Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Medische en paramedische beroepen

De Noorse overheid verleent via Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell (SAK) een autorisatie op basis van diploma’s en werkervaring gerelateerd aan en vergeleken met de huidige opleidingseisen geldende in Noorwegen.
Meer informatie en formulieren vindt op de website van SAK.
Voor de aanvraag is de beroepsbeoefenaar zelf verantwoordelijk. Aangevraagde en/of gedownloade formulieren moeten zorgvuldig ingevuld worden. Indien dat niet is gebeurd, wordt de aanvraag retour gestuurd en kan de procedure dus langere tijd dan nodig in beslag nemen. Men vermeldt altijd wel wat er dan nog aan ontbreekt.

Nadat de benodigde formulieren zijn binnen gekomen bij SAK zal de aanvrager eerst een acceptgiro toegezonden krijgen (ca.1.560 NOK). Dit zal eerst betaald moeten worden alvorens de aanvraag behandeld zal worden. Het bedrag moet binnen vier maanden na ontvangst betaald zijn wil men dat de aanvraag behandeld wordt. Is dat niet het geval dan zullen de papieren en formulieren vernietigd worden en zal men een nieuwe aanvraag in moeten dienen.

De behandelingstijd gaat in op het moment dat het geld bij SAK binnen is gekomen en de benodigde formulieren zijn ingeleverd (indien dat niet het geval is zal de aanvraag langer gaan duren). De duur van behandeling is afhankelijk van welke aanvraag men indient. Duurt het langer dan vier weken dan heeft dat te maken met een complexe beoordeling en groot behandelingszaak. In sommige gevallen worden er ook externe consulenten/specialisten geraadpleegd, bijvoorbeeld Hoge scholen of Universiteiten in Noorwegen waar de betreffende opleiding gegeven wordt. Aanvragen van beroepsbeoefenaars binnen de EU worden meestal binnen drie tot vier maanden behandeld.

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.