Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Sociale zekerheid

In dit onderdeel gaan we in op de sociale zekerheid in Noorwegen. We beperken ons hierbij tot de sociale verzekeringen voor EU-burgers (waaronder Nederlanders en Belgen) die in Noorwegen voor kortere of langere tijd gaan werken, alsmede tot de partners en kinderen die meekomen.

Sociale zekerheid in Noorwegen

Inleiding, organisatie en financiering van de sociale zekerheid in Noorwegen.
 

Gezondheidszorg

Over gezondheidszorg in Noorwegen, wie er voor in aanmerking komt en wat er gedekt wordt.

Uitkeringen bij ziekte

Over de ziekteuitkering in Noorwegen, wat gedekt wordt en hoe u de uitkering kunt aanvragen.
 

Moeder- en vaderschapsuitkeringen

Informatie over de ouderschapstoelage, zwangerschapsuitkering, moederschapstoelage en adoptietoelage in Noorwegen.
 

Uitkeringen bij invaliditeit

Informatie over het invaliditeitspensioen in Noorwegen, de arbeidsbeoordelingstoelage, basisuitkering en de verzorgingstoelage.
 

Ouderdomspensioenen en -uitkeringen

Informatie over het ouderdomspensioen in Noorwegen, het basispensioen, het aanvullend pensioen, het minimumpensioen, het inkomensafhankelijke pensioen en het gegarandeerd pensioen.

Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Uw sociale verzekeringsrechten in Noorwegen als u arbeidsongeschikt raakt of te maken krijgt met een beroepsziekte.
 

Uitkeringen aan nabestaanden

Informatie over het weduwenpensioen/weduwnaarspensioen in Noorwegen, alsmede het wezenpensioen en de overlijdensuitkering.
 

Gezinstoelagen

Informatie over de kinderbijslag in Noorwegen en andere financiële regelingen.
 

Werkloosheid

Over uitkeringen bij werkloosheid in Noorwegen, wat er gedekt wordt en wat u moet doen om de uitkering aan te vragen.
 

Sociale minima

Over sociale financiële bijstand in Noorwegen.
 

Langdurige zorg

Over langdurige zorg in Noorwegen en uitkeringen in geld en natura.
 

Tandzorg

De tandzorg in Noorwegen is anders georganiseerd dan men in Nederland of België gewend is. Volwassenen dienen zelf voor controle en behandelingen te betalen. Elke tandarts heeft een prijslijst.
 

Prijzen tandarts

Op deze pagina geven we een voorbeeld van prijzen die een tandarts in Noorwegen kan berekenen. De prijzen kunnen per tandarts verschillen.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt doorgaans in de maand juni uitgekeerd.
31_000000-3

Woning met 7 slaapkamers

20-06-2017

Het eiland Sekken ligt in de buurt van de stad Molde. Op het eiland is nu een grote eengezinswoning met zeven slaapkamers te koop. De woning is gebouwd in 1982, maar de afgelopen jaren aangepast. In totaal heeft de woning negen kamers.

Lees meer...

98-2

Prachtige woonboerderij in Valdres

20-05-2017

Het eigendom bestaat uit een volledig gemoderniseerde woonboerderij met grote garage annex werkplaats, alsmede twee bergboerderijen. Door de indeling is het mogelijk een deel van het eigendom als bed & breakfast te gebruiken.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.