Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Langdurige zorg

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR LANGDURIGE ZORG?
Alle ingezetenen in Noorwegen van wie is vastgesteld dat zij langdurige zorg nodig hebben, kunnen hier aanspraak op maken. Er zijn geen voorwaarden op het vlak van bestaansmiddelen, leeftijd of wachtperioden. 
 
Voor langdurige gezondheidszorgdiensten moet er bij de patiënt sprake zijn van “vereiste gezondheidszorg” die verder gaat dan onmiddellijke hulp.  
 
Voor langdurige sociale diensten moet er bij de cliënt sprake zijn van een bijzondere behoefte aan hulp ten gevolge van ziekte, een handicap, ouderdom, enz. De cliënt moet bovendien volledig afhankelijk zijn van praktische of persoonlijke hulp bij de activiteiten van het dagelijkse leven. 
 
Er zijn uitkeringen beschikbaar voor gehandicapten die zorg behoeven (basisuitkering en verzorgingstoelage) en voor bepaalde niet-formele zorgverleners (discretionaire uitkering).
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Uitkeringen in natura
Langdurige gezondheidszorg wordt ofwel thuis geboden, ofwel in de vorm van een plek in een verpleeginrichting of een serviceflat.
 
Langdurige sociale diensten zijn bijvoorbeeld persoonlijke en praktische hulp thuis, kortdurend verblijf in een verpleeghuis om de gezinsleden van een patiënt die thuis wordt verzorgd te ontlasten en woonzorg voor ouderen en gehandicapten.
 
Uitkeringen in geld
Uitkeringen in geld worden verstrekt in aanvulling op de uitkeringen in natura. 
 
De gemeenten verstrekken discretionaire uitkeringen aan niet-formele zorgverleners die een buitengewoon zware zorgtaak hebben. Het is aan de plaatselijke autoriteiten om op individuele basis te bepalen of een zorgverlener “een buitengewoon zware zorgtaak” verricht. De plaatselijke autoriteiten stellen ook de hoogte van de uitkering vast.
 
Basisuitkering en verzorgingstoelage
Zie elders in dit onderdeel.
 
 
WAT MOET U DOEN OM LANGDURIGE ZORG TE KRIJGEN?
Aanvragen moeten bij de gemeente worden ingediend. De gemeente neemt normaal gesproken de beslissingen met betrekking tot langdurige zorg op basis van een inschatting van artsen en/of andere gekwalificeerde personen (zoals fysiotherapeuten) van de noodzaak van diensten.
 
Thuisverpleging en persoonlijke hulp zijn gratis. Er moeten beperkte eigen bijdragen worden betaald voor andere vormen van thuiszorg. Voor langdurige verpleegkundige thuiszorg moet de patiënt 75 % betalen van zijn of haar inkomen tussen de ca. 6 700 NOK en ca. 79 300 NOK en 85 % van het eventuele inkomen daarboven, tot maximaal de volledige kosten van verblijf in een verpleeghuis.
 
 
LANGDURIGE ZORG EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA
Langdurige zorg valt net zoals ziekte-uitkeringen ook onder de regels die de EU heeft ingesteld voor de coördinatie van de sociale zekerheid. Uitkeringen voor langdurige zorg worden uitbetaald volgens de wetgeving van het land waar u verzekerd bent, ongeacht in welk land u woont of verblijft. Sommige bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen worden uitsluitend uitbetaald in het land waar de begunstigde woonachtig is en zijn derhalve niet "exporteerbaar".
 
Uitkeringen in natura voor langdurige zorg worden verstrekt op basis van de wettelijke regelingen van het land waar u woont of verblijft, precies als wanneer u daar ook verzekerd zou zijn. 
 
 
Bron: Europese Unie
_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.