Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Belastingen in Noorwegen

In maart/april krijgt men in Noorwegen de belastingaanslag in de bus. Deze is al volledig ingevuld door de Noorse belastingdienst en men hoeft alleen maar te controleren of alles klopt. Wijzigingen en/of aanvullingen kan men op het formulier aanbrengen of via internet doorgeven. Dit dient voor de 1e mei te gebeuren.
Voor informatie over de belastingafwikkeling bij vertrek uit Nederland, verwijzen we naar de pagina over belastingafwikkeling. Onderaan de pagina waarop u zich nu bevindt gaan we kort in op de vermogensbelasting. Dit omdat veel mensen die emigreren hun huis verkopen, maar niet direkt een huis weer kopen in Noorwegen.
 
STANDAARDAFTREK
Buitenlanders die in Noorwegen verblijven, kunnen de eerste twee jaar een standaardaftrek van tien procent van het brutoloon hanteren (met een maximum van 40.000 kroner), in plaats van andere aftrekposten als bijvoorbeeld reiskosten woning-werk, betaalde rente, etc. Er zijn bijzondere tabellen die rekening houden met deze standaardaftrek. Deze hebben de nummers 7300, 7350, 7400, 7450, 7500, 7550, 7600, 7650, 7700 en 7800. Als je eenmaal weet welke tabel op u van toepassing is, kun je hier eenvoudig het nettosalaris uitrekenen. Op de belastingkaart (skattekort) is zichtbaar welke tabel benut moet worden.

Bij het invullen van de belastingaangifte moet je zelf beslissen of je de feitelijke kosten op wilt voeren of dat je gebruik wilt maken van de tien procent standaardaftrek. Deze dien je vervolgens zelf uit te rekenen en in te vullen op het belastingformulier. In de voorbeelden is er van uitgegaan dat men van de standaardaftrek gebruik maakt.

Naast de in de voorbeelden genoemde aftrekposten (of in plaats van de standaardaftrek) is onder meer aftrek mogelijk voor betaalde premies van een lidmaatschap van een vakbond, reiskosten woning-werk, gedocumenteerde kinderoppas, etc.
 
 
BELASTINGGROEP I
In onderstaand voorbeeld wordt voor het gemak uitgegaan van een brutoloon van 600.000 Noorse kronen in het jaar 2016. De persoon in het voorbeeld is alleenstaand of getrouwd met iemand die ook inkomen uit werk heeft (belastinggroep I). Het voorbeeld geldt voor iemand die het hele jaar in Noorwegen gewoond heeft. Voor personen die in de loop van het jaar komen, wordt de minimum aftrek en de standaardaftrek gereduceerd.
Aan dit vereenvoudigde voorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.
 
Premies sociale verzekering en pensioen
8,2 % x 600.000
49.200
Belasting inkomen tussen 159.800 en 224.900
0,44 % x 65.100
287
Belasting inkomen tussen 224.900 en 565.400
1,7 % x 340.500
5.789
Belasting inkomen tussen 565.400 en 600.000
10,7% x 34.600
3.702
Algemene belasting*: 25 % over:
 
 
bruto loon: 600.000
 
 
minimum aftrek**: -91.450
 
 
standaardaftrek***: -40.000
 
 
persoonsaftrek klasse 1: -51.750
 
 
Totaal: 416.800
25% x 416.800
104.200
Belasting
 
163.178
 
*De algemene belasting is in de provicies Nord-Troms en Finnmark lager: geen 25%, maar 21,5%. Tevens heeft men een speciale aftrek van 15.000 kroner. 
**Minimumaftrek bedraagt 36% van brutoloon, met een een minimum van 4.000 NOK en een maximum van 91.450 NOK.
***Standaardaftrek geldt voor maximaal twee jaar en bedraagt 10%, met een maximum van 40.000 NOK. Deze aftrek wordt toegepast op buitenlanders die tijdelijk in Noorwegen gaan wonen en werken. Indien andere aftrekposten (bijvoorbeeld rente van leningen, reiskosten woon-werkverkeer, gedocumenteerde kinderopvang) de 10% overstijgen, vervalt deze standaaraftrek.

Samenvattend:
 
Bruto loon
600.000
Belasting
163.178
Netto loon
436.822
 
 
BELASTINGGROEP II
In het tweede voorbeeld gaan we uit van iemand die in belastinggroep II valt: een gehuwde alleenverdiener of een alleenstaande moeder/vader.
Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.
 
Premies sociale verzekering en pensioen
8,2 % x 600.000
49.200
Belasting inkomen tussen 159.800 en 224.900
0,44 % x 65.100
287
Belasting inkomen tussen 224.900 en 565.400 1,7 % x 340.500 5.789
Belasting inkomen tussen 565.400 en 600.000
10,7 % x 34.600
3.702
Algemene belasting*: 25 % over:
 
 
bruto loon: 600.000
 
 
minimum aftrek**: -91.450
 
 
standaardaftrek***: -40.000
 
 
persoonsaftrek klasse 2: -76.250
 
 
Totaal: 392.300
25 % x 392.300
98.075
Belasting
 
157.053
 
*De algemene belasting is in de provicies Nord-Troms en Finnmark lager: 21,5%. Tevens heeft men een speciale aftrek van 15.000 kroner. 
**Minimumaftrek bedraagt 36% van brutoloon, met een een minimum van 4.000 NOK en een maximum van 91.450 NOK.
***Standaardaftrek geldt voor maximaal twee jaar en bedraagt 10%, met een maximum van 40.000 NOK. Deze aftrek wordt toegepast op buitenlanders die in Noorwegen gaan wonen en werken. Indien andere aftrekposten (bijvoorbeeld rente van leningen, reiskosten woon-werkverkeer, gedocumenteerde kinderopvang) de 10% overstijgen, vervalt deze standaaraftrek. Samenvattend:
 
Bruto loon
600.000
Belasting
157.053
Netto loon
442.947
 
 
 
BELASTINGTABEL 2016
 
0,44 % 159.800 - 224.900
1,7 %
224.900 - 565.400
10,7 %
565.400 - 909.500
13,7 %
vanaf 909.500
 
Voor Finnmark en Nord-Troms geldt een andere topbelastingtabel.
 
 
VERMOGENSBELASTING
Als men in Noorwegen belastingplichtig is moet men alle banktegoeden, inclusief aandelen en obligaties, opgeven in de belastingaangifte, ook de buitenlandse. Tot het vermogen behoren ook onroerend goed, motorvoertuigen, pleziervaartuigen, enzovoort. Dus ook materiële zaken worden volgens een bepaalde berekening verrekend in de berekening voor de af te dragen vermogensbelasting.
Men betaalt over een deel van het vermogen vermogensbelasting. Over vermogen boven de 1.400.000 kroner (2016) betaalt men aan de gemeente 0,7 procent vermogensbelasting en aan de staat 0,15 procent.
 
Onroerend goed wordt niet tegen de werkelijke waarde opgenomen, maar tegen de likningsverdi, in de regel maar een fractie van de werkelijke waarde, vergelijkbaar met de waarde die in Nederland voor het huurwaardeforfait gehanteerd wordt.
 
 
VERHUISKOSTEN NEDERLAND/VLAANDEREN - NOORWEGEN
In principe zijn verhuiskosten die u als EU-burger maakt in verband met een nieuwe baan in Noorwegen aftrekbaar van de Noorse belastingen. Zijn de verhuiskosten lager dan de hierboven vermelde minimum aftrek (minstefradrag), dan heeft het geen zin deze op te voeren. Dit omdat de minimum aftrek ook bedoeld is ter dekking van kosten die gemaakt worden in verband met werk, inclusief verhuiskosten. Zijn de verhuiskosten aanzienlijk hoger dan de minimum aftrek, dan kunt u deze opvoeren (met kwitanties/rekeningen). De minimum aftrek komt dan in principe te vervallen.
 
 
BUITENLANDS WERKNEMER IN NOORWEGEN
Gaat u als buitenlands werknemer in Noorwegen werken, maar niet emigreren naar Noorwegen, gaat u dan naar deze pagina.
 
 
MEER INFORMATIE
De Noorse belastingdienst heeft ook een eigen, zeer uitgebreide internetsite, gedeeltelijk in het engels: http://www.skatteetaten.no.
 
gasthuis01-1

Toeristisch bedrijf en woning op Lofoten

18-09-2017

Goed renderend toeristenbedrijf met het hele jaar door gasten. (groepsreizen en B & B gasten) Het gasthuis en de eigenaarswoning staan beiden op een toplokatie op het noordelijkste eiland van de Lofoten (Austvågøy). 

Lees meer...

simon

Import-groothandel en webshop in koffie en thee

22-08-2017

Noors-nederlandse import-groothandel en webshop in koffie- en theeproducten te koop.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.