Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Van 16 tot 19

Na de afronding van de Grunnskole in Noorwegen (de combinatie van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs), breekt een nieuwe periode aan voor de leerling. Als ze hun schoolopleiding willen voortzetten, kunnen ze naar de zogenaamde videregående skole, de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in Noorwegen.
BOVENBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS/VIDEREGÅENDE SKOLE
De school omvat alle opleidingen op de niveaus tussen de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Iedereen tussen de 16 en 19 jaar heeft recht om drie jaar onderwijs op de videregående school te volgen. Leerlingen met speciale leerbehoeften hebben het recht om twee jaar langer over hun opleiding te doen.

De scholen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zijn overal in Noorwegen terug te vinden, zij het niet in alle gemeenten. De nieuwe school betekent voor veel leerlingen dan ook dat ze moeten pendelen naar een buurgemeente. Een deel van de leerlingen gaat op kamers wonen, afhankelijk van de opleiding die ze kiezen. Sommigen maken zelf de keuze op kamers te gaan.
Als de leerlingen dagelijks op en neer kunnen van huis naar school, wordt er in veel gemeenten veelal voor vervoer gezorgd. De leerlingen worden naar de school gebracht, of naar een plek waar ze over kunnen stappen in een bus, in de trein of op een pont, die ze vervolgens verder brengt.

BEROEP OF STUDIE
Op de videregående school kunnen de leerlingen kiezen uit een beroepsgerichte opleiding of een opleiding ter voorbereiding op een verdere studie aan de hogeschool of de universiteit.
De beroepsgerichte opleiding is praktijkgericht en kan, afhankelijk van de richting, worden afgesloten met een vakdiploma. De opleiding duurt 3-5 jaar, afhankelijk van de praktijkopleiding die wordt gekozen.
De studievoorbereidende opleiding duurt drie jaar.
De drie schooljaren voor de bovenbouw voortgezet onderwijs heten Vg1, Vg2 en Vg3.

Leerlingen hebben de keuze uit 12 verschillende studieprogramma’s. Ze kunnen bij de aanmelding drie verschillende studies invullen op het formulier, uiteindelijk hebben ze het recht een van de aangegeven studierichtingen te gaan volgen.
De leerlingen die het beroepsgerichte onderwijs hebben gekozen, kunnen kiezen uit negen verschillende studieprogramma’s:
 • Bouwtechniek
 • Kunst en design
 • Electrotechniek
 • Gezondheid en Sociale Zorg
 • Media en Communicatie
 • Natuur en Milieu
 • Horeca en Voedselproductie
 • Zakelijke dienstverlening en Verkeer
 • Techniek en Industriële Productie
Het eerste jaar is een algemeen jaar. In het tweede jaar begint de praktijkopleiding op school. Het is in het tweede jaar (Vg2) ook mogelijk al meteen te kiezen voor een driejarige opleiding in de praktijk. Na het tweede jaar bestaat de beroepsgerichte opleiding uit een tweejarige opleiding (leren en werken) in een bedrijf (bij sommige opleidingen duurt de opleiding in de praktijk langer).
Zijn er niet genoeg praktijkplaatsen, dan moet de school zorgen voor een training op school. Voor het uiteindelijke vakdiploma maakt het niet uit of men de training bij een bedrijf of op school heeft gedaan.
Leerlingen die het studievoorbereidende pakket volgen, kunnen kiezen uit drie studierichtingen:
 • Sport en lichamelijke opvoeding
 • Muziek, dans en drama
 • Studiespecialisatie

De studiespecialisatie biedt de meest brede basis voor een verdere studie aan een hogeschool of universiteit. De leerlingen die deze algemene voorbereiding op een vervolgstudie volgen, hebben de keuze uit vier studieprogramma’s, gericht op:

 • exacte vakken,
 • maatschappijvakken en economie,
 • talen/taalkundige vakken
 • vormgeving
OP SCHOOL
Als de leerling aan de bovenbouw van het voortgezet onderwijs begint, zit hij meer in de schoolbanken dan tot dan toe. De tijd waarin skimiddagen en andere uitstapjes onlosmakelijk verbonden waren met de school, ligt achter hem.
De leerlingen gaan er ook nu op uit, maar dan eigenlijk altijd in directe relatie met de les, om opdrachten uit te voeren, kennis op te doen of samen op zoek te gaan naar een oplossing voor een vraagstuk. Vaak in groepsverband, want net als in de schooljaren tot dan toe blijven samenwerking en de sociale omgang met elkaar een belangrijke rol spelen.

De opvatting dat iedereen er bij hoort, is ook in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs uitgangspunt. Schoolleiding en leraren letten op groepsvorming, het stringente anti-pestbeleid geldt ook hier. Een ‘labelcultuur’ ontbreekt. De allstar-sportschoen en de Nokia 5300 XpressMusic zijn in Noorwegen ook hip. Maar degenen die zonder doen of willen, vallen er niet buiten.

Net als op de voormalige school is het ook nu de leraar die van klaslokaal wisselt, de klas zelf heeft een eigen, vast lokaal. Als de leerlingen van plaats verwisselen dan is dat vanwege de praktijklessen als koken, techniek en natuur- en scheikunde.
Huiswerk nemen de leerlingen mee naar huis, al is er op school vaak ook een mogelijkheid om er tijdens gezamenlijke uren aan te werken. Op veel scholen neemt de laptop een centrale rol in bij de lessen, het maken van huiswerk en proefwerken, net als bij het verstrekken van informatie aan leerlingen en ouders.

AANMELDING
De aanmelding voor het nieuwe schoojaar voor de videregående school sluit officieel op 1 maart. Leerlingen die vanwege een emigratie pas later in Noorwegen komen, kunnen gewoon naar school. Leerlingen die al een deel van het middelbaar onderwijs in eigen land hebben gevolgd, stromen in op de videregående school. In overleg met de school kan er een programma worden samengesteld om de taalachterstand weg te werken.

Buitenlandse leerlingen kunnen er ook voor kiezen een voorbereidend jaar op het eerste jaar van de videregående school te volgen. Het recht op drie jaar bovenbouw voortgezet onderwijs blijft in dat geval staan. Het voorbereidend jaar wordt niet op alle scholen aangeboden.

KOSTEN EN TOELAGEN
De videregående skole brengt kosten met zich mee voor boeken, een rekenmachine, schrijfbenodigdheden en eventueel een laptop, verder is de opleiding gratis.

De leerlingen hebben gedurende 3 jaar recht op studiegeld, of zoveel langer als een (specifieke) opleiding duurt.. Verder is het mogelijk om voor dezelfde periode een aanvullende studiefinanciering aan te vragen. Beide toelagen zijn afhankelijk van het inkomen van de ouders. Of de leerling thuis- of uitwonend is, bepaalt mede de hoogte van het studiegeld en de studiefinanciering. Ouders van leerlingen tot en met 17 jaar krijgen ook nog kinderbijslag voor hun zoon of dochter. Als de leerling 18 wordt, vervalt de kinderbijslag en is de leerling aangewezen op het studiegeld, al dan niet in combinatie met de studiefinanciering.

EXAMEN
Het eigenlijke examen aan het eind van het derde schooljaar van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs bestaat uit de toetsing van twee vakken uit het vakkenpakket van het laatste jaar. Een examen is mondeling, een is schriftelijk. In welke vakken de leerling examen moet doen, wordt landelijk bepaald. Het vak van het schriftelijk examen wordt een week voorafgaand aan de toets bekendgemaakt. In welk vak het mondeling examen moet worden afgelegd, hoort de leerling twee dagen van tevoren.

Buitenlandse leerlingen die Noors als examenvak krijgen toebedeeld, mogen kiezen uit het Bokmål of Nynorsk, die beide officieel Noorse taal zijn. Slagen of zakken hangt niet alleen af van deze twee toetsen. De eindcijfers van alle vakken die de leerling in de voorafgaande drie jaar heeft gevolgd, tellen mee. Als de leerling na het eerste jaar bijvoorbeeld een vreemde taal laat vallen, blijft het eindcijfer staan en ziet hij dat terug op zijn examenlijst.

De cijfers in Noorwegen lopen van 1 tot 6. 1 is zeer slecht, 6 uitmuntend. Om de videregående school met succes te kunnen afronden, heb je voor alle vakken minimaal een twee nodig. Als je verder wilt studeren aan een hogeschool of universiteit, heb je daar niets aan en krijg je een jaar de kans om de benodigde extra studiepunten te halen.

Universiteiten en hogescholen kijken naar cijfers bij de toelating. Sommige hogescholen en universiteiten stellen extra eisen, bijvoorbeeld als het gaat om het vakkenpakket. Het aantal studiepunten dat nodig is voor een richting kan verschillen.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over onderwijs en scholen is te vinden op:

Algemeen

Bovenbouw voortgezet onderwijs

Studietoelagen

 
_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.