Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Studeren in Noorwegen

Noorse instellingen voor hoger onderwijs staan open voor inschrijvingen van gekwalificeerde studenten uit bijvoorbeeld Nederland en België. Studenten uit het buitenland kunnen zich inschrijven voor vele studies op bachelor- en master-niveau.

INLEIDING
Sommige universiteiten en hogescholen verzorgen speciale cursussen voor buitenlandse studenten. Hier vindt het onderwijs in het Engels plaats en om te worden toegelaten heeft men geen verblijfsvergunning nodig.

Als internationaal student wordt iedereen aangemerkt die zonder een verblijfsvergunning in Noorwegen studeert. Er zijn drie categorieën internationale studenten:

  • studenten die zelf hun studie betalen
  • uitwisselingsstudenten
  • studenten die een beurs uit een speciaal fonds hebben gekregen.

De toekenning van beurzen of het deelnemen aan een uitwisseling is veelal gebaseerd op nationale en regionale bilaterale afspraken en afspraken betreffende contingentverplichtingen. Bij een aantal ondersteuningsfondsen is de deelname voorbehouden aan studenten uit bepaalde landen.

TOELATINGSEISEN
Alle buitenlandse studenten moeten aan dezelfde minimumtoelatingseisen voldoen als Noorse studenten. Deze eisen zijn afhankelijk van het land waar de aanvrager zijn/haar basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft gevolgd. Normaal gesproken moet de aanvrager de bovenbouw van het voortgezet onderwijs hebben voltooid. Daarnaast zijn er specifieke toelatingseisen voor bepaalde studies. In sommige gevallen kunnen ook niet-erkende vaardigheden of werkervaring dienen om te kwalificeren voor deelname aan een studieprogramma. Studenten die willen deelnemen aan master-studies moeten minimaal een bachelorstudie op universitair niveau hebben voltooid.

In het hoger onderwijs in Noorwegen is een nieuw stelsel van academische graden, gebaseerd op het Bologna-proces, ingevoerd. De Noorse universiteiten en hbo-instellingen verlenen nu de volgende graden:

  • Bachelor (drie jaar)
  • Master (twee jaar)
  • PhD (drie jaar).
Een aantal studies is opgebouwd als een geïntegreerde vijfjarige master-opleiding. Enkele speciale studies, zoals medicijnen, diergeneeskunde, psychologie en theologie volgen een andere gradenstructuur van vier tot zes jaar.

Wordt een studie in het hoger onderwijs in Noorwegen in het Engels gegeven, dan is een goede kennis van het Engels een vereiste voor alle studenten. Internationale studenten die niet het Engels als moedertaal hebben moeten hun beheersing van het Engels kunnen aantonen. Internationale studenten die willen deelnemen aan een Noorstalig programma’s moeten een voorbereidende cursus Noors volgen voordat zij met hun studie kunnen beginnen, tenzij ze kunnen aantonen dat ze de Noorse taal voldoende beheersen. Op de site Study in Norway staan de exacte toelatingseisen vermeld.
 
STUDIEFINANCIERING
Het hoger onderwijs in Noorwegen kent geen collegegelden. Voor bepaalde beroepsopleidingen, voortgezette en speciale opleidingen en studies aan sommige particuliere instellingen kan echter lesgeld gevraagd worden. Beurzen voor levensonderhoud worden alleen toegekend aan internationale studenten die zijn toegelaten via een speciaal programma. Studenten die zelf hun studie betalen moeten kunnen aantonen dat zij beschikken over minimaal NOK 85.000 (bij benadering) per studiejaar.

Burgers uit onder meer EU-landen komen in aanmerking voor leningen en beurzen van het nationale fonds voor studiefinanciering.
 
EUROPASS
Studeren of stage lopen in het buitenland verbreedt je horizon, maar het kost ook tijd en energie om je hierop voor te bereiden. Europass biedt gratis documenten om jou in de voorbereiding te helpen. Meer informatie: www.europass.nl.
 

 

ENKELE NUTTIGE LINKS
_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

lijst14

13 mei 2018: Emigratiedag Noorwegen

13-01-2018

Op zondag, 13 mei 2018 organiseert norsk.nl een informatiedag over emigreren naar Noorwegen. Plaats: Omni Mobilae in Heino, Overijssel.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.