Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Tijdelijk verblijf in Noorwegen

Als men zich aantoonbaar tijdelijk in Noorwegen vestigt is het in principe mogelijk om 1 jaar (met een mogelijke verlenging tot 2 jaar) in een motorvoertuig op buitenlands kenteken te kunnen blijven rondrijden.

Een persoon wordt geacht tijdelijk in Noorwegen te verblijven, als hij/zij kan aantonen dat het verblijf gelimiteerd is. (bijvoorbeeld middels een arbeidscontract van beperkte duur). Verblijft men korter dan 1 jaar, is het bij zich dragen van enig bewijsstuk voldoende om aan de regelgeving te voldoen, bijvoorbeeld het eerder genoemde arbeidscontract. Verblijft men meer dan 12 maanden, maar minder dan 24 maanden, kan men bij de douane een verzoek tot ontheffing indienen. Men moet daarbij uiteraard documenteren dat het verblijf niet langer dan twee jaar zal duren, gerekend vanaf de dag van aankomst. De aanvraag moet vóór het verstrijken van het eerste jaar bij de regionale douane ingediend worden, tenzij men bij aankomst al weet dat men langer dan 1 jaar, en korter dan 2jaar, zal blijven, dan moet de aanvraag gelijk gedaan worden. Indien men aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan men het motorvoertuig zonder extra kosten tijdelijk invoeren en gebruiken.

De periode van 2 jaar is onder geen enkele voorwaarde te verlengen.

NB: als men in de vrijgestelde periode een woning koopt, wordt het niet meer aannemelijk geacht dat het verblijf van tijdelijke aard is en zal men het motorvoertuig per direct moeten invoeren, of moet de motorvoertuig terug naar Nederland

Bij verhuizing naar het buitenland binnen de EU en Noorwegen blijft de verzekering van kracht tot de vervaldatum van het verzekeringscontract. Let op deze vervaldatum en sluit eventueel een nieuwe verzekering af, vlak voordat u vertrekt.

U kunt een auto met buitenlands kenteken 1 jaar in Noorwegen verzekeren bij de Trafikkforsikringsforeningen, zij bieden een passende verzekering voor voertuigen die op buitenlands kenteken staan. De verzekering kan worden aangekocht bij de douane (Toll).
De procedure is simpel en effectief: u meldt zich bij een van de douanekantoren, neemt contant geld mee, samen met het kentekenbewijs. U krijgt vervolgens een document mee dat u in de auto moet bewaren. Daarbij is het handig om een bewijs te bewaren van een tijdelijk arbeidscontract of anderzins bewijs dat uw verblijf nog niet definitief is. Uw voertuig is met deze verzekering verzekerd in Noorwegen en de meeste andere landen in Europa (met groene kaart).
De premie is lager dan de hoge premies die in Nederland berekend worden door verzekeringsmaatschappijen die bereid zijn de auto door te verzekeren (bijv. Rialto).

ECHTER, LET OP...

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) erkent geen buitenlandse verzekeringen, omdat die niet als zodanig geregistreerd kunnen worden in het kentekenregister. Een Noorse verzekering is volgens de RDW niet geldig. U zult een Nederlandse verzekering moeten hebben als u in Nederland met uw op Nederlands kenteken staande auto wilt rijden, volgens de RDW. Concreet betekent dit dat de auto volgens de verzekering in Noorwegen gewoon ook verzekerd is in Nederland, terwijl de RDW zegt dat deze in Nederland niet geldig is ....

_1929583094-1

Prachtig gelegen camping met eigen woning

11-11-2017

De camping met eigen woning ligt op een eigen kavel van 25 679 m² en is oorspronkelijk in 1950 aangelegd. Het eigendom bestaat onder meer uit een woning, garages, bootsteiger, grillhut, sanitair gebouw met appartement voor de verhuur, receptiegebouw en vijf hutten voor de verhuur.

Lees meer...

_001-2

Heia Gjestegård

24-03-2018

De goed aangeschreven Heia Gjestegård in Grong is te koop. Met 31 kamers, hutten, restaurant en zalen. Ook zijn er twee wooneenheden voor personeel.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.