Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs in Noorwegen vindt zowel plaats aan door de overheid gestuurde onderwijsinstellingen, als aan privé-instituten. Meer dan 90% van de studenten volgt onderwijs aan een door de overheid gestuurde instelling. Het gaat hier om 6 universiteiten, 6 wetenschappelijke hogescholen, 2 kunsthogescholen en 25 HBO-instellingen.

HOGER ONDERWIJS AAN OVERHEIDSINSTELLINGEN

De zes universiteiten zijn te vinden in Oslo, Bergen, Tromsø en Stavanger. In Trondheim bevindt zich de technische universiteit van Trondheim. In Ås zit de en de landbouwuniversiteit. De zes gespecialiseerde universitaire instellingen zijn de Noorse handelshogeschool in Bergen, en het Noorse conservatorium, de Noorse hogeschool voor sportwetenschappen, de Noorse hogeschool voor diergeneeskunde, de hogeschool voor architectuur en de Noorse lutherse school voor theologie, die allen in Oslo zijn gevestigd. Daarnaast zijn er twee rijkshogescholen voor de kunst, gelegen in respectievelijk Bergen en Oslo.

De rijksinstellingen voor het HBO zijn verspreid over heel Noorwegen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te vergroten. De 25 HBO-instellingen bieden verschillende beroepsgerichte studies aan die niet door de universiteiten worden aangeboden. Deze studies duren gewoonlijk twee tot vier jaar. Veel HBO-instellingen bieden ook enkele studies aan op Master en PhD niveau. Veel studenten combineren studies aan beide typen instellingen.

HOGER ONDERWIJS AAN PARTICULIERE INSTELLINGEN

Er is een speciale wet voor hoger onderwijs aan privé-instellingen (privathøyskoleloven). Vanaf 2003 kunnen privé-hogescholen een aanvraag indienen om in één van de categorieën voor hoger onderwijs opgenomen te worden (zie hierboven).
Er zijn tussen de 20 en 30 privé-hogescholen die erkend hoger onderwijs verzorgen. De meeste instituten zijn klein en gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Enkele privé-instelling doen ook aan wetenschappelijk onderzoek. De grootste vakgebieden zijn economie en administratie, ICT, theologie, gezondheidszorg en lerarenopleiding. De theologische faculteit in Oslo, de zendingshogeschool in Bergen en de Handelshogeschool BI in Bærum hebben het recht om een doctorale studuie binnen een bepaald vakgebied aan te bieden. BI neemt overigens de helft van het aantal studenten aan privé-instellingen voor haar rekening.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Bij de Samordnet Opptak kan men de aanvragen tot toelating indienen voor de meeste Universiteiten en Hogescholen. Men geeft in 1 aanvraag aan welke opleiding de eerste, tweede, en volgende voorkeur heeft. Er wordt op basis van geschiktheid en beschikbaarheid van studieplaatsen bepaald wie er een studieplaats krijgen toegewezen. Per studierichting gelden verschillende eisen, de minimale eis is at men een diploma heeft van de videregående skole wat qua niveau “generell studiekompetanse” aangeeft. Naast het vakkenpakket zijn het aantal behaalde studiepunten bepalend voor de toelating.


VERGELIJKING KWALIFICATIES

Personen met een buitenlands diploma of getuigschrift die dit willen laten erkennen of inlichtingen wensen over de erkenning van internationaal onderwijs in Noorwegen, kunnen zich wenden tot het Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT.
Het NOKUT coördineert en assisteert bij individuele aanvragen voor erkenning van buitenlandse diploma's. Indien je erkenning van jouw diploma's wenst, dient het schriftelijke verzoek gedetailleerde gegevens te bevatten met betrekking tot onder meer de toelatingseisen, het academisch programma en de studieduur van de betreffende kwalificatie. Het NOKUT heeft uitgebreide informatie in het Engels en Noors over het hoger onderwijs in Noorwegen. Aanvraagforumlieren voor de erkenning van diploma's zijn via de site van het NOKUT op te halen.

Op de site van Samordnet Opptak kan men per land de minimale toelatingseisen terugvinden in geval men met een buitenlands diploma aan een Noorse universiteit of hogeschool wil gaan studeren.

STUDIEFINANCIERING

Het bedrag van studiefinanciering moet worden aangepast. Studenten krijgen nu (studiejaar 2012-2013) 92.500 NOK verdeeld over 10 termijnen.

Dit bedrag is in beginsel een lening. De lening wordt na een succesvolle afronding van de studie, met terugwerkende kracht en tot maximaal 40% van het totaalbedrag, kwijtgescholden. De hoogte van het percentage wordt bepaald door voorwaarden waaraan men gedurende de studietijd heeft moeten voldoen. Thuis- of uitwonend is een van de factoren die zwaar weegt.
Het restant van de lening blijft staan als studieschuld en is vanaf dat moment rentedragend. De lening moet in de jaren daarna worden afgelost.

INFORMATIE
Meer informatie is te vinden op:

_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_001-2

Heia Gjestegård

24-03-2018

De goed aangeschreven Heia Gjestegård in Grong is te koop. Met 31 kamers, hutten, restaurant en zalen. Ook zijn er twee wooneenheden voor personeel.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.