Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Horecabedrijf starten

Voor het starten of overnemen van een horecabedrijf zijn op zich geen horecapapieren nodig.

Je dient wel rekening te houden met het volgende:

  • etablererprøve: een vestigingstest, deze leg je af bij de gemeente waar je onderneming is gevestigd.
  • kunskapprøve etter alkoholløyve: een test indien je ook alcoholische drank met meer dan 2,5% wilt serveren. Dit moeten twee personen in het bedrijf hebben. Ook bij de gemeente af te leggen.
  • brannvernleder: de leidinggevende of verantwoordelijke binnen het bedrijf dient een cursus leiding in brandpreventie van min. één dag te hebben gevolgd.

Verder dien je het volgende bij de gemeente aan te vragen:

  • serveringbevilling: voor het kunnen serveren van drinken en/of eten, deze vraag je aan in de gemeente waar de locatie is gevestigd.
  • skjenkebevilling; voor het serveren van alcoholische drank met meer dan 2,5% alcohol.
  • søknad om uteservering, indien je eten/drinken wilt serveren op een terras.

 

INTERNKONTROL

Een horecabedrijf heeft de volgende vereiste interne controle (IK).

  • IK-HMS: te vergelijken met de Arbo wet- en regelgeving
  • IK-mat: Hygiënecode, betreft voedselveiligheid en H.A.C.C.P.
  • IK-alkohol: systeem voor controle op het naleven van de alcoholwetgeving
  • IK-tabak: controlesysteem dat het rookverbod wordt nageleefd

De verantwoordelijke in het bedrijf zorgt voor documentatie en het uitvoeren van de interne controle.

 

ETABLERERPRØVE

Het lesmateriaal voor etablererprøven for serveringsvirksomhet is te bestellen op www.vinn.no en kost ca. 1.600 Noorse kroner. De test bestaat uit vijftig meerkeuzevragen, waarvan men er minstens veertig goed beantwoord moet hebben. Het gebruik van een woordenboek en wetboeken is toegestaan. Men heeft maximaal 90 minuten de tijd voor het maken van deze test.

Het is voldoende als alleen degene die de dagelijkse leiding over het bedrijf heeft, deze test positief heeft afgelegd. Indien je een horecabedrijf overneemt krijg je van de gemeente meestal wel enige maanden de tijd om de benodigde papieren te halen. Informeer bij de gemeente naar de exacte voorwaarden.

Voorbeelden van vragen

Hva kreves for å starte opp med et serveringssted?
a. at en har fått en serveringsbevilling fra kommunen
b. det er ingen krav
c. at en melder fra til kommunen op oppstart
 
Dersom et serveringssted bryter åpningstidene, kan konsekvensene være at:
a. serveringsstedet kan få inndratt omsetningen
b. kommunen kan suspendere eller tilbakekalle bevillingen
c. kommunen kan umiddelbart stenge serveringsstedet permanent
 
Hva er den alminnelige åpningstiden for et serveringssted etter serveringsloven?
a. kl. 08.00 – 03.00
b. kl. 06.00 – 02.30
c. kl. 06.00 – 01.00
 
Hvilke krav må være oppfylt for å få serveringsbevilgning?
a. styrer/stedfortreder, vandel og bestått etablererprøve
b. kun krav om vandel
c. vandel og vederheftighet
 
Kan en serveringsbevilgning overdras uten krav om ny bevilgning?
a. ja
b. nei
c. den kan overdras hvis fylkesmannen samtykker i dette.

Dit zijn  slechts voorbeelden van vragen. Er komen ook vragen over de boekhouding, verzekeringen, personeel (bijvoorbeeld over vakantiegeld), fakturering, btw, prijzen (moeten die zichtbaar zijn voor de klant), wanneer de politie een cafe mag sluiten, etc.

 

ALCOHOL SCHENKEN

Voor het kunnen schenken van sterke drank dient men een aparte test af te leggen. Dit kan ook weer via de gemeente (kunskapprøve etter alkoholløyve). De test bestaat uit eenentwintig meerkeuzevragen, waarvan men er minstens zestien goed beantwoord moet hebben. Je hebt hiervoor 45 minuten de tijd. De persoon die de dagelijkse leiding over het bedrijf heeft plus een plaatsvervanger dienen beiden de test met positief resultaat te hebben afgelegd. Het lesmatertiaal is via www.vinn.no te bestellen en kost ca. 1.600 kroner.

 

MATTILSYNET

Dit is de Noorse dienst voor levensmiddelentoezicht, (keuringsdienst van waren). Deze dienst stelt eisen aan de hygiëne in de keuken en andere ruimtes. Indien deze niet aan de wettelijk gestelde eisen voldoen, kunnen zij een horecagelegenheid sluiten. Ook voert deze dienst met regelmaat controles uit en kontroleren o.a. of de IK-mat (zie hierboven) wordt nageleefd.

 

BRANDWEERVOORSCHRIFTEN

De brandweervoorschriften stellen als voorwaarde dat de leidinggevende of verantwoordelijke binnen het bedrijf een cursus leiding in brandpreventie (brannvernleder) van minimaal één dag heeft gevolgd. Indien u een horecagelegenheid overneemt, neem dan van tevoren contact met de gemeente op om te informeren naar de brandweervoorschriften.

 

HMS

De arbeidswet schrijft voor dat een werkgever verantwoordelijk is in het bedrijf en goede kennis heeft van arbeidsmilieuwetgeving en in alle opzichten voldoet aan de voorschriften voor gezondheid, milieu en veiligheid.

Dit dient men o.a. met het controlesysteem IK-HMS te documenteren. In het IK-HMS document brengt men activiteiten in kaart, met een risicoevaluatie en een actieplan met toepassing van procedures. Arbeidstilsynet (Arbeidstoezicht) controleert dit systematisch en beoordeelt of het bedrijf aan de voorwaarden voldoet.

41_2000000-1

Restaurant met bed&breakfast zoekt nieuwe eigenaar

Treungen gjestgiveri is een goedlopend restaurant met cateringservice gelegen in het zuiden van Noorwegen in de gemeente Nissedal. Het restaurant is gebouwd in 1922 in oude stijl en heette vroeger Klevstull hotell.

Lees meer...

februari13 045-1

Hjorten restaurant, café en motel

Hjorten Batnfjord is een restaurant met café en motel, gelegen in het centrum van Batnfjordsøra, tevens het centrum van de gemeente Gjemnes. Het is een ontmoetingsplaats voor de lokale bevolking, jong en oud. Het gebouw is eigendom van de gemeente.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.