Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Erkenning diploma en legalisatie in Nederland

Wanneer je naar het buitenland gaat voor werk of studie, is het belangrijk dat jouw opleidingsdocumenten daar worden erkend. Veel landen vragen bij erkenningsverzoeken om gelegaliseerde documenten.
WAT IS DIPLOMA-ERKENNING EN LEGALISATIE
Wanneer je naar het buitenland gaat voor werk of studie, is het belangrijk dat jouw opleidingsdocumenten daar worden erkend. Veel landen vragen bij erkenningsverzoeken om gelegaliseerde documenten.
De afdeling Diploma- Erkenning en Legalisatie (D&L) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IB-groep en CFI) kan alleen opleidingsdocumenten legaliseren die door het ministerie van OCW zijn erkend.
D&L kan je ondermeer helpen met legalisatie, statusverklaring en de verklaring van onderwijsbevoegdheid.
 
WAT IS LEGALISATIE
Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie of persoon en dat de handtekening op het document ook echt van de ondertekenaar is. Door legalisatie van Nederlandse documenten weten buitenlandse autoriteiten dat het document rechtsgeldig is.
Afhankelijk van het land waar je naartoe gaat, heb je hierna nog één of twee stempels nodig. Voor vetrek naar apostillelanden moet je nog een stempel hebben van de Rechtbank in Groningen. In alle gevallen zijn nog twee stempels nodig : één van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en één van de ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe gaat. De stempels tezamen vormen de 'legalisatieketen'.
 
STATUSVERKLARING
Om in het buitenland aan te tonen wat de status van je opleiding in Nederland is, kun je bij de afdeling D&L een statusverklaring aanvragen. Er zijn bij de D&L zowel standaard verklaringen als uitgebreide statusverklaringen verkrijgbaar voor de onderwijssoorten lbo, vbo, vmbo, mavo, havo, vwo, mulo, hbs en mms.
De uitgebreide statusverklaring is op naam gesteld en er staat in welk diploma je hebt behaald en in welke vakken je examen hebt gedaan. De verklaring kan in het Nederlands of in het Engels worden verstrekt. Een statusverklaring voor een mbo-opleiding kan worden aangevraagd bij Colo, www.colo.nl.
Een diplomabeschrijving voor een hoger onderwijs diploma kan worden aangevraagd bij de Nuffic, www.nuffic.nl
 
VERKLARING VAN ONDERWIJSBEVOEGDHEID
Ben je in het bezit van een diploma waaraan in Nederland een formele onderwijsbevoegdheid is verbonden? En je wilt in het buitenland les gaan geven? Dan kun je een verklaring van onderwijsbevoegdheid aanvragen bij D&L. In deze verklaring staat in welke vakken en aan welke scholen je in Nederland bevoegd bent les te geven. Zo'n verklaring heb je nodig als je in het buitenland een onderwijsbevoegdheid wilt aanvragen. Deze verklaring kan in de Nederlandse en Engelse taal worden verstrekt. De verklaring wordt kosteloos opgesteld.
In de verklaring wordt (waar van toepassing) ingegaan op de volgende punten:
  • de sector(en) vak(ken) waarvoor je in Nederland bevoegd bent les te geven
  • de erkenning van je diploma in Nederland
  • de studieduur van de opleiding
  • de geldigheidsduur van jouw bevoegdheid
  • het mogen voeren van een Nederlandse titel
  • de geldigheid van de opleiding zoals bedoeld in de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

De hoogte van de kosten voor legalisatie, apostillestempel en statusverklaring, is te vinden op de website van DUO (www.ocwduo.nl). Meer uitgebreide informatie, brochures en/of aanvraagformulieren is te vinden op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.ocwduo.nl).

 
_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_0000-1

Voormalig schoolgebouw met atelier en café

09-01-2018

In de gemeente Vestre Slidre is dit gunstig gelegen voormalig schoolgebouw met atelier, winkel, café, appartement en prachtig uitzicht te koop.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.