Advies over wonen
en werken in Noorwegen?
Bel 0047 928 54 190

Invoeren motorvoertuig

Alvorens men het motorvoertuig wil invoeren, dient men te checken of het motorvoertuig voldoet aan de eisen van de noorse Rijksdienst voor het Wegverkeer. Normale personenauto's van ná 1997 voldoen aan de eisen van een europese typegoedkeuring (Certificaat van Overeenstemming, CVO), maar heeft u een ouder of een bijzonder voertuig, is het van tevoren checken belangrijk.
TERUGBETALING BPM
Het systeem van geen BPM teruggave bij de export van een personenauto is sinds 2007 gewijzigd. Wanneer men vandaag de dag een Nederlandse auto exporteert naar Noorwegen, krijgt de eigenaar van de auto van de Nederlandse belastingdienst een stukje rest BPM terug.
Om in aanmerking te komen voor rest-BPM terugbetaling bij export moet uw auto een eerste Nederlandse tenaamstelling hebben vanaf 16 oktober 2006. Alleen dan krijgt u rest-BPM terug bij export. Voor een auto van bijv. 15 oktober 2006 krijgt u niets terug aan rest-BPM bij export. Auto’s van voor 16 oktober 2006 kunt u dan ook het beste in Nederland verkopen.

Het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend bij de regiokantoren van de belastingdienst binnen dertien weken na beëindiging van de tenaamstelling in het RDW register.

MELDEN BIJ DOUANE
Bij het invoeren van een motorvoertuig dient men zich altijd direct te melden bij de douane (rode zone). U krijgt vervolgens een transitdocument, waarmee u zich binnen één tot drie dagen (afhankelijk van waar u gaat wonen) moet melden bij de douane in de regio waar u gaat wonen. U moet aan kunnen tonen dat het motorvoertuig voldoende verzekerd is.
Bij de regionale doaune dient u de volgende papieren te tonen, in verband met de berekening en betaling van de belastingen en BTW:
 • Het transitdocument.
 • Rekening waaruit de daadwerkelijke aankoopprijs van het voertuig blijkt. Indien men het motorvoertuig al een aantal jaren heeft, is het belangrijk een officiële taxatie van de huidige waarde mee te nemen. Deze taxatie dient door een erkend dealer te zijn uitgevoerd.
 • Rekeningen van de transport- en verzekeringskosten.
 • Een bewijs van de europese typegoedkeuring, CVO (zie hierboven)
 • Andere rekeningen die verband houden met het invoeren van het motorvoertuig (bijv. verzekering)

Nadat de betaling binnen is verstrekt de douane een registratiedocument. Dit document moet u bij het regionale kantoor van Statens Vegvesen inleveren wanneer u het voertuig laat registreren in Noorwegen. De registratierechten (belasting) zijn gebasseerd op het gewicht van het voertuig, de cylinderinhoud en het vermogen (zie hieronder).

REGISTRATIE
De kentekenplaten moeten ingeleverd worden bij de regionale doaune. Dat betekent dat u vóór die tijd al (tijdelijke) noorse kentekenplaten moet hebben aangeschaft bij Statens Vegvesen in de regio.
Maak een afspraak bij het regionale kantoor van Statens Vegvesen voor registratie van uw voertuig. Dat kunt u doen nadat de belasting betaald is bij de douane. U dient de volgende documenten mee te nemen:

 • Het formulier NA-0221 van de douane
 • een geldig legitimatiebewijs
 • De officiële autopapieren uit Nederland/België (bewijs van registratie)
 • Het bewijs van de europese typegoedkeuring, CVO

Een voertuig kan uitsluitend op Noors kenteken gezet worden indien hij bij een Noorse verzekeringsmaatschappij is verzekerd (WA-verzekering: ansvarsforsikring). Regel dit minstens één dag vóór de geplande registratie, anders loopt men het risico dat men bij Statens Vegvesen nog niet in het systeem kan zien dat de auto verzekerd is. Zonder deze bevestiging van verzekering gaat men niet over tot het uitgeven van een Noors kenteken.

SAMENVATTING
Onderstaand lijstje geeft een korte samenvatting van de handelingen die verricht moeten worden bij de invoer van een auto. Uitgangspunt van het lijstje is dat alles in 1 dag geregeld wordt.

 1. Zorg dat de auto al minstens 24 uur bij een Noorse verzekeraar verzekerd is
 2. Tijdelijke kentekenplaten kopen bij Statens Vegvesen
 3. Bij de douane de BTW en engangsavgift betalen, NL kentekenplaten inleveren
 4. Registreren en registrerinsavgift betalen bij Statens Vegvesen (auto's van voor 1997: keuring noodzakelijk)
 5. Noorse kentekenplaten in ontvangst nemen

INVOERCALCULATOR
Op de site van de Noorse belastingdienst, Skatteetaten, kunt u de kosten van invoer van uw auto of motor berekenen. Schrik niet!

OVERIGE KOSTEN
Verder betaalt men een årsavgift, een jaarlijkse belasting die in maart/april betaald moet worden. Deze belasting is een beetje te vergelijken met de wegenbelasting. De belasting wordt geheven volgens een tabel naar voertuigcategorie en gewicht.

Dan is er nog de omregistreringsavgift, een belasting voor het registereren van het voertuig op naam van de houder van het voertuig. Deze belasting wordt geheven volgens een tabel naar voertuigcategorie en bouwjaar.

NIEUWE AUTO INVOEREN
Het is mogelijk om in Nederland een nieuwe auto aan te schaffen, geen BTW en BPM te betalen en deze op een exportkenteken mee te nemen naar Noorwegen. Eenmaal in Noorwegen moeten de reguliere Noorse afdrachten worden betaald, dus de engangsavgift, de registreringsavgift en de MVA (BTW). De berekening van de totale afdracht geschiedt op dezelfde manier als voor gebruikte auto’s, hiervoor kan de invoercalculator worden gebruikt.

NB:
Elk voertuig, ongeacht hoe lang het in bezit is, valt onder de invoerregels. Een voertuig kan onder geen enkele voorwaarde als verhuisgoed worden meegenomen.

INVOER CARAVAN/AANHANGER
De invoer van een caravan of aanhanger valt onder dezelfde regelgeving als verhuisgoederen en is vrijgesteld van kosten. De caravan/aanhanger moet dus ook als verhuisgoed vermeld worden op de verhuisdocumenten, dus op de EU-1 aangifte (formulier model EG-112) en op de Noorse invoervergunning voor verhuisgoederen, het`Importation of removal goods Declaration‘ formulier RD0030.

Let op: de caravan/aanhanger moet, aantoonbaar, minimaal 1 jaar in bezit te zijn op het moment van invoer, alleen dan valt het onder de regelgeving voor verhuisgoederen.

Men dient bij aankomst in Noorwegen de douane te vragen om een registratiekaart (registreringskort) ten einde de caravan/aanhanger bij Statens Vegvesen op kenteken te kunnen zetten.

februari13 045-1

Hjorten restaurant, café en motel

Hjorten Batnfjord is een restaurant met café en motel, gelegen in het centrum van Batnfjordsøra, tevens het centrum van de gemeente Gjemnes. Het is een ontmoetingsplaats voor de lokale bevolking, jong en oud. Het gebouw is eigendom van de gemeente.

Lees meer...

600x600xBatavia-Dutch-Coffee-3-X-100-ml-gavepakke.pagespeed.ic.LYSTY_UCE_-1

Import-groothandel en webshop in koffie- en theeproducten te koop

Hierbij bieden wij te koop aan onze import- groothandel en webshop EkoFair.
In Noorwegen hebben wij de import en verkoop op ons genomen van de koffie en thee van Simon Lévelt en de cold drip coffee, of Dutch Coffee, van Batavia.

Lees meer...

Neem een nieuwsbrief...

Abonneer u op de nieuwsbrief van norsk.nl, met nieuws over projecten, vacatures, onroerend goed en vestigingsmogelijkheden in Noorwegen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand.