Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Gezinstoelagen

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN GEZINSTOELAGE?
Kinderbijslag
Kinderbijslag (barnetrygd) wordt toegekend voor in Noorwegen woonachtige kinderen onder 18 jaar.
 
Uitkeringen voor gezinnen met kleine kinderen
Deze uitkeringen in geld (kontantstøtte) worden toegekend voor in Noorwegen woonachtige kinderen van 1 t/m 3 jaar. De belangrijkste voorwaarde om voor de volledige uitkering in aanmerking te komen, is dat het kind niet in een kinderdagverblijf verblijft dat overheidssteun ontvangt. 
 
 
WAT WORDT ER GEDEKT?
Kinderbijslag
De kinderbijslag bedraagt ca. 980 NOK per maand per kind. In de noordelijkste gebieden, waaronder Svalbard, wordt per kind een aanvulling (finnmarkstillegg/Svalbardtillegg) van ca. 330 NOK uitbetaald. 
 
Naast de normale kinderbijslag zijn er toeslagen voor werklozen, gepensioneerden (inkomensafhankelijk) en wezen.
 
Uitkeringen voor gezinnen met kleine kinderen
De hoogte van de uitkering voor gezinnen met kleine kinderen hangt samen met de overeengekomen tijd die het kind wordt opgevangen in een gesubsidieerd kinderdagverblijf. Het volledige bedrag wordt uitbetaald wanneer het kind niet naar een dergelijk kinderdagverblijf gaat, en een deel wordt uitbetaald wanneer het kind minder dan 33 uur per week in een gesubsidieerd kinderdagverblijf verblijft. Wanneer de overeengekomen tijd in een kinderdagverblijf dat overheidssubsidie ontvangt meer is dan 33 uur per week, bestaat er geen recht op een dergelijke uitkering.
 
Andere uitkeringen
Een kinderverzorgingstoelage wordt toegekend wanneer iemand anders tijdens werk- of lestijden voor het kind moet zorgen. Deze toelage is vastgesteld op 64 % van de daadwerkelijke verzorgingskosten, tot een bepaald jaarplafond. Wie een inkomen uit arbeid heeft dat groter is dan zesmaal het basisbedrag, komt niet in aanmerking voor een kinderverzorgingstoelage. 
 
Zie onze informatie over ouderschapsuitkeringen en moederschapstoelagen, elders in dit onderdeel.
 
 
WAT MOET U DOEN OM EEN GEZINSTOELAGE TE KRIJGEN?
Toelagen kunnen worden aangevraagd bij het NAV-kantoor in de plaats waar u woont, verblijft of werkt.
 
 
GEZINSTOELAGEN EN VRIJ VERKEER BINNEN EUROPA
De kenmerken en hoogtes van gezinstoelagen variëren sterk van land tot land. Sommige bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen worden uitsluitend uitbetaald in het land waar de begunstigde woonachtig is en zijn derhalve niet "exporteerbaar". Het is daarom belangrijk dat u weet welk land verantwoordelijk is voor uw gezinstoelagen en onder welke voorwaarden u er recht op hebt.
 
Indien dit nodig is om te voldoen aan de voorwaarden waaronder aanspraak kan worden gemaakt op de uitkering, moet het land dat verantwoordelijk is voor de betaling van de gezinstoelagen rekening houden met de tijdvakken van verzekering die krachtens de wettelijke regelingen van een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland zijn vervuld. 
 
Wanneer een gezin in meer dan een land in aanmerking komt voor gezinstoelagen, ontvangt het in beginsel een toelage gelijk aan het hoogste bedrag volgens de regelingen van de betreffende landen. Het gezin wordt met andere woorden behandeld alsof alle betrokken personen wonen en verzekerd zijn in het land met de gunstigste regelingen.  
 
Gezinstoelagen kunnen niet tweemaal voor dezelfde periode en voor hetzelfde gezinslid worden betaald. Er zijn prioriteitsregels die ervoor zorgen dat een land geen uitkeringen hoeft te doen tot het bedrag dat wordt uitbetaald door het land dat primair verantwoordelijk is voor de toelagen. 
 
 
Bron: Europese Unie
75_979542771-1

Sfeervolle vakantiewoning op Solværøyene

Op de eilandengroep Solværøyene ter hoogte van Helgelandskysten is deze sfeervolle vakantiewoning te koop. Een mooie en combinatie van oud en nieuw.

De vakantiewoning heeft drie slaapkamers met in totaal vijf slaapplaatsen. Er zijn twee parkeerplaatsen bij het huis. De kavelgrootte bedraagt 1103 m2. Het huis is oorspronkelijk rond 1900 gebouwd en  tussen 2005 en 2008 gerenoveerd en gemoderniseerd.

Lees meer...

600x600xBatavia-Dutch-Coffee-3-X-100-ml-gavepakke.pagespeed.ic.LYSTY_UCE_-1

Import-groothandel en webshop in koffie- en theeproducten te koop

Hierbij bieden wij te koop aan onze import- groothandel en webshop EkoFair.
In Noorwegen hebben wij de import en verkoop op ons genomen van de koffie en thee van Simon Lévelt en de cold drip coffee, of Dutch Coffee, van Batavia.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.