Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Belastingen in Noorwegen

In maart/april krijgt men in Noorwegen de belastingaanslag in de bus. Deze is al volledig ingevuld door de Noorse belastingdienst en men hoeft alleen maar te controleren of alles klopt. Wijzigingen en/of aanvullingen kan men op het formulier aanbrengen of via internet doorgeven. Dit dient voor de 1e mei te gebeuren.
 
STANDAARDAFTREK
Buitenlanders die in Noorwegen verblijven, kunnen de eerste twee jaar een standaardaftrek van tien procent van het brutoloon hanteren (met een maximum van 40.000 kroner), in plaats van andere aftrekposten als bijvoorbeeld reiskosten woning-werk, betaalde rente, etc. Er zijn bijzondere tabellen die rekening houden met deze standaardaftrek. Deze hebben de nummers 7300, 7350, 7400, 7450, 7500, 7550, 7600, 7650, 7700 en 7800. Als je eenmaal weet welke tabel op u van toepassing is, kun je hier eenvoudig het nettosalaris uitrekenen. Op de belastingkaart (skattekort) is zichtbaar welke tabel benut moet worden.

Bij het invullen van de belastingaangifte moet je zelf beslissen of je de feitelijke kosten op wilt voeren of dat je gebruik wilt maken van de tien procent standaardaftrek. Deze dien je vervolgens zelf uit te rekenen en in te vullen op het belastingformulier. In de voorbeelden is er van uitgegaan dat men van de standaardaftrek gebruik maakt.

Naast de in de voorbeelden genoemde aftrekposten (of in plaats van de standaardaftrek) is onder meer aftrek mogelijk voor betaalde premies van een lidmaatschap van een vakbond, reiskosten woning-werk, gedocumenteerde kinderoppas, etc.
 
 
BELASTINGBEREKENING
In onderstaand voorbeeld wordt voor het gemak uitgegaan van een brutoloon van 700.000 Noorse kronen in het jaar 2018. Het voorbeeld geldt voor iemand die het hele jaar in Noorwegen gewoond heeft. Voor personen die in de loop van het jaar komen, wordt de minimum aftrek en de standaardaftrek gereduceerd.
Aan dit vereenvoudigde voorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.
 
Premies sociale verzekering en pensioen
8,2 %
57.400
Belasting inkomen tussen 159.800 en 224.900
1,4 %
965
Belasting inkomen tussen 224.900 en 565.400
3,3 %
11.885
Belasting inkomen tussen 565.400 en 700.000
12,4%
12.642
Algemene belasting*: 23 % over:
 
 
bruto loon: 700.000
 
 
minimum aftrek**: -97.610
 
 
standaardaftrek***: -40.000
 
 
persoonsaftrek: -54.750
 
 
Totaal: 507.640
23% x 416.800
116.757
Belasting
 
199.649
 
*De algemene belasting is in de provicies Nord-Troms en Finnmark lager: geen 23%, maar 19,5%.
**Minimumaftrek bedraagt 45% van brutoloon, met een een minimum van 4.000 NOK en een maximum van 97.610 NOK.
***Standaardaftrek geldt voor maximaal twee jaar en bedraagt 10%, met een maximum van 40.000 NOK. Deze aftrek wordt toegepast op buitenlanders die tijdelijk in Noorwegen gaan wonen en werken. Indien andere aftrekposten (bijvoorbeeld rente van leningen, reiskosten woon-werkverkeer, gedocumenteerde kinderopvang) de 10% overstijgen, vervalt deze standaaraftrek.

Samenvattend:
 
Bruto loon
700.000
Belasting
199.649
Netto loon
500.351
 
 
 
BELASTINGTABEL 2018
 
1,4 % 169.000 - 237.900
3,3 %
237.900 - 598.050
12,4 %
598.050 - 909.500
15,4 %
vanaf 962.5050
 
 
 
VERMOGENSBELASTING
Als men in Noorwegen belastingplichtig is moet men alle banktegoeden, inclusief aandelen en obligaties, opgeven in de belastingaangifte, ook de buitenlandse. Tot het vermogen behoren ook onroerend goed, motorvoertuigen, pleziervaartuigen, enzovoort. Dus ook materiële zaken worden volgens een bepaalde berekening verrekend in de berekening voor de af te dragen vermogensbelasting.
Men betaalt over een deel van het vermogen vermogensbelasting. Over vermogen boven de 1.480.000 kroner (2018) betaalt men aan de gemeente 0,7 procent vermogensbelasting en aan de staat 0,15 procent.
 
Onroerend goed wordt niet tegen de werkelijke waarde opgenomen, maar tegen de likningsverdi, in de regel maar een fractie van de werkelijke waarde, vergelijkbaar met de waarde die in Nederland voor het huurwaardeforfait gehanteerd wordt.
 
 
VERHUISKOSTEN NEDERLAND/VLAANDEREN - NOORWEGEN
In principe zijn verhuiskosten die u als EU-burger maakt in verband met een nieuwe baan in Noorwegen aftrekbaar van de Noorse belastingen. Zijn de verhuiskosten lager dan de hierboven vermelde minimum aftrek (minstefradrag), dan heeft het geen zin deze op te voeren. Dit omdat de minimum aftrek ook bedoeld is ter dekking van kosten die gemaakt worden in verband met werk, inclusief verhuiskosten. Zijn de verhuiskosten aanzienlijk hoger dan de minimum aftrek, dan kunt u deze opvoeren (met kwitanties/rekeningen). De minimum aftrek komt dan in principe te vervallen.
 
 
BUITENLANDS WERKNEMER IN NOORWEGEN
Gaat u als buitenlands werknemer in Noorwegen werken, maar niet emigreren naar Noorwegen, gaat u dan naar deze pagina.
 
 
MEER INFORMATIE
De Noorse belastingdienst heeft ook een eigen, zeer uitgebreide internetsite, gedeeltelijk in het engels: http://www.skatteetaten.no.
 
_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_001-2

Heia Gjestegård

24-03-2018

De goed aangeschreven Heia Gjestegård in Grong is te koop. Met 31 kamers, hutten, restaurant en zalen. Ook zijn er twee wooneenheden voor personeel.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.