Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Samenlevingsovereenkomst

Op deze pagina gaan we in op de basisbeginselen van het samenlevingscontract in Noorwegen, aan de hand van veel gestelde vragen over dit onderwerp.
IS EEN BUITENLANDS SAMENLEVINGSCONTRACT GELDIG IN NOORWEGEN
Volgens de Noorse wet is een samenlevingscontract een onderlinge afspraak in drievoud waarvan het derde exemplaar is ondergebracht bij een wederzijdse vertrouwenspersoon, dat kan een bank of een jurist zijn, maar niet noodzakelijkerwijs.
Een in Nederland opgemaakt en geregistreerd samenlevingscontract is daarmee dus ook geldig, al kan het handig zijn een korte Noorse verklaring bij te voegen en deze door beide partners te dateren en te ondertekenen.

Men kan hier volstaan met de volgende tekst:
“Beide partijen hebben ieder hun exemplaar van het samenlevingscontract, met eventuele bijlagen, en een derde exemplaar bevindt zich bij: …………………………………………..” Alwaar dient te worden ingevuld waar/bij wie het derde exemplaar zich bevindt.

WAAROM EEN SAMENLEVINGSCONTRACT
In de eerste plaats is het van belang dat u een akelige strijd voorkomt in het geval u uit elkaar zou gaan. Door de jaren heen vergeet men wie wat heeft gekocht. Dankzij een samenlevingscontract kunt u bijvoorbeeld afspreken wie het recht van voorkoop heeft op een woning die u gezamenlijk bezit en voor welke prijs.
Indien de woning slechts eigendom is van de ene partij, maar de samenwonende partner betaalt mee aan de schuld, kan men een compensatie voor de bijdrage van de andere partij overeenkomen. We raden u ook aan dat u afspreekt wie de kosten van de huishouding en de auto betaalt, evenals van andere vaste lasten.
Vergeet niet dat het contract op elk willekeurig tijdstip kan worden gewijzigd als u dat beiden wenst.
 
WAT DIENT IN EEN NOORS SAMENLEVINGSCONTRACT OPGENOMEN TE ZIJN
Naast de namen van beiden dient een contract iets te zeggen over:
  1. De eigendomssituatie van een onroerende zaak
  2. Een overzicht van de bezittingen bij het sluiten van de overeenkomst
  3. Een overzicht van de bezittingen die gezamenlijk zijn verworven
  4. De levensverzekering met wederzijdse begunstiging of die op elkaars leven is afgesloten
  5. Schuldenaansprakelijkheid en lastendekking
  6. Erfenis, geschenken, waardepapieren, banktegoeden, inkomens en waardestijgingen
  7. Lopende uitgaven
  8. Eventuele onderhoudsplicht
  9. Deling bij beëindiging van de samenleving
WATREGELT EEN SAMENLEVINGSCONTRACT
Een samenlevingscontract heeft uitsluitend betekenis voor beide partijen in het contract. Het geldt niet jegens crediteuren of anderen. Het samenlevingscontract geeft geen erfrecht jegens elkaar, en derhalve is daarnaast een testament nodig om de erfenissituatie te regelen.

Een belangrijk verschil tussen gehuwden en samenlevende partners is tevens dat ongehuwden niet het recht hebben in een onverdeelde boedel te blijven zitten indien de andere partij wegvalt (dat betekent onder meer het recht om tot aan de dood in de gezamenlijk gekochte woning te blijven wonen).
Geheel onafhankelijk van contracten bezitten samenlevende partners bepaalde rechten conform de zogeheten wet op de gemeenschappelijke huishouding.
_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.