Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Checklist emigratie

De checklist emigratie is opgesteld op basis vaneen reeds bestaande algemene checklist emigratie en ervaringen van anderen die de afgelopen jaren naar Noorwegen zijn geëmigreerd. Suggesties, aanvullingen en wijzigingen zijn altijd welkom.
Suggesties, aanvullingen en wijzigingen zijn altijd van harte welkom.

 

ALS U TER VOORBEREIDING IN NOORWEGEN BENT
 • Check of het voor u mogelijk is alvast een D-nummer (voorlopig persoonsnummer) aan te vragen. In de meeste gevallen kan een bank bij het openen van een rekeningnummer een D-nummer aanvragen. Men wil wel bewijzen zien dat u zich daadwerkelijk in Noorwegen gaat vestigen (bijvoorbeeld huurovereenkomst, koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst).
FORMALITEITEN (NEEM ALTIJD PASPOORT MEE)
Belangrijk:  om in Noorwegen te kunnen blijven, dient u het volgende aan te kunnen tonen: bewijs arbeidsovereenkomst, of bewijs registratie eigen bedrijf in Noorwegen, of bewijs van voldoende middelen van bestaan + een eigen ziektekostenverzekering.
 • Paspoorten en/of rijbewijzen laten verlengen, indien deze op korte termijn verlopen.
 • Internationaal uittreksel geboorteregister van de kinderen. Dit regelt u in de geboorteplaats van de kinderen. Kan vaak per post verstuurd worden en worden aangevraagd via DigId.
 • Internationaal uittreksel van huwelijksakte.
 • Indien samenwonend: schriftelijk bewijs dat u minstens twee jaar heeft samengewoond (bij uw gemeente).
 • Soms: verklaring omtrent gedrag (VOG) aan laten vragen via Ministerie van Justitie.
 • Pasfoto's laten maken.
 • Voorregistratie in verband met verblijfsrecht via https://selfservice.udi.no/
 • Let op eisen met betrekking tot de invoer van huisdieren.
 • Belangrijkste diploma's laten vertalen en waarmerken via de Informatiebeheergroep.
 • Reisdocumenten (tickets, etc.) regelen.
 • Uitschrijvingsbewijs bevolkingsregister huidige woonplaats, vijf dagen voor tot vijf dagen na de officiële verhuisdatum. Kan meestal ook via internet en DigId.
OPZEGGINGEN EN ADRESWIJZIGINGEN

Vaak werkt het net zo snel om iets op te zeggen per brief (zeker als u een voorbeeldbrief maakt die u opnieuw kunt gebruiken). Bekijk zelf per opzegging of het relevant is om ook uw nieuwe adres door te geven. Tip: loop uw administratie door met alle oude rekeningen, dan ziet u vanzelf wie u een adreswijziging moet sturen en wat u op moet zeggen. Sommige tijdschriften kunt u doorgestuurd krijgen naar Noorwegen.

 • Invullen verhuisbericht postkantoor i.v.m. automatische doorzending post naar uw nieuwe adres in Noorwegen.
 • Versturen adreswijzigingen prive en zakenrelaties, inclusief fiscus, verzekeringen, belastingadviseur, bank, pensioenfonds, informatiebeheergroep Groningen (i.v.m. evt. resterende studielening) etc.
 • Inlichten van huis-, tandarts en eventuele specialisten
 • Vraag of het mogelijk is om uw medische dossiers mee te nemen naar Noorwegen.
 • Afscheidsfeestje organiseren.
 • Opzeggen/aanmelden lidmaatschappen (ANWB, clubs, verenigingen, vakbond, kerkgenootschap, kranten, bladen, etc., ook die van de kinderen.
 • Denk ook aan het opzeggen van dingen als Airmiles, Vereniging Eigen Huis, vaste klantenkaarten.
 • Opzeggen van huishoudelijke hulp, oppas.
 • Opzeggen van onderhoudsabonnementen (cv, geiser, combiketel, schoorsteenveger, glazenwasser etc.).
 • Opzeggen/aansluiten gas, elektriciteit, water, kabel TV.
 • Afsluiten telefoon (na de verhuisdag). Denk ook aan uw mobiele telefoon: indien u een abonnement hebt, zou u die eventueel nog een paar weken door kunnen laten lopen.
 • Opzeggen/nemen abonnement krant, tijdschriften etc.
 • Opzeggen van bibliotheek.
 • Opzeggen cursussen, vakliteratuur.
 • Opzeggen postbus.
 • Opzeggen verzekeringen (zie hierna).
 • Opzeggen bankrekeningen (zie hierna).
 • Opzeggen kinderbijslag. Vraag om een bevestiging. Deze heeft u nodig i.v.m. de aanvraag van kinderbijslag in Noorwegen.
 • Open alvast een (tijdelijk) internationaal e-mail adres (bijvoorbeeld gmail).
BELASTINGEN EN SOCIALE VERZEKERINGEN
 • Tijdig contact opnemen met uw belastingadviseur of de verzekeringsinstantie inzake verhuizing naar het buitenland (het is uiteindelijk het best u te verzekeren in Noorwegen). Check of uw huidige verzekeringen ook in Noorwegen gelden (sommige lopen een aantal maanden door totdat u in Noorwegen nieuwe hebt afgesloten).
 • Belastingdienst inlichten inzake vertrek uit Nederland. Als u zich uitschrijft bij uw Nederlandse gemeente dan geeft de Nederlandse gemeente dat door aan de Belastingdienst. Op uw nieuwe adres in Noorwegen ontvangt u ongeveer 2-3 weken later een invulformulier. Dat moet u volledig invullen en opsturen naar de Belastingdienst, die bepaalt of u een speciaal aangiftebiljet nodig heeft.
 • Als u op dit moment een ziektewetuitkering of ww-uitkering krijgt, moet u de uitkerende instantie informeren over uw emigratie en vragen om het benodigde E-formulier (met dit formulier kunt u in Noorwegen, onder bepaalde voorwaarden, nog 3 maanden aanspraak maken op deze uitkering).
 • Neem contact op met uw pensioenfonds (het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd blijft staan en wordt op uw 65e uitgekeerd. In sommige gevallen is het mogelijk om het nu al uit te laten keren.
 • Indien gewenst kunt u via de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank een vrijwillige AOW/ANW-verzekering of een AWBZ-verzekering afsluiten.
 • Degenen die in Noorwegen wonen en werken (eigen bedrijf of baan) vallen automatisch onder het Noorse sociale zekerheidstelsel (ziektekosten gezin, kinderbijslag etc.) Degenen die verhuizen op basis van eigen vermogen of pensioen die zelf te zorgen voor een zorgverzekering in Nederland.
BANK-, GELD- EN VERZEKERINGSZAKEN
Tip: laat uw geld, ook uw spaargeld, overmaken naar uw lopende rekening (rekening courant). Houd alleen deze rekening aan (met europas, zodat u in Noorwegen kunt pinnen) en zeg alle andere rekeningen op. In Noorwegen kunt u nieuwe rekeningen openen.
 • Zorg dat u kunt bankieren via internet. Dit is vooral handig voor de eerste maanden.
 • Stopzetten van automatische afschrijvingen.
 • Inwisselen winkelzegels.
 • Reisverzekering of doorlopende ziektekostenverzekering ter overbrugging.
 • Annuleren of continueren verzekeringen.
WAT TE DOEN MET DE WONING

Verkoop van de woning.

 • Tijdig makelaar inschakelen en/of advertenties plaatsen.
 • Laten opstellen taxatierapport.
 • Opzeggen verzekeringen i.v.m. hypotheek (check fiscale consequenties eerst).
 • Opzeggen verzekeringen i.v.m. woning (opstal, inboedel etc.).
 • Aflossen hypotheek.

Huurwoning

 • Opzeggen huur.
 • Terugvragen borg.
 • Afgeven huissleutels.
 • Verrekenen jaarlasten (bijv. servicekosten, gas, water en electra).
Woning Noorwegen
 • Zorg vóór uw vertrek voor een schriftelijke en ondertekende huurovereenkomst of koopovereenkomst.
 
AUTO/CARAVAN/AANHANGER
 • Zoek uit via de Noorse douane hoe de regels zijn t.a.v. invoer van de auto (is erg kostbaar). 
 • controleren autopapieren (inclusief groene kaart).
 • contact opnemen met de Rijksdienst voor het wegverkeer, RDW.
 • betalen of terugvorderen motorrijtuigenbelasting.
 • bij verkoop Nederlandse auto tijdig inleveren kentekenbewijzen 1, 2 en 3.
 • bij verkoop auto, verzekering opzeggen en vrijwaringsbewijs aanvragen.
KINDEREN
 • Engelstalige verklaring van hoofd van de school over kinderen (soort school en resultaat).
 • Kinderen laten uitschrijven van school.
 • Opzeggen kinderdagverblijf/peuterspeelzaal.
 • Kinderen aanmelden voor nieuwe school of kinderopvang in de gemeente waar u gaat wonen.
 • Lidmaatschappen sportclubs, muziekles etc. opzeggen.
 • Opzeggen abonnementen.
 • Eventueel restitutie schoolgeld regelen.
 • Speelgoed meenemen voor onderweg.
 • Voor gescheiden ouders/voogden met minderjarige kinderen gelden speciale regels.
 • Bij emigratie met jonge kinderen gegevens (groei, vaccinaties, etc.) opvragen bij de GGD.
DE VERHUIZING
 • Grote opruiming houden voordat u gaat inpakken.
 • Eventueel nog dingen kopen waar u in Nederland erg aan gehecht bent (bepaalde pillen, eten, etc.).
 • Koop in Nederland het woordenboek Nederlands-Noors / Noors-Nederlands van D. Lulofs ISBN 9054022477 (hier staat zowel Nynorsk als Bokmål in).
 • Offerte verschillende verhuizers of containervervoerders aanvragen.
 • Offerte opslag inboedel aanvragen.
 • Verhuisdatum afspreken.
 • Parkeerplaats verhuiswagen reserveren.
 • Schadedekking onderzoeken en evt. extra verzekering afsluiten. Als u besluit zelf uw verhuisgoederen te verhuizen kan het verstandig zijn om een transportverzekering af te sluiten voor de dagen dat u onderweg bent. De premie is ongeveer 10% van het te verzekeren bedrag (totale (dag)waarde van de verhuisgoederen). Let op: diefstal onderweg is niet altijd meeverzekerd.
 • Opvang regelen van kleine kinderen op de verhuisdag zelf.
 • Onderdak zoeken voor huisdieren.
 • Overdracht huissleutels regelen.
 • Huissleutels familie kennissen opvragen.
 • Overdragen gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen van nog in de woning aanwezige zaken.
 • Aankoopbonnen verzamelen als bewijs dat goederen al langer dan 6 maanden in bezit zijn (i.v.m. invoerrechten)
 • Douaneformulieren in (laten) vullen en advies inwinnen inzake in- en uitvoerregelingen.
 • Afspraken maken over schoonmaak oude en nieuwe huis.
 • Apart inpakken wat u langer kunt missen en wat u onmiddelijk weer nodig hebt.
 • Trouwboekje meenemen.
 • Adressenlijst familie, vrienden, kennissen meenemen.
 • Wasmachinetrommel vastzetten.
 • Koel- en vrieskist ontdooien en schoonmaken.
 • Meterstanden opnemen.
 • Huis- en autosleutels, medicijnen, geld en reisdocumenten in handbagage.
 • Zorgen voor ophalen laatste vuilnis.
 • Kamers controleren op vergeten spullen.
 • Deuren en ramen goed afsluiten.
 • Afscheid nemen van de buren.
NA AANKOMST IN NOORWEGEN
 • Check openingstijden diverse instanties die u zult bezoeken.
 • Verblijfsrecht en registreringsbevis aanvragen bij de lokale politie. Meenemen: paspoort, arbeidsovereenkomst of bewijs registratie eigen bedrijf in het Brønnøysundregister, huur- of koopovereenkomst woning.
 • Alle gezinsleden moeten zich persoonlijk melden bij groter belastingkantoor (skattekontoret), binnen 8 dagen ná aankomst. Meenemen: paspoort, registreringsbevis, arbeidsovereenkomst of bewijs registratie eigen bedrijf in het Brønnøysundregister,  huur-/koopovereenkomst woonruimte.  Na behandeling en goedkeuring ontvangt u binnen enkele weken uw Noorse persoonsnummer.
 • Aanvragen belastingkaart bij belangstingkantoor (zie hierboven). Meenemen: paspoort, arbeidsovereenkomst.
 • Belastingkaart deel 1 (skattekort del 1) inleveren bij werkgever.
 • Indien werkzoekend: inschrijven bij het arbeidsbureau, NAV.
 • Bankrekening openen en rekeningnummer doorgeven aan werkgever.
 • Afsluiten diverse verzekeringen.
 • Bij eigen bedrijf: contact met boekhouder opnemen.
 • Eventueel regelen aansluiting elektra, water, telefoon, internet.
NADAT U UW PERSOONSNUMMER HEBT GEKREGEN
 • Kinderbijslag aanvragen bij lokale of regionale NAV-kantoor in Noorwegen. Neem bewijs van ophouden kinderbijslag in Nederland mee.
 • Huisarts regelen. Men kan een vaste huisarts regelen. Dit kan via internet: www.helfo.no.
AMBASSADES
 
Lange Vijverberg 11 
Den Haag
Tel: 070 311 7611
 
Oscars Gate 29, Oslo
Tel: +47 23 33 36 00
 
PLACEMENT NOORWEGEN
Myrteigvegen 3
6240 Ørskog
Norge
Telefoon: +47 9285 4190
 
zaag

Houtzagerij te koop

In Rena in de gemeente Åmot in het oosten van Noorwegen is deze houtzagerij te koop. De getaxeerde waarde van het eigendom bedraagt 7 miljoen kroner, maar de vraagrprijs bedraagt slechts 3,2 miljoen kroner.

Lees meer...

001-10-20-24

Hotel met café en restaurant in voormalige gevangenis

Valdres Gjestegard een goed onderhouden horecapand met café, zalen en appartementen. Zowel het onroerend goed als het bedrijf kunnen gekocht worden.  Het eigendom dat oorspronkelijk als gevangenis gebouwd is in 1861 ligt op een eigen perceel van 13 419 m2. De gebruiksoppvlakte in het pand bedraagt 1 276 m2.

 

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.