Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Wereldschool

De IVIO-Wereldschool verzorgt sinds 1948 onderwijsprogramma’s voor Nederlandstalige kinderen die voor korte of lange tijd met hun ouders in het buitenland verblijven.
Het betreft complete lesprogramma’s voor kinderen die geen gebruik kunnen maken van lokaal of internationaal onderwijs, maar ook het programma Nederlands voor kinderen die in het buitenland een school bezoeken waar zij geen Nederlands krijgen.
 
NEDERLANDSE TAAL, LUXE OF NOODZAAK?
Emigreren betekent in principe kiezen voor een nieuw vaderland, met als gevolg dat uw kinderen opgroeien in een andere taalomgeving. Is het dan nog wel nodig de Nederlandse taal bij te houden? Het antwoord daarop is “ja”, want:
  • Een aanzienlijk deel der emigranten keert toch na enige tijd weer terug naar Nederland. In dat geval mogen de kinderen geen taalachterstand hebben, wanneer ze weer op een Nederlandse school terecht komen.
  • Veel geëmigreerde kinderen willen een band met Nederland houden door contact te hebben met familie en door hen op vakantie te bezoeken.
  • Ook gaan kinderen vaak later in Nederland een beroepsopleiding volgen, waarbij een goede beheersing van het Nederlands belangrijk is.
  • Het goed beheersen van twee talen heeft in de steeds globaler wordende wereld voordelen, zeker als men later beroepshalve met Nederland te maken heeft.

Ontwikkeling van het Nederlands Voor de taalontwikkeling van de kinderen is het niet voldoende als de ouders thuis Nederlands spreken. In Nederland wonende kinderen leren op school, maar ook buiten school, omdat ze constant Nederlands horen, lezen en spreken. In een ander land is dat niet het geval, alleen hun ouders horen ze Nederlands praten en dan nog maar een beperkt aantal uren per dag. Het is duidelijk dat het schrijven van het Nederlands daarbij al helemaal niet aan bod komt.

Een gedegen taalontwikkeling vindt alleen plaats als dit op gestructureerde en didactisch verantwoorde wijze wordt aangeboden, waarbij alle aspecten – lezen, schrijven, spreken, luisteren en het uitbreiden van de woordenschat – met elkaar in evenwicht zijn. Het taalprogramma van de Wereldschool richt zich op kinderen die in een niet-Nederlandse taalomgeving opgroeien. Het programma houdt er rekening mee dat de kinderen op school en in hun leefomgeving een andere taal leren. Deze parallelle ontwikkeling van twee talen heeft ook voordelen. Mits goed aangeboden, kan het leren van de ene taal dat van de andere versterken.

STIMULANS OM NEDERLANDS TE LEREN
Het taalprogramma van de Wereldschool is zo opgezet dat de kinderen het leuk vinden met Nederlands bezig te zijn. Zij krijgen aansprekende teksten te lezen op het juiste niveau. De strikt noodzakelijke grammatica wordt aangeleerd en het kind wordt uitgedaagd zoveel mogelijk te communiceren in het Nederlands. Het kind zal hierdoor ook gemakkelijker schrijven, e-mailen en telefoneren met familie en vrienden in Nederland en naast boeken in de taal van het land ook Nederlandse boeken blijven lezen.

Blijkt onverhoopt dat het gezin op termijn besluit terug te keren naar Nederland, dan zal dat door het kind positief opgevat worden, want de taal zal voor hem of haar geen probleem vormen. Immers, met Nederlands is geen achterstand ontstaan en dit hoeft dus op de school in Nederland geen probleem te vormen.

BETROKKENHEID OUDERS
Na vertrek uit Nederland hebben de ouders het erg druk met acclimatiseren in het nieuwe vaderland. Er moet een nieuwe werkkring worden gevonden of een nieuw bedrijf worden opgezet, men moet wennen aan andere gebruiken, een andere taal, enz, enz. Hierdoor ontstaat het risico dat de kinderen te weinig aandacht krijgen. Door de ouder(s) een belangrijke rol te geven in het leerproces, blijft men betrokken bij de ontwikkelingen van het kind. Niet dat dit vele uren per week kost, maar zo af en toe iets voorlezen, een dictee afnemen, huiswerk nakijken of iets uitleggen is nodig en – blijkens de ervaring van vele ouders – ook erg plezierig om te doen.

NEDERLANDS VIA DE WERELDSCHOOL
De Wereldschool biedt Nederlands vanaf peuterleeftijd tot en met VMBO 4, HAVO 5 en VWO 6. Meer informatie hierover leest u in de studiegids of op de website: www.wereldschool.nl.
Men kan bij de Wereldschool beginnen wanneer men wil en ook het studietempo is vrij. Het voordeel hiervan is dat andere vakantieperiodes dan die in Nederland geen probleem vormen en dat de tijdsbelasting van de lokale school het werken met de Wereldschool niet in de weg staat.

Tot slot biedt Wereldschool ook voorbereidende taaltrainingen met een docent aan huis voor zowel kinderen als volwassenen.

VOORBEREIDING OP VERTREK NAAR HET BUITENLAND
Naast de onderwijspakketten levert de Wereldschool ook materialen die de kinderen voorbereiden op vertrek naar het buitenland. Zo besteedt het lees- en doeboek ‘Op reis naar Anderland’ veel aandacht aan het wel en wee van afscheid nemen, de reis en de eerste tijd in het buitenland. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen er zelfstandig mee aan de slag door te lezen, te schrijven en te doen.

MEER INFORMATIE
De Wereldschool
Pascallaan 71
8218 NJ Lelystad
tel.: +31 (0)320 229927
fax: +31 (0)320 229999
e-mail: info@wereldschool.nl

 

_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.