Vragen over ondernemen in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Rechtsvormen

Wil je een eigen firma starten in Noorwegen, dan zul je na al het nodige voorwerk (ondernemingsplan) een keuze moeten maken uit verschillende bedrijfs- cq rechtsvormen in Noorwegen.
De meest voorkomende vormen voor starters zijn een éénmansbedrijf (enkeltmannsforetak), een vennootschap onder firma (ANS of DA) en een BV met aandelen (AS). Hieronder gaan we op deze bedrijfsvormen in. Tevens behandelen we kort de in het buitenland geregistreerde BV.
 

EENMANSBEDRIJF (ENKELTPERSONSFORETAK)

Voor het starten van een eenmansbedrijf in Noorwegen zijn niet zoveel formaliteiten nodig. Er is slechts sprake van één eigenaar, die tevens financieel aansprakelijk is. Er is eigenlijk geen scheiding tussen privékapitaal en bedrijfskapitaal. Een eenmansbedrijf kan aktueel zijn als er geen grote financiële risico’s gelopen worden. Het vestigingsadres moet in Noorwegen zijn. Het voeren van een boekhouding is ook in een eenmansbedrijf verplicht, maar zolang de omzet niet méér dan vijf miljoen Noorse kronen bedraagt of het bedrijf niet méér dan vijf werknemers heeft, is een accountantsverklaring niet nodig. In de officiële naam van het bedrijf dient de familienaam naar voren te komen, maar in de dagelijkse bedrijfsvoering kan een verkorte naam gebruikt worden.

De éénmanszaak dient geregistreerd te worden in het handelsregister in Brønnøysund, vergelijkbaar met de Kamer van Koophandel in Nederland. Dat gaat redelijk eenvoudig en is gratis. In bepaalde gevallen dient uw eigen bedrijf echter ook geregistreerd te worden in het "Foretaksregister". Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u handelt drijft met niet zelf-geproduceerde goederen (winkel). De kosten voor registratie in dit register bedragen ca. 2.500 kroner. Check altijd bij uw registratie of opname in het Foretaksregister verplicht is of niet.

Nadat de registrering goedgekeurd is, ontvangt men een ondernemingsnummer. Zodra de omzet meer dan 50.000 NOK bedraagt, wordt men in de meeste gevallen BTW-plichtig en dient men zich ook te registreren in het register voor BTW.
Er is verder weinig gereguleerd in vergelijking met een BV.VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA (ANS/DA)

Wil je met één of meerdere compagnons een bedrijf starten en samen daarvoor de verantwoordelijkheid dragen, dan kun je een "ansvarlig selskap", ANS, starten. In een dergelijke vorm zijn alle compagnons verantwoordelijk voor de gezamenlijke schulden en lasten. Als één van de compagnons niet aan de verplichtingen kan voldoen, draaien de andere compagnons ervoor op.

Bij een bedrijf met gedeeltelijke verantwoordelijkheid (DA) zijn de gezamenlijke partners verantwoordelijk voor de schulden, maar ieder alleen voor het deel dat hij/zij eigenaar is van het bedrijf. Ben je voor een kwart eigenaar, dan kan een schuldeiser niet meer dan een kwart van de schuld op jou verhalen.

In het geval ven een DA of ANS moeten de partners een schriftelijke overeenkomst sluiten, gedateerd en ondertekend door allen. In de overeenkomst moeten onder meer het doel van het bedrijf en de waarde van ieders bijdrage beschreven worden. Dit kunnen ook (on)roerende goederen zijn.

Het bedrijf dient geregistreerd te worden in het handelsregister in Brønnøysund.

 

BV MET AANDELEN (AS)

De opstart
De eerste stap in het hele proces is het maken van een oprichtingsdocument. Het oprichtingsdocument moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:

 • Informatie over de aandeelhouders, zoals naam, adres, persoonnummer of organisatienummer.
 • Aantal aandelen per aandeelhouder (één aandeelhouder is al voldoende).
 • Het bedrag dat voor ieder aandeel betaald moet worden, bijvoorbeeld 1.000 kroner per aandeel.
 • Datum ondertekening en betaling.
 • Namen van de leden van het bestuur.
 • Naam van de accountant (u kunt bij een kleinere BV ervoor kiezen geen accountant in te schakelen).

Naast een oprichtingsdocument moeten er tevens statuten worden gemaakt. Deze bevatten minimaal:

 • De officiële naam van de bv. Deze naam moet wel aan bepaalde eisen voldoen, die beschreven worden in hoofstuk 2 van de zogenaamde "firmalov". Er is echter veel mogelijk, zolang de naam uit minimaal drie letter en/of cijfers bestaat.
 • De gemeente waar het hoofdkantoor is gevestigd.
 • Het doel van de bv.
 • De hoogte van het aandelenkapitaal. Dit is minimaal 30.000 NOK. Men kan ook waardegoederen inbrengen, zoals bijvoorbeeld een auto of onroerend goed. Arbeidskapitaal kan niet ingebracht worden.
 • De prijs van een aandeel.
 • Het aantal leden in de raad van bestuur. Indien het aandelenkapitaal minder is dan 3 miljoen NOK, is één bestuurslid voldoende. Als de raad van bestuur slechts één of twee leden heeft, dient er in ieder geval een vervangend lid te worden aangewezen.
 • De onderwerpen die tijdens een algemene vergadering aan de orde komen.
 • Informatie over het al dan niet aanstellen van een direkteur/bedrijfsleider. Dat is niet nodig zolang het aandelenkapitaal onder de drie miljoen kroner blijft.
De oprichter(s) maakt/maken een overzicht van de eigendommen, het kapitaal en schulden in een openingsbalans. Deze door een accountant goedgekeurde balans dient als bijlage voor het oprichtingsdocument.

Registreren van de BV
De volgende stap is het registreren van de firma. Dit dient te gebeuren binnen drie maanden ná de oprichting en kost ca. 6.500 NOK. De registrering geschiedt op een zogenaamd "samordnet registermelding" bij de Noorse Kamer van Koophandel, het Brønnøysundregister.

Er dient een verklaring van de accountant bijgevoegd worden, evenals het hierboven genoemde oprichtingsdocument, de statuten en een openingsbalans.

Nadat de firma is geregistreerd, krijgt men een zogenaamd "firmaattest". Naast dit attest dient de firma ook een "aksjeeierbok" te hebben, waarin staat wie hoeveel aandelen bezit.

Werknemers
Op het registratieformulier dient men ook aan te geven of er werknemers zijn. Indien dat het geval is, zal de BV tevens geregistreerd worden in het werkgeversregister. Bij kleinere BV’s is het vaak zo dat de oprichter tevens werknemer wordt. Er dient dan een arbeidsovereenkomst afgesloten te worden en er moet een melding hiervan naar de Noorse sociale verzekeringsbank (trygdekontoret) gezonden te worden. Ook moet de Noorse arbeidsinspectie (arbeidstilsynet) bericht krijgen, evenals de belastingdienst (likningskontoret) in de gemeente waar de werknemer gevestigd is, voor het verkrijgen van een belastingkaart (skattekort). Voor de afdracht van werkgeverspremies en andere belastingzaken dient er kontakt opgenomen met de Ontvanger der belastingen (Kemnerkontor) in de gemeente.

BTW
De firma is BTW-plichtig zodra de omzet meer dan 50.000 NOK per jaar is. De firma dient zich te registreren in het BTW-register (mva-manntallet) bij het provinciale belastingkantoor (fylkesskattekontoret). Deze registratie kan gelijktijdig met de officiële registratie van de firma bij het Brønnøysundregister geschieden.
Indien men BTW-plichtig is, moeten de klanten ook met BTW gefactureerd te worden. Voor de inkoop moet men overigens controleren of de BTW op de facturen vermeld staat, omdat deze afgetrokken kan worden.

Belastingaangifte
De belastingaangifte van de firma dient uiterlijk 28 februari van elk jaar ingeleverd te zijn bij de belastingdienst (likningskontoret). Winst wordt belast met 24%.
 

IN HET BUITENLAND GEREGISTREERDE BV (NUF)

Een bedrijfsvorm met dezelfde voordelen als een BV (AS) is een in het buitenland geregistreerde BV: Norsk utenlandskregistrert foretak (NUF). Indien er in het land van registratie (bijvoorbeeld Engeland) geen aandelenkapitaal en accountant nodig zijn, kan er op de opstartkosten bespaard worden. Maar verder heeft men wel dezelde rechten als werknemer in een Noorse BV (ziekengeld, ww-uitkering bij werkloosheid, etc.). De NUF kan gewoon in de Noorse registers geregistreerd wofrden.

 
Veel klanten en opdrachtgevers in Noorwegen staan sceptisch tegenover bedrijven die zich als NUF geregistreerd hebben. Placement raadt in de meeste gevallen aan om een AS te starten in plaats van een NUF.
 

OVERZICHT RECHTSVORMEN

Ga naar deze pagina voor een schematisch overzicht van de meest voorkomende rechtsvormen in Noorwegen.
 

TOT SLOT

Op deze pagina wordt slechts een beknopte inleiding geven in het starten van een eigen bedrijf in Noorwegen. Voor uitgebreide infomatie is het zinvol de hieronder genoemde sites te bezoeken of contact met ons op te nemen:

 • brreg.no. De Noorse Kamer van Koophandel. Alle benodigde formulieren voor het starten van een eigen bedrijf zijn hier te downloaden.
 • altinn.no. Met duidelijke informatie en voorbeelden van formulieren, statuten, etc.
 • invanor.no. Hier kan eventueel ook financiële steun worden aangevraagd voor het starten van een eigen bedrijf. Voor kleine en middelgrote bedrijven, ook binnen het toerisme.
 • ssb.no. Het centraal bureau voor de statistiek in Noorwegen, SSB.
 • nortrade.com/. Engelstalige informatie van meer dan 3000 bedrijven in diverse sectoren.
 • regelhjelp.no/. Op de site van Regelhjelp vindt u per branche informatie over de eisen die worden gesteld aan bedrijven in de betreffende branche, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid en arbeidsomstandigheden.
_2090788120

Mooi gelegen camping met hutten in Skåbu

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. De vraagprijs bedraagt 3 miljoen noorse kroner.

Het eigendom bestaat uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

01-7

Denemarken: woning en bedrijf bij Noordzeestrand

Een buitenkans voor hen die een goede, grote woning met fraai aangelegde tuin en bijbehorende bedrijfsruimtes op eigen terrein zoeken

De bestaande antiekhandel met inbegrip van werkplaats en machines, reservedelen, website enz. kan eventueel ook worden overgenomen.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.