Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Onderwijs en kinderopvang

Om in Noorwegen een vaste baan te kunnen krijgen als gediplomeerd pedagogisch medewerker of leidinggevende op de barnehage (combinatie van creche en kleuterschool) of een vaste baan als gediplomeerd leerkracht op de basisschool of middelbare school , heeft men een Noorse erkenning van de genoten opleiding nodig.

Het Noorse ministerie van Onderwijs heeft de verantwoordelijkheid voor de erkenning van de buitenlandse diploma’s. Op de site van het ministerie is (Engelstalige) informatie over de procedure, net als het bijbehorende aanvraagformulier terug te vinden:  http://www.udir.no/

Aanvragers die hun opleiding hebben genoten in een van de landen van de EEA/EU of in Zwitserland hebben op basis van onderlinge Europese afspraken het recht om in het Noorse onderwijs te werken.  Als de genoten opleiding erg verschilt van de Noorse opleiding of van een lager niveau is, bestaat de mogelijkheid (geen garantie) dat de aanvrager via een praktijkperiode of een proeve van bekwaamheid alsnog in aanmerking komt voor een erkenning.

De regelgeving voor degenen met een opleiding als leraar (basisonderwijs, middelbaar onderwijs) en mensen met een opleiding van pedagogisch medewerker of leidinggevende op de barnehage verschilt. Aanvragers die zowel een erkenning voor de barnehage als school willen, moeten beide aanvragen indienen. Documenten die voor beide aanvragen gelden, hoeven niet twee keer te worden ingestuurd.

Om als assistent op de barnehage te werken heeft men geen goedkeuring van het ministerie nodig, hetzelfde geldt voor een baan als klasse-assistent op de basisschool.

 

WERKEN OP DE BARNEHAGE

Op het aanvraagformulier staat welke documentatie het ministerie nodig heeft.
Het gaat om de volgende zaken:

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Bewijs van kennis van de Noorse taal
  Om als gediplomeerd pedagogisch medewerker of leidinggevende te kunnen werken op de barnehage, moet men voldoende Noors spreken. Een van de volgende opleidingen moet zijn voltooid/een van de volgende examens moet zijn afgelegd: Noors op Vg3-niveau/Noors als tweede taal op VKII-niveau | Noors examen (niveau 3) voor buitenlandse studenten aan (Noorse) universiteit | Examen Noors en Maatschappijleer (1-jarige HBO-studie voor buitenlandse studenten) | Bergenstest, met een minimum aantal punten van 450 of het eindoordeel ‘geslaagd’   (overeenkomstig de nieuwe regeling van 2009).
  Andere documentatie kan ook gelden, zoals een relevante werkervaring in Noorwegen.
   

WERKEN OP SCHOOL (BASISSCHOOL/MIDDELBARE SCHOOL)

Op het aanvraagformulier staat welke documentatie het ministerie nodig heeft.
Het gaat om de volgende zaken:

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Overzicht dat duidelijk maakt waaruit de opleiding heeft bestaan en hoe groot het aantal studiepunten (ECTS) -  eventueel uren – per vak is, verdeeld per studiejaar. Het is erg belangrijk om het pedagogische deel van de studie te verduidelijken (uren/studiepunten pedagogiek; stages; vakdidaktiek). De Noorse regelgeving schrijft voor dat men minimaal 60 studiepunten (ECTS) Pedagogiek moet hebben om als leraar te kunnen werken.

Bij de aanvraag voor een erkenning als leerkracht, hoeft niet aangegeven te worden hoe het staat met de kennis van het Noors. De werkgever (gemeente/provincie) bepaalt in hoeverre de kandidaat (voor een baan) de taal voldoende beheerst.

 

ALGEMENE DOCUMENTATIE

De volgende informatie moet bij alle aanvragen worden toegevoegd:

 • Kopie van het paspoort/document waaruit staatsburgerschap blijkt
 • Als de aanvrager een andere (achter)naam heeft, dan tijdens de genoten  opleiding, moet dit worden gedocumenteerd.
 • Documentatie van de instantie die in het eigen land verantwoordelijk is voor de opleiding/autorisatie, waarin bevestigd wordt dat de aanvrager zijn/haar beroep mag uitoefenen.
 • Relevante werkervaring buiten Noorwegen, in de eigen taal of in het Engels.
   

VOORWAARDEN DOCUMENTEN

Alle documenten, diploma’s en cijferlijsten die niet in het Noors, Zweeds, Deens of Engels zijn uitgegeven, moeten in een van deze talen worden vertaald. Voor de vertaling moet een officiële tolk/vertaler worden ingehuurd. De vertaling moet voorzien zijn van de officiële toevoeging ‘True translation certified’.

De vertaalde kopieën worden samen met de kopieën van de originelen verzonden. Duidelijk moet zijn welke kopieën bij elkaar horen. De kopieën moeten geattesteerd zijn, dat wil zeggen dat duidelijk is dat ze identiek zijn aan het origineel. De opleiding, politie, een advocaat (geen notaris), overheidsorganen of een gecertificeerd kopieerbureau kunnen deze waarborg (stempel, datum en ondertekening) verzorgen. Alle gekopieerde pagina’s van een document moeten van de waarborg zijn voorzien.

DUUR VAN DE AANVRAAG

De aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer het ministerie over alle benodigde papieren beschikt. Het gaat daarbij om het aanvraagformulier en de vereiste documenten.
Als de aanvraag is ingediend, krijgt de aanvrager binnen een maand na registratie van ontvangst een reactie. Als er documenten ontbreken, moeten deze binnen drie maanden worden opgestuurd. De aanvrager krijgt geen bericht naar aanleiding van ontvangst van de nagezonden documenten.

Als de documentatie compleet is, krijgt de aanvrager binnen vier maanden uitsluitsel. Het besluit wordt per post toegestuurd. Als de aanvraag niet wordt gehonoreerd, krijgt de aanvrager te horen waarom. Als de opleiding onvoldoende is, wordt aangegeven of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om de kennis op het vereiste niveau te brengen die een erkenning op een later tijdstip mogelijk maakt.

 

NOKUT

Op de site van de Noorse organisatie NOKUT, the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (http://www.nokut.no/), vindt u veel informatie over de erkenning van opleidingen. Hier kunt u ook de aanvraag voor een erkenning indienen.

 

600x600xBatavia-Dutch-Coffee-3-X-100-ml-gavepakke.pagespeed.ic.LYSTY_UCE_-1

Import-groothandel en webshop in koffie- en theeproducten te koop

Hierbij bieden wij te koop aan onze import- groothandel en webshop EkoFair.
In Noorwegen hebben wij de import en verkoop op ons genomen van de koffie en thee van Simon Lévelt en de cold drip coffee, of Dutch Coffee, van Batavia.

Lees meer...

01-7

Denemarken: woning en bedrijf bij Noordzeestrand

Een buitenkans voor hen die een goede, grote woning met fraai aangelegde tuin en bijbehorende bedrijfsruimtes op eigen terrein zoeken

De bestaande antiekhandel met inbegrip van werkplaats en machines, reservedelen, website enz. kan eventueel ook worden overgenomen.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.