Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Pensioen in Noorwegen

De pensioengerechtigde leeftijd in Noorwegen is 67.

Het pensioen in Noorwegen kan opgebouwd zijn uit verschillende delen:

  • Basispensioen
  • Aanvullend pensioen
  • Bijzondere toeslag
  • Verzorgertoeslag
  • Pensioenregeling werkgever

Voor werkenden zijn het basispensioen, het aanvullend pensioen en de pensioenregeling van de werkgever het meest relevant.

 

BASISPENSIOEN

Om recht te hebben op een basispensioen in Noorwegen, moet u minimaal drie jaar in Noorwegen gewoond hebben. U krijgt een volledig basispensioen als u minimaal 40 jaar in Noorwegen heeft gewoond. Heeft u bijvoorbeeld maar drie jaar in Noorwegen gewoond, dan krijgt u slechts 3/40 deel van het basispensioen.
Het basispensioen is gelijk aan een jaarlijks vast te stellen basisbedrag. In 2016 is dat 92.576 NOK per jaar. Indien ook de partner pensioen heeft, bedraagt het basispensioen slechts 85% van het basisbedrag voor beiden. Indien de partner nog werkt en een inkomen heeft dat meer is dan twee keer het basisbedrag, dan bedraagt het pensioen ook slechts 85% van het basisbedrag. Dat is ook het geval als de partner ook een pensioen ontvangt of gebruikt maakt van een avtalefest pensjon (zie hieronder).

Voorbeeld basispensioen voor iemand die 20 jaar in Noorwegen gewoond heeft:
20/40 X 92.576 = 46.288 NOK per jaar

Indien u minimaal 20 jaar in Noorwegen gewoond heeft (gerekend vanaf uw 16e), kan het basispensioen ook in het buitenland uitbetaald worden.
Indien u tevens recht hebt op een aanvullend pensioen, bijvoorbeeld omdat u minimaal drie jaar in Noorwegen gewerkt hebt, wordt het basispensioen altijd uitgekeerd, ook al heeft u minder dan 20 jaar in Noorwegen gewoond. Het basispensioen dat u dan krijgt, wordt berekend op basis van dezelfde tijd dat u het aanvullend pensioen heeft opgebouwd (zie elders op deze pagina).

 

VERZORGERTOESLAG

De partner van een pensioengerechtigde kan eventueel afstand doen van een basispensioen in ruil voor een verzorgertoeslag. In bepaalde gevallen is dit financieel gunstiger, bijvoorbeeld als de partner minder lang in Noorwegen woont. De verzorgertoeslag bedraagt maximaal 50% van het basisbedrag.
Een verzorgertoeslag van maximaal 30% van het basisbedrag is ook mogelijk indien er nog kinderen onder de 18 jaar zijn die nog financieel afhankelijk zijn.

 

BIJZONDERE TOESLAG

Voor degenen die heel weinig of geen aanvullend pensioen hebben opgebouwd, geldt een bijzondere toeslag. Het aanvullend pensioen moet lager zijn dan de eventuele bijzondere toeslag. Het verschil wordt uitgekeerd in de vorm van een bijzondere toeslag. De hoogte van de bijzondere toeslag is afhankelijk van of men bijvoorbeeld alleenstaand is, een partner heeft die verzorgd moet worden of die ook pensioen ontvangt. De toeslag varieert normaal tussen de ongeveer 4.500 en 5.000 NOK per maand.

 

AANVULLEND PENSIOEN

Om recht te hebben op een aanvullend pensioen naast het basispensioen, moet u minimaal drie jaar zogenaamde pensioenpunten hebben opgebouwd, bijvoorbeeld door inkomen uit werk. De hoogte van het aanvullend pensioen is afhankelijk van:

  • hoeveel jaar u pensioenpunten heeft opgebouwd,
  • hoe hoog het inkomen was,
  • het gemiddelde aantal pensioenpunten over alle jaren.

Het belastingkantoor stelt jaarlijks vast hoeveel pensioenpunten u heeft verdiend op basis van het inkomen uit werk. Alleen inkomen dat hoger is dan het basisbedrag (zie basispensioen), levert pensioenpunten op. Tevens worden er ook bovengrenzen gehanteerd: vanaf 1992 telt inkomen van tussen de zes en twaalf keer het basisbedrag slechts voor eenderde mee. U kunt maximaal 7 pensioenpunten in een jaar verdienen.

Voorbeeld berekening pensioenpunten over 2005:
Inkomen uit werk: 400.000 NOK
Basisbedrag 2005: 60.699
400.000 - 60.699 = 339.301
Pensioenpunten: 339.301 : 60.699 = 5,58

Indien u 40 jaar of meer in Noorwegen heeft gewerkt, wordt het aanvullend pensioen als volgt berekend:
Basisbedrag X gemiddeld aantal pensioenpunten X 42% (pensioenprocent).

Het is ook mogelijk pensioenpunten te verdienen met onbetaalde zorgarbeid, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een bejaardenhuis of de zorg voor kleine kinderen. Het maximale aantal punten bedraagt 3 per jaar.

Het pensioen wordt gezien als inkomen dat belastbaar is, zij het minder zwaar.

Het is mogelijk om naast het pensioen nog inkomen te hebben, zonder dat het de hoogte van het pensioen beïnvloedt. Dit extra inkomen is wel aan een maximum gebonden. Een extra privé-pensioen kan worden uitgekeerd zonder dat het invloed heeft op het normale ouderdomspensioen. De premies voor een eigen pensioenregeling zijn gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen.

Bij een arbeidsongeschiktheid van minimaal 50% heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De uitkering wordt op dezelfde manier berekend als het basispensioen en het aanvullend pensioen.

 

PENSIOEN VAN DE WERKGEVER

Met een Avtalefest Pensjon (AFP) heeft u de mogelijkheid om met 62 jaar met pensioen te gaan. Het AFP geldt onder meer voor ambtenaren, maar ook voor bepaalde sectoren in het bedrijfsleven. Uw (toekomstige) werkgever in Noorwegen kan daarover meer informatie geven.

Werkgevers moeten een Obligatorisk tjenestepensjon (OBT) voor hun werknemers hebben afgesloten. De pensioenpremie bedraagt minimaal twee en maximaal vier procent van het brutoloon.

 

TOT SLOT

Het is niet eenvoudig om een gecompliceerd pensioensysteem dat aan veranderingen onderhevig is weer te geven. Wij hebben hier enkel het Noorse systeem in grote lijnen weergegeven, om een indruk te geven van pensioenopbouw en -berekening. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Voor uitgebreide informatie in het Noors verwijzen wij naar de site van NAV.
31_000000-1

Ruim wonen op Sekken

Het eiland Sekken ligt in de buurt van de stad Molde. Op het eiland is nu een grote eengezinswoning met zeven slaapkamers te koop. De woning is gebouwd in 1982, maar de afgelopen jaren aangepast. In totaal heeft de woning negen kamers. De gebruiksoppervlakte binnen is maar liefst 190 m2. Er is verder een dubbele garage, opslagruimte en een schuur. De woning ligt op loopafstand van de lagere school. De woning ligt op een eigen kavel van 3.957 m2.

Lees meer...

2 Restaurant winter-2

Zweden: historisch familiehotel met unieke ligging aan de rivier in Dalarna

Het weidse uitzicht over het water is werkelijk spectaculair en wordt geroemd door de gasten die er eindeloos van kunnen genieten tijdens hun ontbijt, lunch of diner in het restaurant van het hotel dat een panorama uitzicht biedt over de rivier.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.