Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Gezondheidszorg

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR GEZONDHEIDSZORG?
Alle ingezetenen hebben recht op gezondheidszorg. Er geldt geen wachttijd voordat u aanspraak kunt maken op gezondheidszorg.
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Intramurale zorg
Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen hoeven hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Dit geldt ook voor geneesmiddelen. 
 
Voor poliklinische behandelingen in ziekenhuizen gelden de normale eigen bijdragen, zie hieronder (“Overige medische zorg”).  
 
De kosten voor behandeling in een privékliniek die geen regeling is overeengekomen met het openbare gezondheidszorgstelsel, komen geheel voor rekening van de patiënt zelf.
 
Overige medische zorg
Consulten
Voor een standaardconsult (overdag) van een huisarts betaalt de patiënt een eigen bijdrage van ca 150 NOK. Bij een specialist is dit bedrag ongeveer 320 NOK. 
 
Farmaceutische producten
Minder belangrijke geneesmiddelen worden geheel door de patiënt zelf betaald, ook wanneer ze door een arts zijn voorgeschreven. Onder bepaalde voorwaarden is restitutie van 90 % van de jaarlijkse kosten boven de 1 600 NOK  mogelijk.
 
Voor voorgeschreven geneesmiddelen op de lijst met belangrijke geneesmiddelen betaalt de patiënt zelf 38 % van de kosten, tot een maximum van ongeveer 550 NOK voor iedere gebruiksperiode van drie maanden. 
 
Tandheelkundige zorg
Kinderen tot 20 jaar hebben recht op openbare tandheelkundige basiszorg – deze is tot de leeftijd van 18 jaar gratis en kost de twee daaropvolgende jaren een beperkt bedrag. Orthodontische behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed, afhankelijk van de ernst van het probleem. Voor volwassenen is de dekking van tandheelkundige zorg zeer beperkt.  
 
Eigen bijdragen: maximumbedragen en vrijstellingen
Het parlement stelt jaarlijks een maximumbedrag vast voor de eigen bijdragen (ca. 2 100 kroner). Deze eigen bijdrage geldt voor alle kosten van behandelingen door een arts of een psycholoog, van bepaalde voorgeschreven belangrijke of dure geneesmiddelen en van vervoer in verband met een behandeling of onderzoek. Als de patiënt dit bedrag heeft betaald, krijgt hij een kaart die recht geeft op kosteloze behandelingen en andere prestaties voor de rest van het kalenderjaar.
 
Er geldt een tweede maximumbedrag voor eigen bijdragen voor fysiotherapie, tandheelkundige zorg die wordt vergoed, verblijfskosten in een revalidatiecentrum en behandelingen in het buitenland. Dit tweede maximumbedrag wordt eveneens jaarlijks vastgesteld door het parlement (ca. 2.750 NOK).
 
Kinderen onder 16 jaar zijn vrijgesteld van alle kosten. Er zijn daarnaast speciale vrijstellingen van eigen bijdragen voor een beperkt aantal ziekten en patiëntengroepen. In geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte worden er geen kosten toegerekend.
 
 
WAT MOET U DOEN OM GEZONDHEIDSZORG TE VERKRIJGEN?
Alle ingezetenen zijn, voor zover mogelijk, gekoppeld aan een reguliere huisarts van hun eigen keuze. Men kan maximaal tweemaal per jaar van reguliere arts wisselen.  
 
Voor een bezoek aan een specialist is een doorverwijzing van de reguliere arts nodig. Wanneer u direct naar een specialist gaat, moet u zelf een hogere eigen bijdrage betalen en bovendien is het mogelijk dat de specialist een lagere vergoeding krijgt. 
 
De patiënt betaalt de eigen bijdrage direct aan de arts. Particuliere artsen krijgen het deel dat wordt gedekt door het nationale verzekeringsstelsel betaald via het systeem voor directe verrekening.
 
 
GEZONDHEIDSZORG EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA
Wanneer u in een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland verblijft of woont kunnen u en uw gezin gebruikmaken van de aldaar aangeboden openbare gezondheidszorgdiensten. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de behandeling gratis is; dat hangt af van de nationale regels.
zaag

Houtzagerij te koop

In Rena in de gemeente Åmot in het oosten van Noorwegen is deze houtzagerij te koop. De getaxeerde waarde van het eigendom bedraagt 7 miljoen kroner, maar de vraagrprijs bedraagt slechts 3,2 miljoen kroner.

Lees meer...

001-10-20-24

Hotel met café en restaurant in voormalige gevangenis

Valdres Gjestegard een goed onderhouden horecapand met café, zalen en appartementen. Zowel het onroerend goed als het bedrijf kunnen gekocht worden.  Het eigendom dat oorspronkelijk als gevangenis gebouwd is in 1861 ligt op een eigen perceel van 13 419 m2. De gebruiksoppvlakte in het pand bedraagt 1 276 m2.

 

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.