Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

U heeft na emigratie geen inkomen meer uit Nederland

Over de periode vóór het vertrek naar Noorwegen moet u in Nederland belasting betalen. U bent namelijk tot het moment van vertrek binnenlandse belastingplichtige. Op het moment van emigratie eindigt uw belastingplicht in Nederland.

U mag er in het jaar van emigratie altijd voor kiezen om gedurende het hele jaar als inwoner van Nederland beschouwd te worden. U wordt dan in het hele jaar van emigratie behandeld alsof u binnenlandse belastingplichtige bent.

Als u kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige, moet u zowel in Nederland als in Noorwegen, alle inkomsten (dus zowel Nederlandse als Noorse inkomsten: het zogenoemde wereldinkomen) opgeven. U hoeft echter niet over dezelfde inkomsten in beide landen belasting te betalen. In de aangifte kunt u voorkoming van dubbele belasting claimen voor de inkomsten waarover het andere land belasting mag heffen.

Kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige kan voordelig zijn, zeker als u in Nederland werkt (of andere inkomsten in Nederland heeft) of als u een fiscale partner hebt. Deze keuze maak u op de 'Aangifte inkomstenbelasting'. Als u kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige, blijf u bijvoorbeeld recht houden op:

  • heffingskortingen (kortingen op de belasting; de korting geldt in het algemeen voor het premiedeel);
  • aftrek van (hypotheek)rente en kosten van geldleningen voor de eigen woning in het buitenland (Noorwegen);
  • een heffingvrij vermogen in box 3;
  • persoonsgebonden aftrek, zoals aftrek van ziektekosten of andere buitengewone uitgaven.

Als u met uw fiscale partner beiden kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige, heeft u beiden meestal recht op de genoemde voordelen. Bovendien kunt u dan bijvoorbeeld gebruik blijven maken van uitbetaling van de heffingskorting aan de minstverdienende partner.

Kiest u niet voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige in het jaar van emigratie? Dan verliest u na emigratie de voordelen die binnenlandse belastingplichtigen hebben, zoals hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrek.
Bovendien heeft u geen recht meer op een deel van de heffingskortingen. Hierdoor zijn de heffingskortingen in het jaar van emigratie ongeveer 9% lager. In de jaren na emigratie vervalt het recht op heffingskortingen helemaal, tenzij u ook dan nog in Nederland verzekerd bent voor de AOW, de ANW en/of de AWBZ.

Als u in Nederland woont, bent u verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. Hiervoor betaalt u premie. De volksverzekeringen zijn:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW);
  • Algemene nabestaandenwet (ANW);
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
  • Algemene Kinderbijslagwet (hiervoor betaal u geen premie).

Op het moment van emigratie eindigt de verplichte verzekering voor de volksverzekeringen. U betaalt dan geen premie meer. Als u niet meer verzekerd bent, heeft u ook geen recht meer op voorzieningen uit deze volksverzekeringen. Heeft u na de emigratie nog inkomsten uit Nederland (bijvoorbeeld inkomsten uit werk)? Dan blijft u mogelijk wel verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen.

Na emigratie blijft u wel recht hebben op een AOW-uitkering vanaf uw 65ste. De uitkering zal echter lager zijn (tenzij u al 65 jaar was op het moment van emigratie), omdat u na de emigratie geen premie meer betaalt. Wilt u na de emigratie naar Noorwegen toch volledig verzekerd blijven voor de AOW en ANW? Dan kunt u hiervoor een vrijwillige verzekering afsluiten. U moet dan binnen één jaar na emigratie een aanvraag indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen, telefoon (020) 656 52 09.

Als u een pensioen of een uitkering (bijvoorbeeld AOW, WAO of ANW) uit Nederland blijft ontvangen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden de AWBZ-verzekering vrijwillig voortzetten. Ook hiervoor moet u binnen één jaar na emigratie een verzoek indienen bij de SVB.Voor meer informatie over volksverzekeringen kunt u ook kijken op www.svb.org.

Na afloop van het jaar van emigratie ontvang u van de Belastingdienst een speciaal aangiftebiljet: het M-biljet. Als u geen M-biljet ontvangt, kunt u hierom vragen bij de Belastingdienst. Op basis van uw aangifte ontvangt u een aanslag. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat u belasting moet betalen. Het is ook mogelijk dat u een bedrag ontvangt, omdat u te veel belasting heeft betaald.

Het is mogelijk dat u, naast de normale aanslag, een zogenoemde conserverende aanslag ontvangt. Zo'n aanslag ontvang u als u in het verleden premies voor lijfrenten heeft afgetrokken of als u in Nederland pensioenrechten hebt opgebouwd. Ook wordt een conserverende aanslag opgelegd als u een kapitaalverzekering eigen woning heeft, of als u een aanmerkelijk belang heeft. De aanslag wordt berekend over de hoogte van de pensioen- of lijfrenteaanspraak op het moment van emigratie, de waarde van de eventuele aanmerkelijk-belangaandelen en het rentebestanddeel in een kapitaalverzekering eigen woning. U kunt voor deze aanslag tien jaar uitstel van betaling vragen. Als de periode van tien jaar voorbij is, hoeft u de conserverende aanslag niet te betalen. U komt dan namelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u de pensioen- of lijfrenteaanspraak niet tussentijds hebt afgekocht, beleend, verpand of op een andere manier hebt gewijzigd, of dat niet toegestane handelingen zijn verricht ten aanzien van de aandelen of de kapitaalverzekering. Doet u dat wel tijdens de periode van tien jaar, dan moet u de conserverende aanslag betalen, inclusief invorderingsrente.

Neem altijd contact op met het belastingkantoor als u gaat emigreren. Het belastingkantoor kan u dan vertellen of er in uw geval sprake is van emigratie. Als dit het geval is, krijgt u uitleg over de gevolgen voor de belasting en de premie volksverzekeringen in uw situatie. Het Belastingkantoor kan ook vertellen of u de voorlopige teruggaaf moet herzien of stopzetten. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan. Het kan daarnaast verstandig zijn om vooraf met een belastingadviseur uw emigratie door te spreken. Dit is altijd aan te raden als u aandelen in een BV of NV bezit. In voorkomende gevallen kan uw emigratie namelijk ook leiden tot emigratie van de vennootschap, waardoor eindafrekening in Nederland moet plaatsvinden.

Als u gaat emigreren, kunt u een gemachtigde aanwijzen die uw belastingzaken regelt. Als u uw zaken liever zelf vanuit het buitenland regelt, dan kan dat natuurlijk ook. Geef bij emigratie altijd uw nieuwe adres door. Dit bevordert een snelle afhandeling.  

februari13 045-1

Hjorten restaurant, café en motel

Hjorten Batnfjord is een restaurant met café en motel, gelegen in het centrum van Batnfjordsøra, tevens het centrum van de gemeente Gjemnes. Het is een ontmoetingsplaats voor de lokale bevolking, jong en oud. Het gebouw is eigendom van de gemeente.

Lees meer...

600x600xBatavia-Dutch-Coffee-3-X-100-ml-gavepakke.pagespeed.ic.LYSTY_UCE_-1

Import-groothandel en webshop in koffie- en theeproducten te koop

Hierbij bieden wij te koop aan onze import- groothandel en webshop EkoFair.
In Noorwegen hebben wij de import en verkoop op ons genomen van de koffie en thee van Simon Lévelt en de cold drip coffee, of Dutch Coffee, van Batavia.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.