

 • Hebt u de naam en het adres van de eigenaar en de verhuurder genoteerd?

Wat dient u te doen als u de woonruimte betrekt
Reiniging

 • Was het huis schoon?

 • Zo nee, hebt u de eigenaar hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld?

Reparaties

 • Zijn er zaken die verholpen/ gerepareerd dienen te worden?

 • Hebt u de eigenaar schriftelijk laten weten welke zaken gerepareerd dienen te worden?

Opknappen

 • Is er iets wat opgeknapt dient te worden?

 • Zo ja, wie betaalt dat?

 • Heeft de eigenaar iets gezegd over een vergoeding voor het opknappen als u dat zelf doet?

Veiligheid

 • Als er brand in de hoofdingang mocht ontstaan, bestaat er dan een andere mogelijkheid om naar buiten te komen?

 • Zijn er rookmelders aangebracht?

 • Is er een poederblusser beschikbaar?

Buitenkant

 • Ziet het dak er solide uit?

 • Staan er bloemen in de dakgoot die eroverheen groeien?

 • Is de afvoer open?

 • Is het houtwerk verrot of onveilig?

 

_001-2

Heia Gjestegård

24-03-2018

De goed aangeschreven Heia Gjestegård in Grong is te koop. Met 31 kamers, hutten, restaurant en zalen. Ook zijn er twee wooneenheden voor personeel.

Lees meer...

lijst14

13 mei 2018: Emigratiedag Noorwegen

13-01-2018

Op zondag, 13 mei 2018 organiseert norsk.nl een informatiedag over emigreren naar Noorwegen. Plaats: Omni Mobilae in Heino, Overijssel.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.