Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Uitvoeren motorvoertuig

Wanneer u als geregistreerde eigenaar/houder uw voertuig wilt uitvoeren naar Noorwegen, moet u ervoor zorgen dat de registratie wordt beëindigd. Als eerste meldt u de uitvoer aan bij één van de RDW-kantoren.

DE UITVOER AANMELDEN BIJ DE RDW
Voor uitvoer gaat u naar een RDW-keuringsstation of naar de balie van de RDW in Veendam. Klik hier voor adressen. U heeft hierbij nodig:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • deel II en het overschrijvingsbewijs (of kopie deel III) van het kentekenbewijs
  • de kentekenplaten

De RDW-medewerker vraagt u om een 'uitvoerverklaring' in te vullen.
U overhandigt het ingevulde formulier, de kentekenplaten en de kentekendocumenten aan de medewerker. Ook de kentekenplaten levert u in. Na controle krijgt uvan de medewerker:

  • een uitvoerverklaring in tweevoud: het origineel (wit) en een kopie (de groene doorslag). Deze uitvoerverklaring is het enige bewijs dat uw voertuig officieel voor uitvoer is aangemeld in de kentekenregistratie en dat u niet langer aansprakelijk bent voor de voertuiggebonden verplichtingen (APK-keuring, WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting, het voeren van de juiste kentekenplaten).
  • het gestempelde deel II van het kentekenbewijs

Heeft u de auto of motor gekocht en nog niet op uw naam laten zetten, dan vindt de tenaamstelling plaats op het moment dat u het voertuig bij de RDW aanmeldt voor uitvoer.
Denk erom dat u de groene doorslag van de uitvoerverklaring aan de verkoper geeft. Het is voor hem het bewijs van de beëindiging van de registratie op zijn naam.

Op het moment dat de uitvoer door de RDW wordt geaccepteerd, vervalt de geldigheid van het kentekenbewijs. U mag dan met uw voertuig geen gebruik meer maken van de openbare weg, tenzij een zogenaamd uitvoerkenteken aanvraagt.

HET UITVOERKENTEKEN
Bij de aanmelding van uitvoer kunt u aangeven of u nog met het voertuig gebruik wilt maken van de openbare weg of dat het voertuig op een trailer wordt vervoerd. Als u van de openbare weg gebruik maakt, heeft u een uitvoerkenteken nodig. De RDW geeft direct bij de aanmelding van de uitvoer het uitvoerkenteken af. Hieraan zijn wel kosten verbonden (in 2012 is dat 11,55 euro). Het uitvoerkenteken is 14 dagen geldig. Zorg ervoor dat het voertuig in die periode verzekerd is en dat het APK-goedgekeurd is.

KENTEKENBEWIJS NIET COMPLEET
Mist u (delen van) het kentekenbewijs van het voertuig dat u wilt uitvoeren, dat zult u in enkele gevallen een vervangend kentekenbewijs of vervangende delen moeten aanvragen, voordat de uitvoer geregeld kan worden.

  • Bij het ontbreken van deel I moet een nieuw kentekenbewijs worden aangevraagd ingeval u het voertuig naar Noorwegen uitvoert. Dit deel heb je namelijk nodig bij de douane.
  • Bij het ontbreken van deel II moet altijd een nieuw kentekenbewijs worden aangevraagd.
  • Ontbreekt het overschrijvingsbewijs (kopie deel III), dan moet of een nieuw kentekenbewijs worden aangevraagd of de geregistreerde eigenaar tekent een verklaring van vermissing op de uitvoer-verklaring. In het laatste geval zal de geregistreerde eigenaar dus alsnog bij de RDW moeten verschijnen indien hij niet de aanvrager van de uitvoer-verklaring is.

KENTEKENPLATEN
De op het voertuig aanwezige kentekenplaten moeten worden ingeleverd. Indien 1 of beide platen ontbreken dan moet de aanvrager eveneens een verklaring van vermissing tekenen op de uitvoer-verklaring.

DE AANGIFTE VAN DE UITVOER
Bij de douane in uw regio doet u nadat u de RDW hebt bezocht een zogenoemde ‘aangifte ten uitvoer’. Voor de aangifte van uitvoer heeft u nodig:

  • het origineel (wit) van de uitvoerverklaring
  • de delen van het kentekenbewijs die niet zijn ingenomen (deel I en het afgestempelde deel II)
Bij het douanekantoor vult u het aangifteformulier in. Met dit formulier meldt u zich op het 'kantoor van uitgang'. Dit is het douanekantoor in de plaats waar het voertuig de Europese Unie verlaat. Dit kan in Nederland zijn, maar ook in een ander land van de Europese Unie.
 
TERUGBETALING BPM
Het systeem van geen BPM teruggave bij de export van een personenauto is sinds 2007 gewijzigd. Wanneer men vandaag de dag een Nederlandse auto exporteert naar Noorwegen, krijgt de eigenaar van de auto van de Nederlandse belastingdienst een stukje rest BPM terug.
Om in aanmerking te komen voor rest-BPM terugbetaling bij export moet uw auto een eerste Nederlandse tenaamstelling hebben vanaf 16 oktober 2006. Alleen dan krijgt u rest-BPM terug bij export. Voor een auto van bijv. 15 oktober 2006 krijgt u niets terug aan rest-BPM bij export. Auto’s van voor 16 oktober 2006 kunt u dan ook het beste in Nederland verkopen.

Klik hier om het aanvraagformulier (PDF) van de Belastingdienst te downloaden.

Het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend bij de regiokantoren van de belastingdienst binnen dertien weken na beëindiging van de tenaamstelling in het RDW register.
 
BPM CALCULATOR
Op de site van het Bureau voor Voertuigdocumentatie en -informatie (VWE) vindt  u een BPM-calculator. Met de  BPM calculator bij export kunt u gemakkelijk een rest-BPM bedrag berekenen bij export van een voertuig.
 
PROCEDURES IN LAND VAN BESTEMMING
Als u een voertuig invoert in Noorwegen, dan krijgt u te maken met een aantal de invoer- en registratieprocedures. U zult een aantal zaken moeten regelen, voordat u er met uw auto of motor op de weg zult mogen komen. Ga naar de pagina auto invoeren voor meer informatie over de Noorse bepalingen.
 
 

 

 
_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_001-2

Heia Gjestegård

24-03-2018

De goed aangeschreven Heia Gjestegård in Grong is te koop. Met 31 kamers, hutten, restaurant en zalen. Ook zijn er twee wooneenheden voor personeel.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.