Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Uitkeringen bij ziekte

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN ZIEKTEUITKERING?
Voor de beroepsbevolking (werknemers en zelfstandigen) is  een ziekengeldverzekering verplicht.
 
Als verzekerde met een jaarinkomen van ten minste de helft van het basisbedrag (ca. 40 000 NOK) heeft u recht op ziekengeld als u door ziekte niet in staat bent te werken (de inkomensgrens is niet van toepassing voor de periode waarin de werkgever het ziekengeld betaalt). Over het algemeen moet u ten minste vier weken hebben gewerkt. 
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Voor werknemers wordt de dagvergoeding berekend op basis van het laatste salaris vóór de ziekte. Voor zelfstandigen wordt de dagvergoeding berekend op basis van het inkomen dat als zelfstandige is verworven. 
 
Het ziekengeld voor werknemers bedraagt 100 % van de pensioenberekeningsgrondslag. Het wordt vanaf de eerste dag van de ziekte uitgekeerd voor een periode van 260 dagen (52 weken). Inkomen boven het zesvoudige van het basisbedrag (ca. 480 000 NOK) wordt niet in aanmerking genomen. 
 
Het ziekengeld wordt de eerste 16 dagen door de werkgever betaald en daarna door het nationale verzekeringsstelsel. Voor de periode gedurende welke het ziekengeld door de werkgever wordt betaald, geldt geen minimuminkomen. 
 
Aan zelfstandigen wordt gedurende 248 dagen ziekengeld uitgekeerd ten bedrage van 65 % van de pensioenberekeningsgrondslag vanaf de zeventiende dag van ziekte. Door vrijwillige betaling van een hogere premie kunnen zelfstandigen al vanaf de eerste ziektedag 65 % van de pensioenberekeningsgrondslag of vanaf de zeventiende dag 100 % ontvangen.
 
 
WAT MOET U DOEN OM EEN ZIEKTE-UITKERING TE KRIJGEN?
Aanvragen moeten rechtstreeks worden ingediend bij de werkgever die gedurende de eerste 16 dagen verantwoordelijk is voor betaling van het ziekengeld (sykepenger). Wanneer de werkgever na deze periode het salaris blijft betalen, wordt het ziekengeld aan de werkgever uitbetaald. 
 
Gevallen van arbeidsongeschiktheid moeten altijd door een arts worden bevestigd. Werknemers mogen zich bij hun werkgever ziek melden voor drie kalenderdagen per keer.
 
 
ZIEKTE-UITKERING EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA
In het algemeen worden ziekte-uitkeringen (d.w.z. uitkeringen die normaliter bedoeld zijn ter compensatie van verlies van inkomen als gevolg van ziekte) altijd betaald op basis van de wetgeving van het land waar u bent verzekerd, ongeacht waar u woont of verblijft (sommige bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen worden uitsluitend uitbetaald in het land waar de begunstigde woonachtig is en zijn derhalve niet "exporteerbaar") .
 
Wanneer u verhuist naar een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland en daar moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden voordat u recht hebt op ziekte-uitkeringen, moet de bevoegde instantie (d.w.z. de instantie in het land waar u verzekerd bent) rekening houden met alle periodes waarin u in een of meer van de andere van bovengenoemde landen hebt gewoond, gewerkt, of verzekerd bent geweest. Zo wordt gegarandeerd dat mensen hun verzekeringsdekking voor ziektekosten niet verliezen op het moment dat ze in een ander land gaan werken.  
 
 
Bron: Europese Unie
_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.