Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Electrotechniek

Op deze pagina geven we weer wat u als electriciën met een buitenlands diploma moet doen om in Noorwegen als elektriker aan de slag te kunnen gaan. De informatie is gebaseerd op praktijkervaringen van mensen die de procedure doorlopen hebben.

AANVRAAG ERKENNING BUITENLANDS DIPLOMA
In principe is het Nederlands og Belgisch diploma voor elektricien/elektromonteur op middelbaar niveau gelijk gesteld aan het Noors diploma. In Noorwegen heet het geen diploma, maar een fagbrev (vakbrief).

Met een Nederlands diploma mag je niet zo maar aan de slag als elektriker (electricien). Al het werk aan elektrische installaties moet in Noorwegen uitgevoerd worden door een erkend elektriker. Dat betekent dat het Nederlands of Belgisch diploma moet officieel erkend moet worden door de Noorse overheid. Daarnaast dient men aan te tonen dat men minimaal twee jaar werkervaring als electricien heeft. Om het diploma en de werkervaring erkend te krijgen moet men een schriftelijk aanvraag indienen, vergezeld van de volgende documenten:

 • gewaarmerkte kopie van geldig paspoort.
 • een officiële Noorse vertaling van een werkgeversverklaring. In een werkgeversverklaring staat onder andere geschreven wat de werkzaamheden zijn en de functie binnen het bedrijf en hoe je als collega bent. Dit kan van de huidige werkgever zijn, maar ook van vorige werkgevers.
 • eventuele akte van ontslag van vorige werkgevers. Als je deze niet heb gekregen met je ontslag kun je hier vaak achteraf nog om vragen, zeker als je de situatie uitlegt waarvoor je hem wilt hebben.
 • de officiële Noorse vertaling van het diploma met een apostille. Dit kan geregeld worden door een erkend vertaalbureau, zoals het SVIN.
 • de officiële Noorse vertaling van de cijferlijst met een apostille (zie hierboven).
 • een Engelstalige verklaring van Europass wat de opleiding elektrotechniek inhoud. Kijk op: www.europass.nl. Als men een kopie van het diploma, of ander diploma, opstuurt kunnen zij (tegen betaling) een Engelstalige verklaring opstellen met wat het diploma inhoudt en wat men allemaal kan en mag met het diploma.
 • het diploma en cijferlijst opsturen (aangetekend) naar de Informatie Beheer Groep, daar laten legaliseren en laten voorzien van een apostille. Tevens een gewaarmerkte kopie laten opsturen.
 • alle relevante cursussen officieel vertaald in het Noors. Kopieën hiervan meesturen.
 • een CV in het Noors (of Engels).
De documenten kunt u met een schriftelijke aanvraag opsturen naar:
DSB Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Enhet for elektriske anlegg
Postboks 2014
3103 Tønsberg
Noorwegen
 
Binnen enkele weken ontvangt men via de post een bevestiging of het Nederlandse diploma op grond van Europaparlementets- og rådsdirektiv 1999/42/EF artikkel 5 voldoet aan de eisen voor het erkennen van het diploma. Het staat nu gelijk aan fagbrev elektriker gruppe L, gruppe S of gruppe H. Daar zullen we hieronder verder op ingaan.
 

EXTRA CURSUS IN NOORWEGEN VERPLICHT
Het bedrijf waarvoor men gaat werken moet nog wel een opleiding (laten) verzorgen in de geldende Noorse voorschriften voor elektrische laagspanningsinstallaties, met de onderliggende normen en veiligheidsvoorschriften in het werken met en besturen van die installaties (FSE: Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg). Deze cursus is via internet te volgen en ook het examen legt men eventueel via internet af, maar dit is afhankelijk van de werkgever.


VAKBRIEVEN IN DE ELECTROTECHNIEK IN NOORWEGEN
 • elektriker gruppe L (Lavspentanlegg) elektromonteur in laagspanningsinstallaties.
  Deze persoon werkt met elektrische installaties in gebouwen, elektromotoren in fabrieken/bedrijven en in het algemeen. Het zijn electriciens in deze groep die het werk uitvoeren aan de elektrische installaties in huizen, industrie, scholen, instituten, enz. Wanner de mensen praten over een elektriker is het vaak dit type elektriker waar ze het over hebben.
  Met een fagbrev gruppe L kun je ook aan de slag als industrielektriker (industrie elektromonteur).
 • elektriker gruppe H (Høyspentanlegg): elektromonteur in hoogspanningsinstallaties. Ook wel energiemonteur genoemd in Noorwegen.
  Deze persoon werkt met hoogspanningsinstallaties, stroomvoorzieningnetwerk en hoogspanningsnet. Een persoon met een vakbrief energiemonteur kan ook werk vinden bij de Noorse spoorwegen en werken met de bovenleidingen.
 • Elektriker gruppe S (Svakstrøm): monteur in de tele,-data-, alarminstallaties.
 • Maritim elektriker: scheepselektromonteur.
  Deze persoon werkt met elektrische installaties op schepen, olieplatforms en andere installaties op zee. Een elektriker gruppe L kan na een korte omscholing een fagbrev als maritim elektriker krijgen.
 • Heismontør: liftmonteur
  Deze persoon heeft als werk het installeren, onderhouden, storingen zoeken en verhelpen aan de elektrische installaties van liften en kranen.

De werkzaamheden voor een elektriker zijn in Nederland hetzelfde als in Noorwegen. Een verschil is wel dat in Nederland de bedrijven zich vaak gespecialiseerd hebben in een bepaalde richting. In de kleinere plaatsen in Noorwegen doet een installatiebedrijf alle voorkomende werkzaamheden op elektrisch gebied. Bijvoorbeeld: data-/telecomaanleg, huisinstallaties, industrie-installaties, leggen van vloerverwarming in de nieuwbouw, rehabilitering van elektrische installatie in woningen en industrie, repareren van een frituurpan van het plaatselijke hotel.

In de grotere steden in Noorwegen zullen de bedrijven net als in Nederland meer gespecialiceerd zijn in een bepaalde richting.

De materialen en de werkwijze zijn hetzelfde als in Nederland.

De opleiding voor elektricien/elektriker is grofweg gezegd hetzelfde als in Nederland. Het eerste deel is theoretisch en dus op school. Het tweede gedeelte is praktijk bij een bedrijf.

Op www.nek.no kun je alles vinden op Noors elektragebied (in het Noors).


STROOMVOORZIENING/NETTEN
In Noorwegen ligt het grootste deel van het stroomvoorzieningsnet bovengronds i.v.m de infrastructuur (bergen/gesteente) van het land.

Er zijn 3 verschillende netten in gebruik in Noorwegen.

 1. TT-net (Terra Terra = Het nulpunt ligt aan aarde in de trafo of de generator en de blootgestelde installatiedelen zijn geaard met een eigen aardpin). Typische systeemspanningen zijn 230V of 400V tussen fasen van verbruiksapparaten.
 2. IT-net (Isolated Terra) = geïsoleerd nulpunt in de trafo en installatiedelen (verbruiksaparaten) zijn geaard door een aardleiding in kabels naar de samengekoppelde aarde, of ieder voor zich of verzameld.
  Typische systeemspanning tussen de fases (L1-L2) is 230V. Dit is het meest gebruikte net in Noorwegen, maar het IT net verliest in principe terrein aan het TN-net bij uitbreidingen van het net.
 3. TN-net (Terra Neutral= aardens nulpunt in de trafo en installatiedelen (verbruiksapparaten) zijn geaard door aardleidingen in kabels naar systeemaarding, of ieder voor zich of verzameld.
  Typische systeemspanning is 400V tussen de fases (L1-L2). TN-net vint terrein bij het uitbreiden van het net omdat dit net o.a. grotere belasting kan transporteren door dunnere kabeldoorsnedes en met minder stroom = goedkopere aanleg. Zal bijv. een woning wortden gebouwd voor een TN-net dan moet het elektriciteitsnet ook een TN-net zijn om de woning aan te kunnen koppelen.

  Het TN-net kan worden ingedeeld in drie hoofddelen: TN-C-net (Terra Neutral-Combined) en TN-C-S-net (Terra Neutral-Combined-Sepatated).

  TN-STN-C net = N geleider en PE geleider zijn gekombineerd in een geleider in het hele verdelingssysteem, dat wordt een PEN geleider genoemd. Het TN-C-systeem wordt gebruikt door het elektciteits voorzieningsbedrijf zijn voorzieningsnet. Het wordt ook gebruikt in oude industrieinstallaties. Het systeem wordt daarom ook wel het 4 geleidersysteem genoemd. (L1-L2-L3-N + aarde)

  TN-C-S net= N geleider en PE geleider zijn gekombineerd in een enkele geleider in en deel van het voorzieningsnet, dus in het voorzieningsnet zit en PEN geleider, die als die het gebouw binnenkomt wordt gescheiden in N geleider en PE geleider.

  TN-S-net= N geleider en PE geleider zijn opgesplits in 2 geleiders. Dit systeem wordt gebruikt in gebouwen omdat het niet is toegestaan TN-C-installaties te gebruiken in gebouwen vandaag de dag. Het systeem wordt ook wel 5-geleidersysteem genoemd.

  In het TN-S systeem is er 400V systeemspanning tussen elk van de fases. Daarom is het mogelijk om 400V 3 fase en 2 fase te gebruiken. Verder is het mogelijk om een verbruiksapparaat aan te sluiten tussen fase en N-geleider. Op die manier kan men 230V 1-fase spanning gebruiken voor verbruiksapparaten met gewone stopkontakten en licht in bijv. een woning.
vradal_kavel

Bouwkavel voor vakantiewoning

Vrådal ligt centraal in de provincie Telemark in de gemeente Kviteseid in het zuiden van Noorwegen, midden in de bergen en de bossen. Hier, op 250 meter boven zeenniveau, komen de meren de Nisser en Vråvatn samen.

Lees meer...

februari13 045-1

Hjorten restaurant, café en motel

Hjorten Batnfjord is een restaurant met café en motel, gelegen in het centrum van Batnfjordsøra, tevens het centrum van de gemeente Gjemnes. Het is een ontmoetingsplaats voor de lokale bevolking, jong en oud. Het gebouw is eigendom van de gemeente.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.