Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Registratiebewijs

Op deze pagina gaan we in op de voorwaarden die gelden bij de aanvraag van een registratiebewijs door werknemers, zelfstandigen, aanbieders van diensten, studenten en mensen die voldoende eigen middelen van bestaan hebben. In het tweede deel gaan we in op de aanvraag van het registratiebewijs.

VOORWAARDEN

Werknemers
Indien je gaat werken in Noorwegen, moet je voor de aanvraag van een registratiebewijs een bevestiging van de werkgever kunnen overleggen, waaruit blijkt dat je een arbeidsovereenkomst hebt. Je kunt als werknemer normaal de volgende gezinsleden meenemen: echtgenoot (of partner waarmee men minimaal twee jaar heeft samnengewoond), kinderen, ouders.
Het inkomen dient voldoende te zijn om in het bestaan te kunnen voldoen. Omdat dit per persoon/gezin kan verschillen, worden door de overheid geen bedragen genoemd. Er wordt dus naar de individuele situatie gekeken.
 
Zelfstandigen
Indien je een eigen bedrijf begint of een bestaand bedrijf overneemt, moet je voor de aanvraag van het registratiebewijs een bewijs van registratie bij het Brønnøysundregister hebben (Noorse Kamer van Koophandel)
Je kunt als zelfstandig ondernemer normaal de volgende gezinsleden meenemen: echtgenoot (of partner waarmee men minimaal twee jaar heeft samengewoond), kinderen, ouders.

Aanbieder van diensten
Indien je een bepaalde dienst gaat aanbieden in Noorwegen zonder dat dat gekarakteriseerd kan worden als een eigen bedrijf, dien je informatie te verstrekken over de opdrachtgever en de duur van de opdracht/dienst. Je kunt als aanbieder van een dienst normaal de volgende gezinsleden meenemen: echtgenoot (of partner waarmee men minimaal twee jaar heeft samnengewoond), kinderen, ouders.

Mensen met voldoende eigen middelen
Als je in Noorwegen wilt verblijven zonder te werken, moet je kunnen aantonen dat je beschikt over voldoende eigen middelen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om arbeidsongeschiktheidsuitkering of een pensioen, maar ook om eigen vermogen.
Naast voldoende financiële middelen den je ook te kunnen aantonen dat je verzekerd bent voor ziektekosten in het land van herkomst, of via een speciale verzekering, voor de periode dat je in Noorwegen verblijft. Deze verzekering dient alles te dekken wat ook door de Noorse ziektekostenverzekering gedekt wordt.
Je kunt als ontvanger van vaste periodieke vergoedingen normaal de volgende gezinsleden meenemen: echtgenoot (of partner waarmee men minimaal twee jaar heeft samengewoond - moet gedocumenteerd kunnen worden), kinderen, ouders.

Studenten
Ga je studeren in Noorwegen, moet je aan kunnen tonen dat je aangenomen bent bij een erkende onderwijsinstelling. Je dient aan te kunnen tonen dat je voldoende middelen van bestaand hebt (dat kan in een eigen verklaring). Daarnaast dien je een ziektekostenverzekering in Nederland/België of een speciale (internationale) ziektekostenverzekering te hebben.
Je kunt als student normaal de volgende gezinsleden meenemen: echtgenoot (of partner waarmee men minimaal twee jaar heeft samnengewoond), kinderen.
 
In alle gevallen dient u tevens een geldig identiteitsbewijs/paspoort te hebben.
 
 

AANVRAAG REGISTRATIEBEWIJS

Het registratiebewijs kan eenvoudig online aangevraagd worden. Na het invullen van de aanvraag dient u zich nog wel te melden bij de plaatselijke politie of een servicecenter voor buitenlandse werknemers.
Als je als Nederlander of Belg langer dan drie maanden in Noorwegen blijft, heb je ook een registratiebewijs nodig. In het Noors spreken we over een registreringsbevis. Dit bewijs is ook nodig om je in te kunnen schrijven in het bevolkingsregister in Noorwegen.

Je kunt onder meer een registratiebewijs  krijgen als je hier een baan hebt, een eigen bedrijf, gaat studeren in Noorwegen of voldoende eigen middelen van bestaan hebt (periodieke WAO-uitkering, pensioen, eigen vermogen). Alle gezinsleden die meekomen, ongeacht leeftijd, moeten zelf ook een regsitratiebewijs aanvragen.
 
Het registratiebewijs kan online aangevraagd worden. Hieronder gaan we kort in op de te volgen stappen voor mensen die werk hebben gevonden in Noorwegen of een bedrijf gaan starten:
 
1. Ga naar https://selfservice.udi.no/
2. Registreer je als nieuwe gebruiker aan de linkerkant
3. Bevestig registratie via ontvangen e-mail
4. Log in
5. Kies formulier (Entry form) Registration or residency apllication
6. Vul formulier online in en volg verdere instructies. Maak eventueel een printje dat je mee kunt nemen naar het plaatselijke politiebureau of een Servicecenter for foreign workers.
7. Bezoek politiebureau of servicecenter met de benodigde bewijzen. Voor iemand die een baan heeft gekregen of zelfstandig ondernemer is zijn dat:
 a. geldig paspoort of identiteitsbewijs
 b. bewijs van werk (arbeidsovereenkomst, letter of employment) of bewijs van registratie in het Brønnøysundregister (voor zelfstandig ondernemers).
 
In principe krijg je direct het registratiebewijs mee.
 
De stappen 1 - 6 kunnen al vanuit Nederland/België gedaan worden.
 
Voor studenten en mensen die voldoende eigen middelen van bestaan hebben geldt tevens dat men moet kunnen aantonen dat men een eigen ziektekostenverzekering of een Europese verzekeringskaart heeft. Werknemers en zelfstandigen zijn in principe in Noorwegen verzekerd.

Op het registratiebewijs staat nog geen persoonsnummer. Dat nummer krijg je pas nadat je ingeschreven bent bij het bevolkingsregister.

 

Er zijn geen resultaten gevonden.

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.