Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Volkshogeschool

Een jaar op een volkshogeschool (folkehøgskole) in Noorwegen geeft je de mogelijkheid kennis te maken met de Noorse cultuur en natuur, de taal te leren en deel te nemen in spannende activiteiten, samen met andere jonge mensen.
WAT IS EEN VOLKSHOGESCHOOL
Een volkshogeschool is een éénjarige onafhankelijke school met internaat, in het bijzonder voor jong-volwassenen. Er worden veel niet-traditonele cursussen aangeboden. Elke school heeft zijn eigen identiteit, maar als geheel bieden de Noorse volkshogescholen een groet variëteit aan cursussen aan, onder andere binnen de thema's geschiedenis, kunst, ambacht, muziek, sport, filosofie, theater, fotografie, outdooractiviteiten, etcetera. De studenten wonen voor een jaar op de campus, vanaf eind augustus tot medio mei. Men brengt zowel de schooltijd als de vrije tijd door met mede-studenten en personeel.
De meeste studenten hebben al een school voor voortgezet onderwijs achter de rug als men begint. Er wordt op een niet-traditionele manier onderwijs verzorgd, waarbij de dialoog tussen studenten en docenten voorop staat.

EN WAT NIET
Er zijn algemene volkshogescholen en volkshogescholen die op religieuze leest gebasseerd.
In de wet is vastgelegd dat volkshogescholen geen normale examens afnemen en geen diploma's verstrekken, maar er wordt wel een getuigschrift afgegeven (mits je voldoende aanwezig geweest bent), met daarin o.a. welke vakken je gevolgd hebt. De scholen staan los van het reguliere onderwijssysteem in Noorwegen.
Buitenlandse studenten op de volkshogescholen die hun studie willen vervolgen in Noorwegen, komen niet automatisch in aanmerking voor een plaats op een Noorse universiteit og hogeschool na een jaar op de volkshogeschool. Ze moeten aan dezelfde eisen voldoen als andere buitenlandse studenten die zich aanmelden.
Als een student aan de volkshogeschool heb je beperkte mogelijkheden om te werken, omdat de lessen ook dikwijls 's avonds en in weekenden plaatsvinden. Een part-time baantje naast de studie wordt eigenlijk afgeraden.
Om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen, dien je full-time student aan de volkshogeschool te zijn.

WAT LEER JE OP EEN VOLKSHOGESCHOOL
Een studie aan de volkshogeschool is waarschijnlijk de beste methode om de noorse taal te leren. Sommige scholen bieden speciale taal- en cultuurcursussen aan voor buitenlandse studenten. In de loop van het jaar kan men normaal als buitenlandse student een goed woordje Noors spreken en een conversatie gaande houden.
De volkshogescholen zijn plaatsen van zelf-ontdekking, waar je aangemoedigd wordt je eigen sterke punten te ontwikkelen en persoonlijk te groeien. Met je eigen houding, vaardigheden en motivatie zul je worden aangemoedigd om doelen te stellen en daaraan te werken. Persoonlijke groei en sociale vaardigheden staan hoog in het vaandel van de volkshogescholen. De programma's die door de volkshogescholen aangeboden worden richten zich op de eigen interesses en mogelijkheden van de studenten.

HET LEVEN OP DE VOLKSHOGESCHOOL
De volkshogescholen zijn kleine leer-gemeenschappen, waar alle studenten op de campus wonen. Contact met mede-studenten en personeel is erg belangrijk. Men eet samen, maar ook het delen van een kamer is heel gebruikelijk. Er worden door veel volkeshogescholen echter ook éénpersoons-kamers aangeboden. De meeste faciliteiten van de school, zoals bijvoorbeeld de sportruimtes, de doka en de handvaardigheidslokalen zijn ook geopend ná de lesuren. Men is als student in deze kleine gemeenschappen geen nummer. De meeste volkshogescholen hebben tussen de 60 en 90 studenten. Het grootste deel komt uit Noorwegen zelf, maar er zijn ook studenten uit andere delen van Scandinavië en de rest van de wereld.

De vakken of thema's op een volkshogeschool zijn onder te verdelen in drie categorieën:
  • verdiepingsvakken: specifieke vakken, waar 10 tot 20 uur per week aan wordt besteed. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderwerpen als theater, outdoor, massamedia, data, ambacht, internationale solidariteit en sport. De meeste scholen bieden meer dan één verdiepingsthema aan.
  • kernvakken: hierbij gaat het om onderwerpen die alle studenten verplicht moeten volgen: een belangrijk deel van het leren en leven op een volkshogeschool is het gemeenschappelijke leren en het samen uitvoeren van activiteiten. Daarvoor zijn gemeenschappelijke lessen nodig. Voorbeelden: literatuur, geschiedenis, filosofie, religie. Maar het kan ook gaan om het samen zingen in een koor of het doen van excursies in een groep. Het aantal uren voor kernthema's en gezamenlijke activiteiten bedraagt gemiddeld tussen de 8 tot 10 uur per week.
  • facultatieve vakken: de student kan tevens kiezen voor een aantal facultatieve vakken, normaal tussen de 2 en 5 vakken.

WAAROM NAAR DE VOLKSHOGESCHOOL
Veel jongeren kiezen voor een jaar volkshogeschool om het unieke sociale leven aldaar zelf mee te maken. Ze waarderen tevens de diversiteit aan dingen die men er kan leren. En er zijn ook jongeren die de volkshogeschool zien als een welkome pauze in het normale schoolse systeem met zijn traditionale manier van lesgeven en examendruk. Het biedt hen tevens de gelegenheid om de tijd nemen voor een volgende school- of beroepskeuze. Daarnaast zijn er punten te behalen die van belang kunnen zijn voor de toelating op een vervolgstudie (hoger onderwijs en/of universiteit).

 
WIE GAAN ER NAAR EEN VOLKSHOGESCHOOL
Ieder jaar gaan er ongeveer 6.000 studenten naar een volkshogeschool. De minumum leeftijd is in de meeste gevallen 18 jaar. Veruit de grootste groep studenten is tussen de 18 en 25 jaar. De meeste scholen nemen ook buitenlandse studenten op. Door de immigratiepolitiek van de Noorse regering is echter maar een bperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten van buiten de Europese Unie.
 
KOSTEN
Een jaar kost ruim 100.600 NOK gemiddeld. De lessen zijn gratis. Je betaalt voor je kamer, maaltijden, materiaal en studiereizen/schoolreisjes. Een jaar kan tussen de 73.000 en 136.000 NOK kosten. Deze variatie is het gevolg van de kostenverschillen tussen de verdiepingsvakken, sommige schoolreisjes zijn duurder dan andere, kies je voor een éénpersoonskamer en daarnaast heb je natuurlijk zakgeld/kosten voor vrijetijdsbesteding.
 
AANMELDEN
Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de volkshogeschool van jouw keuze. Meestal kan men zich vanaf begin februari aanmelden, totdat de cursus vol is of het schooljaar begint.

Meer informatie, videoclips en adressen vind je op de site van de volkshogescholen in Noorwegen, http://www.folkehogskole.. Daarnaast hebben bijna alle volkshogescholen hun eigen internetsite.
  
_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

lijst14

13 mei 2018: Emigratiedag Noorwegen

13-01-2018

Op zondag, 13 mei 2018 organiseert norsk.nl een informatiedag over emigreren naar Noorwegen. Plaats: Omni Mobilae in Heino, Overijssel.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.