Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Moeder- en vaderschapsuitkeringen

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN MOEDERSCHAPS- OF VADERSCHAPSUITKERING
Uitkeringen in natura
Alle ingezetenen van Noorwegen hebben recht op gratis zwangerschapsdiensten en ziekenhuiszorg (er is een vrijstelling van eigen bijdragen die overigens wel bestaan). Er geldt geen wachttijd voordat u aanspraak kunt maken op gezondheidszorg.
 
Ouderschapstoelage
Rondom de geboorte van een kind hebben ouders die zijn verzekerd en ten minste zes van de laatste tien maanden voor het begin van de periode van betaald verlof hebben gewerkt, recht op dagelijkse uitkeringen.
 
Zwangerschapsuitkering
Zwangere werkneemsters en zelfstandigen die moeten stoppen vanwege de risico's van hun arbeidsomstandigheden of werkomgeving, hebben recht op betaald verlof vanaf het moment waarop zij moeten stoppen met werken, zonder vermindering van het recht op betaald verlof na de bevalling.
 
Moederschapstoelage
In Noorwegen woonachtige niet-werkende moeders hebben recht op een moederschapstoelage.
 
Adoptietoelage
Ouders die een kind adopteren krijgen een uitkering vergelijkbaar met de ouderschapsuitkering en de moederschapstoelage.
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Ouderschapstoelage
De ouderschapsuitkering is gelijk aan het ziekengeld (100 % van het inkomen, zie hoofdstuk III) en wordt gedurende 49 weken uitgekeerd. De moeder kan naar wens ook kiezen voor een langere periode van betaald verlof van 59 weken, maar ze krijgt dan een lagere toelage (80 % van het inkomen).
 
Ten minste drie weken van het verlof moeten worden opgenomen vóór de uitgerekende datum. De uitkeringen worden toegekend vanaf de twaalfde week vóór de bevalling. 
 
De moeder is verplicht ten minste zes weken verlof na de bevalling te nemen. Als de moeder haar werk hervat voor het verstrijken van de periode van betaald verlof, heeft de vader voor de rest van de periode recht op een dagelijkse uitkering. De vader heeft recht op veertien weken van het totaal van de periode van dagelijkse uitkeringen (op te nemen binnen drie jaar). De voorwaarde voor toekenning van de uitkering is dat hij thuis blijft om voor het kind te zorgen. Ook moet de vader in dat geval voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot gewerkte dagen. Verzekerde vaders hebben recht op een dagvergoeding wegens vaderschap gebaseerd op hun eigen inkomsten, ongeacht of de moeder in aanmerking komt, mits zij na de bevalling haar werkzaamheden of opleiding hervat en de vader de dagelijkse verzorging van het kind overneemt, of de moeder om gezondheidsredenen niet in staat is voor het kind te zorgen. In deze gevallen bedraagt de periode van betaald verlof respectievelijk 38 of 48 weken. Wanneer de moeder een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt kan de vader twaalf weken lang een dagvergoeding ontvangen, ongeacht de gezondheids-, arbeids- of opleidingsstatus van de moeder. 
 
Bij de geboorte van meerlingen wordt het verlof waarop ouders recht hebben, voor het tweede en ieder volgend kind steeds met vijf weken (zeven weken bij verlaagd tarief) verlengd.
 
Zwangerschapsuitkering
De zwangerschapsuitkering (svangerskapspenger) is gelijk aan het ziekengeld.  Indien de ouderschapsuitkering voor de volledige periode lager is dan de moederschapstoelage, wordt de ouderschapsuitkering aangevuld met het verschil.
 
Moederschapstoelage
De moederschapstoelage van ca 36 000 NOK wordt in één keer uitbetaald.
 
Adoptie
Bij de adoptie van een kind onder 15 jaar hebben de adoptieouders recht op een dagvergoeding voor een periode van 44 weken, voor eenzelfde bedrag en onder dezelfde voorwaarden als ziekengeld (zie hoofdstuk III). De periode kan worden verlengd tot 54 weken, met een lagere uitkering (80 % van het inkomen).
 
Een adoptietoelage is gelijk aan een moederschapstoelage.
 
Speciale deeltijdregeling
Werknemers die een kind krijgen of adopteren hebben ook de mogelijkheid korter te gaan werken en de ouderschaps- of adoptietoelage gedeeltelijk op te nemen.
 
 
WAT MOET U DOEN OM EEN MOEDER- OF VADERSCHAPSUITKERINGT TE KRIJGEN?
Toelagen kunnen worden aangevraagd bij het NAV-kantoor in de plaats waar u woont, verblijft of werkt. 
 
 
MOEDER- EN VADERSCHAPSUITKERINGEN EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA 
De coördinatievoorschriften beslaan moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen. Wanneer moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden voordat u recht hebt op ziekte-uitkeringen, moet de bevoegde instantie (d.w.z. de instantie in het land waar u verzekerd bent) rekening houden met alle periodes waarin u in een of meer van de andere van bovengenoemde landen hebt gewoond, gewerkt, of verzekerd bent geweest.  
 
In het algemeen worden uitkeringen ter compensatie van verlies aan inkomen als gevolg van zwangerschap en bevalling altijd betaald op basis van de wetgeving van het land waar u bent verzekerd, ongeacht waar u woont of verblijft (sommige bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen worden uitsluitend uitbetaald in het land waar de begunstigde woonachtig is en zijn derhalve niet "exporteerbaar").
 
Uitkeringen in natura (zoals medische zorg, geneesmiddelen en ziekenhuisopname) worden verstrekt op basis van de wettelijke regelingen van het land waar u woont, precies als wanneer u daar ook verzekerd zou zijn.
 
 
Bron: Europese Unie
001-10-20-24

Hotel met café en restaurant in voormalige gevangenis

Valdres Gjestegard een goed onderhouden horecapand met café, zalen en appartementen. Zowel het onroerend goed als het bedrijf kunnen gekocht worden.  Het eigendom dat oorspronkelijk als gevangenis gebouwd is in 1861 ligt op een eigen perceel van 13 419 m2. De gebruiksoppvlakte in het pand bedraagt 1 276 m2.

 

Lees meer...

31_000000-1

Ruim wonen op Sekken

Het eiland Sekken ligt in de buurt van de stad Molde. Op het eiland is nu een grote eengezinswoning met zeven slaapkamers te koop. De woning is gebouwd in 1982, maar de afgelopen jaren aangepast. In totaal heeft de woning negen kamers. De gebruiksoppervlakte binnen is maar liefst 190 m2. Er is verder een dubbele garage, opslagruimte en een schuur. De woning ligt op loopafstand van de lagere school. De woning ligt op een eigen kavel van 3.957 m2.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.